04.07.20. Držanje i prodavanje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani

| More

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

Poštovani,

obraćamo Vam se s upitom vezanim za Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima, odnosno koji se odnosi na držanje i prodavanje u trgovinama živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani.

Zanima nas imate li u planu njime u skorije vrijeme regulirati držanje riba i rakova u trgovinama, budući da dosadašnji primjeri iz prakse pokazuju da je to teško izvedivo ili nemoguće, a da se u potpunosti ispune i zadovolje sve norme i odredbe o dobrobiti i zaštiti tih životinja.

Iako novi Zakon o zaštiti životinja regulira zaštitu i dobrobit životinja prigodom njihova držanja, on nigdje izrijekom ne zabranjuje prodaju i usmrćivanje živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani u trgovinama. Sva odgovornost i nadležnost tako je na Pravilniku o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima. No, i prema odredbama i zahtjevima tog pravilnika, trgovine u kojima se drže, prodaju i pred očima kupaca ubijaju životinje nikako ne mogu zadovoljiti uvjete koje moraju zadovoljiti, primjerice, klaonice ili objekti za preradu životinja ili njihovih proizvoda jer trgovine nemaju za to uvjete niti stručno osposobljeno osoblje.

Teško je za prihvatiti da će svaka prodavačica ili prodavač koji završi na odjelu gdje se prodaje „živa i svježa riba ili rakovi“ biti osposobljena i mentalno i psihički spremna za tako okrutan čin ubojstva živoga bića u izravnom kontaktu s kupcima. Isto je tako nemoralno i neetično osobu koja je dodijeljena da radi na tom odjelu prisiljavati da sudjeluje u činu koji se protivi njenim osnovnim načelima o poštivanju života.

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima određuje da je ribarnica ''mjesto maloprodaje proizvoda ribarstva i živih školjkaša'', a ne trgovina.

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla navodi: ''Svježi proizvodi ribarstva'' su neprerađeni proizvodi ribarstva, bilo cjeloviti ili obrađeni, uključujući vakuumski pakirane proizvode ili proizvode pakirane u kontroliranoj atmosferi, koji, da bi se sačuvali, nisu bili podvrgnuti nikakvom drugom postupku osim hlađenja.

Ovi propisi ne definiraju prodaju živih riba u ribarnicama trgovina. Nije nam poznato da postoji propis koji bi regulirao držanje živih riba u trgovinama, tko usmrćuje ribe, jesu li osobe koje usmrćuju ribe prošle edukaciju, koriste li standardiziranu opremu za usmrćivanje riba i sl. Ako ne postoji propis koji bi uređivao ovo područje, tada je dopušteno sve ono što nije zabranjeno.

Trgovina živim ribama, transport i uzgoj stvaraju idealne uvjete za razvoj i širenje raznih mikroorganizama, kao što je slučaj i sa pandemijom COVID-a 19, a to je još jedan od razloga zašto bi trebalo zabraniti ovakve prakse.

Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je životinje ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede, odnosno namjerno ih izlagati strahu, kao i ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. Iz dojava građana uočavamo da u ovom slučaju nema adekvatnog provođenja zakona ni nadziranja rada trgovina koje drže i prodaju žive životinje za ljudsku prehranu pa tako ni posljedičnog sankcioniranja prekršitelja te smatramo da ovakvo morbidno postupanje prema živim životinjama u trgovinama treba zabraniti.

U svijetu se sve više uzima u obzir dobrobit i zaštita tih marginaliziranih životinja – riba i rakova – što najbolje pokazuje primjer Švicarske koja je u siječnju 2018. godine zabranila transport rakova i jastoga na ledu i u ledenoj vodi te bacanje svježih živih jastoga u kipuću vodu, a prije ubijanja treba ih se onesvijestiti.

Vjerujemo da se s nama, kao zakonodavno tijelo, slažete da privatni interesi – usmjereni k stjecanju profita – ne smiju i ne mogu biti iznad zakonskih propisa ili kao podloga za njihovo kršenje. Ako nema predispozicija da se određene zakonske odredbe o držanju živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani ispoštuju i u praksi provode, molimo Vas da najozbiljnije razmotrite izričitu zabranu držanja i prodaje živih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani u trgovinama.

U očekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Emanuela Poturica
koordinatorica projekata udruge Prijatelja životinja

U Zagrebu, 4. srpnja 2020.

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting