22.01.19. Obveze JLS prema Zakonu o zaštiti životinja

| More

Jedinicama lokalne samouprave
- svima-

PREDMET: Obveze jedinica lokalne samouprave iz članka 62., stavak 4. Zakona o zaštiti životinja

Poštovani,

s 31. prosincem 2018. godine sve jedinice regionalne samouprave koje još nisu osnovale sklonište za napuštene i izgubljene životinje na svom području, sukladno članku 93. Zakona o zaštiti životinja (NN 172/17, dalje; Zakon), trebale su ga osnovati. U skladu s takvom odredbom Zakona, jedinice lokalne samouprave sukladno članku 62. stavak 4. Zakona od 1. siječnja 2019. godine više ne mogu sklapati ugovore s skloništima koja se nalaze izvan njihovih županija.

Slijedom toga još Vas jednom podsjećamo na takvu zakonsku odredbu, ali i na ostale obveze jedinica lokalne samouprave iz članka 62. Zakona o zaštiti životinja, posebno na one iz stavaka 1., 5 i 6., citiramo:

„Članak 62.
(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.
(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.
(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.
(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.
(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“

Za nepoštivanje odredbi iz članka 62. odgovorna osoba u pravnoj osobi snosi financijske sankcije.

Također Vas podsjećamo da smo Vaši partneri u brizi za napuštene i izgubljene životinje te nam se za sva pitanja i probleme vezane za provedbu Zakona o zaštiti životinja možete obratiti na prijatelji.zivotinja@inet.hr i mreza@prijatelji-zivotinja.hr.

Više informacija o provedbi Zakona možete pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr/zakon2017.

S osobitim poštovanjem,

Ivana Lunka, mag.iur.
Koordinatorica Mreže za zaštitu životinja
U Zagrebu, 22. siječnja 2019.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting