30.06.08. Prosvjed u znak potpore rezervatu dupina

| More

Prijatelji životinja, Zeleni Hrvatske, Zeleni Dalmacije, Terra i Zeleno Sunce pozivaju na prosvjed u znak potpore rezervatu dupina

Povodom Svjetskog dana kitova i dupina, koji se diljem svijeta obilježava 30. lipnja, Prijatelji životinja, Zeleni Hrvatske, Zeleni Dalmacije, Terra i Zeleno Sunce pozivaju na prosvjed za jadranske dupine koji će se održati u Splitu ponedjeljak 30. lipnja na Rivi ispred Splitske banke s početkom u 12 sati.

Prosvjednici će ovaj dan obilježiti davanjem potpore Ministarstvu kulture, Upravi za zaštiti prirode, kako bi se očuvao jedini rezervat za dupine na čitavom Mediteranu.

U sklopu kampanje za očuvanjem rezervata dupina kod Malog Lošinja, Prijatelji životinja uputili su gdinu Zoranu Šikiću, državnom tajniku, zahtjev da još jednom razmotri najavu Ministarstva kulture o mogućnosti smanjenja kategorije zaštite i površine Lošinjskog rezervata za dupine koji se proteže uz istočnu obalu Cresa i Lošinja.

U tom zahtjevu je zatraženo da Ministarstvo kulture ne poduzima nikakve korake vezane uz smanjenje kategorije zaštite i površine Lošinjskog rezervata za dupine i da Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova 'Priroda' provedu otvorenu i strukturiranu javnu raspravu u kojoj će informirati sve dionike o mogućnostima provedbe mjera zaštite, te nakon provedenih konzultacija sa dionicima predlože pravilnik o mjerama zaštite i korištenja prostora zaštićenog područja.

Smanjenjem odnosno ukidanjem statusa zaštite Lošinjskom rezervatu za dupine Republika Hrvatska prekršila bi niz prihvaćenih međunarodnih obveza (Sporazum o zaštiti kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i Atlanskom oceanu - ACCOBAMS, Aneks 2 Direktive o staništima EU, Bernska, Bonnska, Barcelonska konvencija, CITES).

Prijatelji životinja su predložili Ministarstvo kulture i izradu letka ili brošure putem koje će se lokalnom stanovništvu pružiti informacije o rezervatu dupina. Brošura bi se sastojala od pitanja i odgovora nužnih za razumijevanje i pravilnu informiranost o rezervatu.

Ovaj prosvjed bit će održan u znak javne potpore Ministarstvu kulture koje je u srpnju 2006. godine donijelo rješenje o preventivnoj zaštiti dijela mora uz istočne obale otoka Cresa i Lošinja u kategoriji posebnog rezervata – rezervata u moru, a da Vlada ga Uredbom o proglašenju ekološke mreže proglasila dijelom Nacionalne ekološke mreže.

Prijatelji životinja traže od svih odgovornih i nadležnih da razmišljaju dugoročno a ne da poradi postupaka i odluka koje ćemo donijeti danas, sa žaljenjem u budućnosti promatramo izumiranje još jedne vrste dupina. A smanjenje statusa zaštite rezervata za dupine, moglo bi dovesti upravo do toga.

Pismenu potporu ovom prosvjedu dale su i udruge Eko Kvarner i Sunce.

Svjetski dan kitova i dupina Split 1Svjetski dan kitova i dupina Split 2

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting