Lovci i pucanje u pse i mačke

| More

Lovci koji ranjavaju i ubijaju pse i mačke, u lovištu ili izvan njega, jednako krše zakon kao i ostali građani.

Zakon o lovstvu propisuje da je skrbnicima zabranjeno puštati pse i mačke da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 200 metara od naselja (članak 56., stavak 2.):

Članak 56.

(1) Pastirski psi smiju biti u lovištu samo uz stado.

(2) Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti većoj od 200 m od naselja odnosno od stada.

Iako je nazadovanje što je smanjena udaljenost za kretanje pasa i mačaka od naselja s 300 na 200 metara, pozitivno je što je ovaj Zakon izbrisao formulaciju o „uklanjanju” pasa i mačaka iz lovišta, za što je udruga Prijatelji životinja lobirala i borila se više od 15 godina ukazujući na nepravdu koja je uzrokovala velik broj ustrijeljenih kućnih ljubimaca.

Ranija loše formulirana odredba davala je lovcima alibi da nekažnjeno pucaju u pse i mačke, čak i ako su njihovi skrbnici bili u blizini. Sada više ne mogu imati takve izgovore i moraju postupati prema zatečenim psima i mačkama u lovištima kao s napuštenim ili izgubljenim životinjama, sukladno Zakonu o zaštiti životinja. Kao i svaki drugi građanin koji naiđe na napuštenu ili izgubljenu životinju, dužni su obavijestiti sklonište s kojim lokalna zajednica ima potpisan ugovor, gdje će provjeriti je li pas mikročipiran i zbrinuti ga ili mogu obavijestiti udruge za zaštitu životinja koje mogu pomoći pri zbrinjavanju i udomljavanju mačaka i pasa, ako u skloništu nema mjesta.

U slučaju ranjavanja i ubijanja pasa i mačaka od strane lovaca, lovca/e treba prijaviti Državnom inspektoratu putem online obrasca na web-stranici: dirh.gov.hr. i policiji, odnosno općinskom državnom odvjetništvu. Osim prijavljivanja lovaca koji ubiju psa ili mačku, lovce treba prijaviti i ako se kreću izvan lovišta s puškom bez zaštitne navlake.

Ažurirano: siječanj 2022.

Vezane teme

Lovci

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting