30.06.07. Svjetski dan kitova i dupina

| More

Prijatelji životinja pozivaju na obilježavanje Svjetskog dana kitova i dupina

U subotu, 30. lipnja o.g. u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Nizozemskoj, SAD-u i Hrvatskoj, udruge i pojedinci će, počevši od ove godine, na razne načine obilježiti Svjetski dan kitova i dupina.

Njegovoj ekselenciji Tetsuhiseu Shirakaweu, veleposlaniku Japana u Republici Hrvatskoj, predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman uputio je prosvjednu notu s apelom za zabranom klanja dupina od strane japanskih ribara kao i trgovinu živim dupinama za potrebe industrije zatočeništva u Japanu, te njihov izvoz za potrebe ove industrije u drugim zemljama.

Osim ove prosvjedne note, Prijatelji životinja uputili su još jedan dopis Upravi za zaštitu prirode pri Ministarstvu kulture sa zamolbom za što skorijom zabranom bilo kakvog zatočavanja i iskorištavanja dupina i ostalih morskih sisavaca iz reda Cetacea na teritoriju Republike Hrvatske, a o čemu se Uprava pozitivno očitovala krajem mjeseca travnja.

Prijetnje dupinima i kitovima danas su višestruke – smrt uslijed zaplitanja u ribarske mreže, industrija zatočavanja, kitolov, zagađenje mora i oceana te vojna uporaba jakih sonarnih valova koja ozljeđuje pa čak i ubija dupine.

A zašto je Svjetski dan kitova i dupina ponajviše usmjeren prema Japanu, možda će najbolje dočarati opis godišnje hajke na dupine u Japanu. Tehnika lova je takva da petnaestak brodova razvuče mrežu i tjera dupine prema plićaku. U plićoj vodi ih tada zarobe zatvorivši krug ili ih potjeraju do same obale. Zatvoreni u malom prostoru ili stjerani u plićak, dupini mahnito pokušavaju plivati u krug, koliko im to prostor dopušta. Ribari ih kukama i harpunima probadaju i izvlače na palubu. Dupine tada odvoze na preradu za hranu i gnojivo. Svake godine japanski ribari na ovaj način pokolju 20.000 dupina.

Prijatelji životinja drže da bi Japan, ali i ostale zemlje uključene u ovu krvavu praksu, trebao ugled svoje zemlje graditi na poštivanju života ovih inteligentnih bića, a ne njihovom bezumnom progonu i ubijanju. Možda bi Republika Hrvatska sa svojim nastojanjima da zaštiti dupine i ostale morske sisavce upravo mogla biti primjer kojeg bi mogli slijediti i drugi?

Na informativnom štandu, koji će u subotu, 30. lipnja, od 10 sati biti postavljen na uglu Varšavske ulice i Trga Petra Preradovića, a na kojem će se prikazivati film o pokolju dupina, članovi Udruge dijelit će prigodni letak napravljen povodom obilježavanja Svjetskog dana kitova i dupina te biti na raspolaganju svim zainteresiranima s dodatnim informacijama.

Svjetski dan kitova i dupina 1 [ 86.08 Kb ]Svjetski dan kitova i dupina 2 [ 81.85 Kb ]Svjetski dan kitova i dupina 3

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting