10.10.09. Zahtjev za provođenje nadzora cirkusa Safari

| More

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ulica Grada Vukovara 78
10000 Zagreb

PREDMET: ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA

Udruga Prijatelji životinja poziva naslov da sukladno čl. 60. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) provede hitan Upravni nadzor nad odlukom veterinarskog ureda koji je unatoč neispunjavanju uvjeta iz čl. 53. st. (1) Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) cirkusu Safari izdao veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za održavanje priredbe, a na temelju koje je granični veterinarski inspektor izdao Rješenje kojim je odobren privremeni uvoz životinja i boravak navedene pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

OBRAZLOŽENJE

Navedena pravna osoba cirkus Safari DRŽI divlje životinje što je samo po sebi protivno čl. 53. st. 1. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06), u kojem kao prvi uvjet (causa sine qua non, odnosno uvjet bez kojeg se ne može) stoji da je DRŽANJE divljih životinja u cirkusima zabranjeno.

Budući da Zakon ne predviđa nikakve uvjete za isključenje protupravnosti navedene odredbe, ponajmanje bi takav pravni učinak mogla imati Izjava uvoznika ili bilo kakvo drugo pismeno.
Iz tog razloga, POZIVAMO naslov da se izdanu Suglasnost odmah ukine dok se ne ostvare uvjeti za njeno izdavanje.

O svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o rezultatima istih, molimo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Martina Juriša, dipl. krim.
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 10. listopada 2009.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting