02.03.18. Držanje i prodavanje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10000 Zagreb

Predmet: Držanje i prodavanje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani

Poštovani,

obraćamo Vam se s upitom vezanim za Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima, odnosno koji se odnosi na držanje i prodavanje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani.

Zanima nas imate li u planu njime u skorije vrijeme regulirati držanje riba i rakova u trgovinama, budući da dosadašnji primjeri iz prakse pokazuju da je pri takvome držanju nemoguće ispuniti i zadovoljiti sve norme i odredbe o dobrobiti i zaštiti tih životinja.

Iako novi Zakon o zaštiti životinja regulira zaštitu životinja prigodom njihova držanja, nigdje izrijekom ne zabranjuje prodaju i usmrćivanje živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani u trgovinama. Sva odgovornost i nadležnost tako je na Pravilniku o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima. No i prema odredbama i zahtjevima tog pravilnika, trgovine u kojima se drže, prodaju i pred očima kupaca ubijaju životinje nikako ne mogu zadovoljiti uvjete koje moraju zadovoljiti, primjerice, klaonice ili objekti za preradu životinja ili njihovih proizvoda jer trgovine nemaju za to uvjete ni stručno osposobljeno osoblje.

Nerealno je očekivati da će svaka prodavačica ili prodavač koji završi na odjelu gdje se prodaje „živa i svježa riba ili rakovi” biti osposobljena i mentalno i psihički spremna za okrutan čin ubojstva živoga bića, u izravnom kontaktu s kupcima. Nemoralno je i neetično osobu koja je dodijeljena da radi na tom odjelu prisiljavati da sudjeluje u činu koji se protivi njezinim osnovnim načelima o poštovanju života.

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima određuje da je ribarnica „mjesto maloprodaje proizvoda ribarstva i živih školjkaša”, a ne trgovina.

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla navodi: „Svježi proizvodi ribarstva su neprerađeni proizvodi ribarstva, bilo cjeloviti ili obrađeni, uključujući vakuumski pakirane proizvode ili proizvode pakirane u kontroliranoj atmosferi, koji, da bi se sačuvali, nisu bili podvrgnuti nikakvom drugom postupku osim hlađenja.” Ovi propisi ne definiraju prodaju živih riba u ribarnicama trgovina: ne reguliraju držanje živih riba u trgovinama, tko usmrćuje ribe, jesu li osobe koje usmrćuju ribe prošle edukaciju, koriste li standardiziranu opremu za usmrćivanje riba i sl. Ako ne postoji propis koji bi uređivao ovo područje, tada je dopušteno sve ono što nije zabranjeno.

U svijetu se sve više uzima u obzir dobrobit i zaštita riba i rakova, što najbolje pokazuje najnoviji primjer Švicarske koja je u siječnju ove godine zabranila transport rakova i jastoga na ledu i u ledenoj vodi te bacanje živih jastoga u kipuću vodu, a prije ubijanja treba ih se onesvijestiti.

Privatni interesi, usmjereni ka stjecanju profita, ne smiju i ne mogu biti iznad zakonskih propisa ili kao podloga za njihovo kršenje. Ako nema predispozicija da se određene zakonske odredbe o držanju živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani ispoštuju i u praksi provode, tada smatramo nužnim propisati izričitu zabranu držanja i prodaje živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani u trgovinama.

U očekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge


Zagreb, 2. ožujka 2018.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting