13.09.14. Udomljavanje je fora - Svi volimo školu

| More

Akcija Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba 'Udomljavanje je fora', u suradnji s udrugom Prijatelji životinja i Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo, održat će se u subotu, 13. rujna 2014., od 9 do 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz slogan 'Svi volimo školu'.

Zakon o zaštiti životinja u članku 58. nalaže da su tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Edukacija ne samo da je vrlo važna nego je i obvezna, no to ne znači da nije zabavna s obzirom na to da djeca vole slušati o zaštiti životinja i vrlo brzo shvaćaju važnost njihove zaštite.

U Hrvatskoj malo koja lokalna zajednica razumije važnost edukacije i poštuje propisani članak Zakona o zaštiti životinja. Stoga su edukatorica Petra iz azila Dumovec i pas Sisi dobar primjer približavanju boljeg odnosa prema životinjama te razumijevanja da su životinje živa bića s kojima bismo trebali ravnopravno dijeliti ovaj planet.

Životinje nisu igračke, a ne bi trebale biti niti predmetom trgovine. Djeca brzo nauče da je udomljavanje bolje od kupnje, koliko je važno mikročipiranje i da kastracija pomaže životinjama. Brzo nauče i da je napuštanje životinja vrlo okrutno, a najlakše razumiju da sve životinje osjećaju bol kao i ljudi te da vole svoj život i slobodu.

Pozivaju se svi zainteresirani da posjete informativni štand koji će biti postavljen na glavnome gradskom trgu te podupru edukaciju, uzmu informativne materijale i iskoriste mogućnost da pomognu u nabavi novog automobila za Petru i Sisi, kojim će moći dalje posjećivati djecu koja ih očekuju i ove godine u zagrebačkim školama.

Vjerujemo da će edukacija o zaštiti životinja postati važna svim lokalnim zajednicama i da će sve ubrzo postati svjesne zakonskih odredbi te da će, u suradnji s udrugama i građanima, početi graditi bolji svijet za ljude i životinje.

Stoga udomite psa i mačku, nemojte kupovati živa bića, jer ljubav se ne kupuje!

Vezane teme

Udomljavanje je fora

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting