Vizija i misija Udruge

| More

Vizija Udruge

Vizija Udruge je ukidanje svih oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi. Stvaranje nespecističkoga svijeta jednakosti, ravnopravnosti i poštivanja svačijega prava na život u biološkom, pravnom i socijalnom smislu. Postizanje dobre kvalitete življenja uz održiv način života. Osiguranje svima dostupne zdrave veganske prehrane te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Misija Udruge

Misija Udruge je postati jaka profesionalna organizacija koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske i šire, sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista sa čvrstom mrežom volontera. Ostvariti stabilno rukovođenje i najveći standard kvalitete djelovanja. Surađivati s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini po pitanju zaštite i prava životinja, edukacije građana, ljudskog zdravlja i prehrane, ekologije i održivog načina života. Djelovati u smjeru ostvarivanja ciljeva kroz utjecaj na promjene pozitivnih pravnih propisa, njihovu primjenu na svim razinama i edukaciju. Omogućiti stalan rast i razvoj Udruge u smjeru djelovanja za opće dobro.

Vizija i misija

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting