Izrada panoa

| More

Panoi uključuju izradu plakata na papiru veličine od A3 do A1 i veće, koji se zatim postavljaju na posebnu ploču kako bi trajno, odnosno duže vremena bili vidljivi. Pano možete postaviti ondje gdje dijelite letke kako biste se njime mogli poslužiti u kombinaciji s temom o kojoj ćete govoriti ili možete tražiti dozvolu da pano postavite na javno mjesto, kao što je to npr. knjižnica ili škola. Takvi panoi privlače pozornost, a nisu nimalo nametljivi.

Planiranje panoa

Izaberite temu o kojoj želite govoriti, npr. vivisekcija, industrijski uzgoj životinja, cirkusi, lov itd. Potražite prikladne fotografije koje će najbolje ilustrirati temu i izaberite kratak i jezgrovit tekst koji će privući pozornost i sadržavati jasnu poruku.

Za pano možete koristiti letke, tekstove i fotografije dostupne na CD-u i na web stranici Udruge. Možete se služiti kombinacijom navedenoga ili napraviti pano po vlastitim idejama.

Nabavljanje materijala

Za materijal potreban za izradu panoa nema pravila, no pokušajte da izgleda što profesionalnije. Za osnove panoa materijal se može naći u papirnici:

Pokušajte naći već predviđena napravljena mjesta za panoe (npr. u knjižnici ili školi) i iskoristite ih (ne zaboravite prethodno tražiti dozvolu) ili tražite mjesto za vlastito izrađeni pano.

Kreiranje panoa

Nakon prikupljanja svih informacija i potrebnog materijala, potrebno je napraviti privlačan i zanimljiv pano.

Započnite stavljanjem naslova na svoj pano. Naslov neka bude ispisan velikim slovima, a poruka jezgrovita kao npr. 'TESTIRANJE NA ŽIVOTINJAMA JE SRAMOTNO'. U sredinu panoa možete ubaciti citat ili neki drugi tekst. Također, možete kombinirati isječke iz više tekstova. Vodite računa o tome da slova nisu premala, tj. da se tekst vidi i s veće udaljenosti.

Dobar pano uključuje i slike ispod kojih je kratak tekst s opisom. Ponudite odgovore na najčešće postavljana pitanja na određenu temu, opišite na koji se način i zašto iskorištavaju životinje (npr. kod teme o vivisekciji, opišite jedan od pokusa). Ne zaboravite napisati i izvor dodatnih informacija.

Razmislite i o izradi zidnih novina, koje se od klasičnog panoa razlikuju po tome što se redovito obnavljaju s informacijama o događanjima i akcijama vezanima za prava životinja. Ne ustručavajte se tražiti pomoć Udruge i istomišljenika.

Slaganje ploče panoa

Iako ima više načina izrade, evo nekoliko koraka do dobrog panoa:

Kod izravnog lijepljenja materijala na šperploču i lakiranja izmjene nema, dok je kod upotrebe gotove rame ili pak plakata, prozirne plastike ili stakla te željeznih kopči, moguća i izmjena sadržaja.

Pano bi trebao trajati i godinama. Može biti pričvršćen na zid ili na posebnom postolju.

Izrada postolja za pano

Ako vam za pano treba postolje, možete ga i sami izraditi:

Naravno, postolja se mogu izraditi i na drugačiji način i s drugim materijalima, poput željeza. Kod izrade vodite računa da je postolje stabilno i otporno na vjetar.

Ako se odlučite za pano u knjižnici, ponudite im na panou i dio posvećen nekoj knjizi. Ako u knjižnici ima malo knjiga o pravima životinja, recite da ćete dati sve od sebe kako biste donirali neku od knjiga, naravno, u okviru svojih mogućnosti (najbolji bi izbor bile knjige poput Oslobođenje životinja autora Petera Singera, Vječna Treblinka: Naše postupanje prema životinjama i holokaust autora Charlesa Pattersona ili Vegan – nova etika prehrane autora Erika Marcusa).

Informativni pano [ 49.72 Kb ]

Također pogledajte

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting