07.06.14. Situacija u Skloništu za pse 'Ottova kućica'

| More

GRAD KOPRIVNICA
N/r gđa gradonačelnica
Vesna Želježnjak
Zrinski trg 1
48000 Koprivnica

PREDMET: Situacija u Skloništu za pse 'Ottova kućica'

Poštovana gospođo gradonačelnice Želježnjak,

odlučili smo Vam se obratiti i ukazati na problem u Skloništu za pse 'Ottova kućica' u Koprivnici, a koje je u vlasništvu Veterinarske stanice Koprivnica. Naime, zaprimili smo prijavu od strane volontera Udruge za zaštitu napuštenih životinja Argus iz Koprivnice u kojoj su detaljno i vrlo slikovito prikazani loši uvjeti u kojima žive nezbrinute životinje koje su tamo pronašle privremeni dom.

Ukratko, prema dostavljenim fotografijama i opisima, možemo zaključiti kako su mnoge odredbe Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi neispoštovane. Naime, u Skloništu za pse 'Ottova kućica' nije osigurano pravilno smještanje novopristiglih životinja što dovodi do međusobnog ranjavanja i ubijanja. Prema čl. 20. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, svaka novoprimljena životinja mora biti prvo smještena u prostoriju za izolaciju kako ne bi došla u dodir s drugim životinjama, te ta ista prostorija mora biti prije ulaska nove životinje očišćena, oprana i dezinficirana.

Zatim, boksevi koji su smješteni u vanjskim prostorima skloništa 'Ottova kućica' također su neprimjereni iz razloga što životinje u njima nisu zaštićene od nepovoljnih vremenskih uvjeta, a što je regulirano čl. 26. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi na način da se prostor za smještaj pasa u skloništu mora sastojati od zatvorenog dijela, koji je primjereno grijan i prozračivan za svaku životinju zasebno, te najmanje veličine 1,2 x 1,8 m, te od natkrivenog otvorenog dijela najmanje večićine 1,2 x 2,4 m2. Isto tako, prema čl. 26.st.3. navedenog Pravilnika ako je u jednom prostoru smješteno više pasa, svaki pas mora u zatvorenom dijelu imati osiguranu površinu od 1,5 m2, a u otvorenom najmanje 2 m2, te životinjama moraju biti na raspolaganju predmeti kojima se pas zanima, odnosno igra. Prema čl. 9. navedenog Pravilnika temperatura zraka u prostorijama za pse ne smije biti niža od +5°C, a ljeti može biti u skladu s vanjskom temperaturom zraka, s tim da treba biti osigurano dovoljno prozračivanje, a po potrebi i rashlađivanje.

Također, prema čl. 13. navedenog Pravilnika skloništa za nezbrinute životinje moraju udovoljavati potrebama životinja smještenih u njima tako da životinje ne trpe glad i žeđ, nisu izložene fizičkoj nelagodi i strahu, da su zaštićene od ozljeda i bolesti, te se nalaze u svojoj vrsti primjerenom okolišu. Isto tako, prema čl. 19. Pravilnika pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skloništima moraju osigurati veterinarsku zaštitu zdravlja životinja. Situacija je takva da u Skloništu 'Ottova kućica' psi umiru, nije im pružena odgovarajuća veterinarska zaštita, zahvati kastracije se obavljaju u nestručno te se životinje nakon zahvata odmah smještaju u bokseve s drugim životinjama što uzrokuje komplikacije i ozljeđivanje životinje na kojoj je obavljen zahvat. Zakonom o zaštiti životinja, prema članku 4. st. 13. i 16. zabranjeno je zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

Ovim dopisom, apeliramo na Vas, gradonačelnicu Grada Koprivnice – osobu koja ima najviše ovlasti u Gradu, da promijenite način poslovanja Skloništa 'Ottova kućica'. Gradska vlast ima odgovornost smisleno i razumno trošiti novac svojih građana, te Vas iz tog razloga pozivamo da se novac građana utroši na način na koji će se omogućiti nezbrinutim životinjama u Skloništu 'Ottova kućica' normalan život i u uvjetima koji su u skladu sa Zakonom. Kao primjere gradova koji imaju dobro organizirana skloništa, te u kojima su životinjama smještenim u skloništima osigurana sva po Zakonu pripadajuća prava, željeli bismo navesti Zagreb, Čakovec, Varaždin i ostale, koji provode pravilnu skrb o nezbrinutim životinjama, educiraju građane, te provode programe udomljavanja i kastracije.

Molimo Vas i apeliramo na Vas da poradite na izgradnji skloništa na gradskom zemljištu, koje će biti vođeno od strane neprofitnih organizacija, te koje bi moglo biti i na ponos Grada Koprivnice, kao što je to slučaj u gore navedenim gradovima Republike Hrvatske, te koje bi djelovalo u interesu građana i njegovih štićenika – napuštenih životinja. U takvo sklonište bi se mogla dovoditi vrtićka i školska djeca s ciljem edukacije kako se brinuti o životinjama, bez bojazni da će pri posjetu skloništu svjedočiti neprimjerenim uvjetima držanja životinja ili usmrćivanju životinja.

Kao konkretan primjer, navest ćemo Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu, gdje se može provjeriti broj udomljenih pasa, broj djece koja su posjetila sklonište i ušteđeni novac. Druge mogućnosti su odlazak u Čakovec ili Varaždin, gdje se može vidjeti kako neprofitne udruge vode skloništa i provjeriti njihov broj udomljavanja za osjetno manji novac od onog koji se izdvaja za ubijanje u profitnoj veterinarskoj stanici. Također se mogu provjeriti uvjeti u kojima se drže psi u navedenim skloništima, a koji su strogo po Zakonu i u najboljem interesu nezbrinutih životinja koje su tamo pronašle privremeni dom.

Neovisno o zakonima i postojećim pravilnicima kojima je regulirano poslovanje skloništa i zaštita životinja u Hrvatskoj, smatramo kako bi prema Vašoj savjesti trebali pronaći način na koji bi se kontrolirali uvjeti i načini rada iz razloga što se sklonište financira iz gradskog proračuna. Postojanje skloništa u kojima životinje nemaju osnovne uvjete za život i u kojima se ne provode kvalitetno osmišljeni programi udomljavanja i kastracija, dugoročno može izazvati brojne negativne posljedice za gradsku sredinu poput Koprivnice. Svaki grad, pa samim time i Koprivnica, trebao bi osnovati informacijski centar, zbrinjavati životinje, provoditi programe udomljavanja i kastracije, te edukacijom građana pokazati kako se treba brinuti za životinje. Kažnjavati se trebaju oni koji napuštaju životinje, a ne oni napušteni, koji su dovoljno kažnjeni neodgovornim ponašanjem svojih bivših skrbnika.

Htjeli bismo naglasiti kako smo spremni ostvariti suradnju i pomoći u ostvarenju boljih uvjeta za nezbrinute životinje Grada Koprivnice, te u boljem provođenju Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Čekajući Vaše javljanje, vjerujemo da će se uskoro situacija promijeniti nabolje!

Srdačno Vas pozdravljamo,

Luka Oman
Predsjednik udruge Prijatelji životinja

U Zagrebu, 06. lipnja 2014.

Ottova kućica 1 [ 101.96 Kb ]Ottova kućica 2 [ 143.31 Kb ]Ottova kućica 3 [ 165.74 Kb ]Ottova kućica 4 [ 107.72 Kb ]Ottova kućica 5 [ 79.78 Kb ]Ottova kućica 6 [ 65.18 Kb ]Ottova kućica 7 [ 104.84 Kb ]Ottova kućica 8 [ 121.15 Kb ]Ottova kućica 9 [ 67.66 Kb ]Ottova kućica 10 [ 69.34 Kb ]Ottova kućica 11 [ 87.11 Kb ]Ottova kućica 12 [ 75.81 Kb ]Ottova kućica 13 [ 153.81 Kb ]Ottova kućica 14 [ 104.31 Kb ]Ottova kućica 15 [ 31.12 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting