Inspekcija za zaštitu životinja

| More

Udruga Prijatelji životinja predlaže da se u čl. 58. Zakona o zaštiti životinja (Poticanje zaštite životinja i nadzor) dodaju stavci: 'Nadzor nad provođenjem uredbe provodi inspekcija za zaštitu životinja.' i 'Za nadzor nad provođenjem uredbe Ministar može ovlastiti i neprofitnu udrugu.'

Obrazloženje: Trenutno je jedino nadležno tijelo za prijavu zlostavljanja, zanemarivanja i napuštanja životinja u Republici Hrvatskoj veterinarska inspekcija. Međutim, veterinarska inspekcija odgovorna je za još desetke ostalih nadležnosti i ona nije specijalizirana za zaštitu životinja.

Stoga je neophodno oformiti inspekciju za zaštitu životinja. Ona bi se bavila isključivo zanemarivanjem, zlostavljanjem i napuštanjem životinja. Inspektori bi morali bi znati kako prići nepoznatoj životinji nepoznatoga zdravstvenog statusa, kako pravilno očitati čip, kako prepoznati zanemarivanje i zlostavljanje životinja. Bili bi ovlašteni tražiti počinitelja, naplatiti kaznu na licu mjesta i oduzeti životinju ako procijene da je potrebno. Surađivali bi sa skloništima, veterinarskim stanicama i policijom.

Inspektori za inspekciju životinja ne bi morali biti doktori veterinarske medicine (poput veterinarskih inspektora), već bi bilo dovoljno da su educirani - da dobro poznaju Zakon o zaštiti životinja, vezane procedure i higijensko-zdravstvene mjere zaštite u radu sa životinjama. Svi volonteri u skloništima već su itekako kvalificirani za to, a da bi sve dobilo i zakonski okvir mogla bi se organizirati i službeno priznata kraća edukacija - tečaj/doškolovanje. S obzirom na postojeće stanje stvari, najlakše bi to bilo učiniti pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, kao dio službe za zaštitu životinja, ali i nevladin sektor ima jako dobre ljudske resurse za to organizirati, samo nedostaje novaca.

Policija za životinje je organiziran sustav zaštite životinja koji se u svijetu (Nizozemska, Velika Britanija i SAD) pokazao učinkovitim. U SAD-u ulogu policajaca imaju državne službe i nevladine organizacije, a u akcijama spašavanja životinja uživo na terenu prate ih televizijske kamere.

Prema tim primjerima iz drugih država, važno je uključivanje neprofitnih udruga u kontrolu provođenja Zakona i trebalo bi propisati mogućnost ovlaštenja od strane nadležnog ministarstva, odnosno ministra. Uključivanje udruga bilo bi višestruko korisno jer su udruge iskusne u radu sa životinjama, zainteresirane su i involvirane u to, a također i dobro poznaju Zakon.

Udruge građana već se djelomično i bave ovom problematikom, ali bez stvarnih ovlasti, što sprječava daljnji razvoj i mogućnost napretka ili dobivanja inozemnih sredstava. Primjer je Savez udruga Grada Zagreba (SUZA) koji već godinama zaprima pozive građana i reagira na njih izlaskom na teren i prijavama.

Ovakva odredba Zakona ujedno bi predstavljala temelj za osnivanje policije za životinje, kako bi se što efikasnije provodio Zakon o zaštiti životinja i kažnjavalo napuštanje, zanemarivanje i mučenje životinja.

Prijedlog Udruge za ovu izmjenu Zakona o zaštiti životinja je iz 2012. godine.

Vezane teme

Gladan pas - izvor: action4sighthounds.wordpress.com [ 68.99 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting