Vrijednosti Udruge

| More

Udruga kroz svoj rad i djelovanje njeguje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti, tolerancije i nespecizma. Udruga djeluje s ciljem promoviranja navedenih vrijednosti kao osnovnih vrijednosti na kojima se gradi bolje i naprednije društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro. S obzirom na postavljene ciljeve i misiju - ukidanje svih oblika iskorištavanja životinja i stvaranje nespecističkoga veganskog svijeta - Udruga će svoj rad i razvoj nastaviti, temeljeći se na tim vrijednostima.

Udruga svoj rad u postizanju navedenih vrijednosti društva i ciljeva temelji na načelima timskoga rada, izvrsnosti, dosljednosti i profesionalnosti, entuzijazma, radišnosti i solidarnosti, uz poštovanje visokih etičkih načela u radu kao što su transparentnost, nepristranost i odgovornost.

Udruga želi postati jaka profesionalna organizacija koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske, sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista. Želi ostvariti stabilno rukovođenje i najveći standard kvalitete djelovanja. Želi surađivati s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini, utjecati na promjene pozitivnih pravnih propisa te na njihovu primjenu na svim razinama.

Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja (neposredno i posredno) prema religijskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, jeziku, rasi, spolu, spolnom identitetu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, podrijetlu, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

Vrijednosti [ 26.89 Kb ]

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting