29.11.19. Obaveza sklapanja ugovora sa skloništem za napuštene životinje

| More

Jedinicama lokalne samouprave
- svima -

Predmet: Obaveza sklapanja ugovora sa skloništem za napuštene životinje

Poštovani,

obraćamo vam se kako bismo vas podsjetili da je obaveza zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
životinja u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje u tu svrhu trebaju sklopiti ugovor s
registriranim skloništem za napuštene životinje.

Sukladno odredbi Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017), gradovi i općine imaju ovu obavezu još od 2006. godine. Stoga naglašavamo važnost ispravljanja propusta i hitnog potpisivanja ugovora vaše jedinice lokalne samouprave sa skloništem za nezbrinute životinje. Sukladno čl. 90. Zakona o zaštiti životinja, odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave koja ne osigura sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja može biti kažnjena novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 kn.

Zbog nepoštovanja zakonskih odredbi o zbrinjavanju napuštenih životinja najviše problema imaju
upravo oni gradovi i općine koji svoje zakonske dužnosti uredno izvršavaju jer često na njihov teret pada i zbrinjavanje životinja iz susjednih gradova i općina. Zato apeliramo na gradonačelnike i načelnike da utječu na gradove i općine za koje znaju da ne zbrinjavaju napuštene životinje kako oni ne bi snosili njihove troškove.

Kako bi smanjili troškove koji nastaju zbrinjavanjem napuštenih životinja jedinice lokalne samouprave trebaju provesti kontrolu mikročipiranja pasa, propisati obaveznu trajnu sterilizaciju za pse i mačke, uz propisane izuzetke, te poticati svoje građane na trajnu sterilizaciju životinja u njihovu posjedu.

Savjetujemo vam da prilikom sklapanja ugovora sa skloništem za životinje dogovorite plaćanje
jednokratnog iznosa po psu, koji se plaća po hvatanju životinje i koji obuhvaća sve radnje koje su
propisane Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje: hvatanje, izolaciju, cijepljenje, mikročipiranje, kastraciju i dr. Konkretna cijena koju dogovorite sa skloništem treba biti konačna i nakon što ju platite, sklonište više ne bi moglo iskazivati financijske zahtjeve za pojedinu životinju.

Takav ugovor prvenstveno je u interesu vaše jedinice lokalne samouprave, ali i u interesu životinja koje će biti smještene u sklonište jer će koncesionaru na taj način biti važna visoka fluktuacija skloništa, odnosno brzo udomljavanje životinje. U suprotnome, ako sklopite ugovor kojim plaćate smještaj životinje po danu ili na mjesečnoj razini, životinja u skloništu može ostati godinama i koncesionar neće imati nikakav interes udomiti ju jer vi plaćate za njezinu skrb do udomljavanja.

Nadamo se da ćete pri sklapanju ugovora sa skloništem uzeti u obzir naše savjete koje vam dijelimo u dobroj namjeri kako bi vaša jedinica lokalne samouprave financijski bila što manje opterećena visokim cijenama smještaja životinja u skloništu.

Stojimo na raspolaganju za eventualna pitanja i prijedloge.

S poštovanjem,

Ivana Lunka, mag. iur.
koordinatorica Mreže za zaštitu životinja

U Zagrebu 29. studenoga 2019.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting