30.01.19. Nadzor nad provedbom čl. 94. Zakona o zaštiti životinja

| More

Ministarstvo poljoprivrede
n/r g. Željko Kraljičak, državni tajnik
Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad provedbom čl. 94. Zakona o zaštiti životinja

Poštovani gospodine Kraljičak,

pišemo Vam kako bismo Vam ukazali na nedosljednost provedbe Zakona o zaštiti životinja u dijelu koji je u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, posebice onom koji se tiče kontrole mikročipiranja svih pasa s ciljem da su svi psi označeni mikročipom.

Predlagatelj Zakona i zakonodavac prepoznali su kontrolu mikročipiranja pasa kao preduvjet njegove provedbe te je u članku 94. Zakona propisana kontrola u jedinicama lokalne samouprave do 30. lipnja 2018. Prema informacijama kojima raspolažemo, mnoge lokalne zajednice nisu provele kontrolu mikročipiranja, odnosno nisu provjerile jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

Da financijska ograničenja u tom slučaju nisu otežavajući faktor jasno govore primjeri općina i gradova koji su u Zakonom predviđenim rokovima proveli kontrolu mikročipiranja pasa. To su učinili na način da su neki od njih, osim komunalnih redara, angažirali predstavnike gradskih četvrti i naselja, stanara u zgradama, udruge, deratizacijske i veterinarske službe, studente i osobe na javnim radovima, što je rezultiralo time da su obišli sva kućanstva, ispunili svoju
zakonsku dužnosti i sada pouzdano znaju da su svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

Te lokalne zajednice dokazale su da se i bez izdvajanja značajnih novčanih sredstava može postići ono što Zakon nalaže, pa je i zbog njih važno čim prije provesti nadzor nad provedbom članka 94. Zakona.

Iznimno je važno da se Zakonom propisana kontrola mikročipiranja pasa zaista provede u svakom kućanstvu u Republici Hrvatskoj. Provedba potpune kontrole mikročipiranja na području cijele Republike Hrvatske za posljedicu bi imala manje kršenje odredbi Zakona, posebno napuštanja pasa, što je detektirano kao najveći problem. To bi rezultiralo i uštedom u proračunu lokalnih zajednica koje sada moraju izdvajati znatna financijska sredstva zbog neodgovornosti svojih građana.

Slijedom svega navedenog, molimo Vas da iskoristite sve svoje zakonske ovlasti te pokrenete nadzor nad provedbom Zakona u jedinicama lokalne samouprave u pogledu potpune kontrole označavanja svih pasa mikročipom te da nas obavijestite o poduzetim mjerama.

S poštovanjem,

Ivana Lunka, mag.iur.
Koordinatorica Mreže za zaštitu životinja

U Zagrebu, 22. siječnja 2019.

Vezane teme

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting