Zapisnik XXV.

| More
Zapisnik s 25. sastanka Mreže za zaštitu životinja

Datum: 26. siječnja 2021. u 19 sati
Mjesto: online, putem aplikacije ZOOM

DNEVNI RED

1. Situacija na potresom pogođenom području
2. Plan rada za 2021. godinu
3. Postignuća u protekloj godini
4. Ostalo

Prisutni:

• Prijatelji životinja – Luka Oman, Koraljka Petrinović, Ivana Lunka, Snježana Klopotan Kačavenda
• Farmica – Ivana Varkonji
• Udruga za zaštitu životinju Đakovo – Tomislava Delić
• Faun – Ivona Korica
• Rea – Ivona Šorša
• Lajka – Marina Ferenčić
• Dom za pet – Saša Žderić
• Noina arka – Jasna Šteković
• Šinterice dobra srca – Natali Vinter
• Šibenske šape – Ante Cigić
• Šapama od srca Makarska – Leticija Babić
• Šinterice dobra srca – Izabela Hegedušić

Zapisnik sastanka:

Ivana Lunka otvorila je sastanak i pozdravila prisutne te upoznala prisutne s promjenom njezine uloge zbog novih poslovnih obaveza i predstavila novu koordinatoricu Mreže Koraljku Petrinović. Nakon upoznavanja s dnevnim redom predala je riječ Luki Omanu koji se zahvalio Ivani na dosadašnjem radu i što će i dalje pomagati i sudjelovati u radu Prijatelja životinja i Mreže.

1. Situacija na potresom pogođenom području

Luka Oman istaknuo je da su Prijatelji životinja nastojali da sve aktivnosti mnogobrojnih udruga i volontera koji su bili na terenu na potresom pogođenom području budu vidljive javnosti te su se maksimalno angažirali kako bi sve dospjelo u medije. Ukazao je da je potres pokazao loš odnos prema životinjama na tom području, na neprovođenje Zakona o zaštiti životinja i javnost je vidjela primjere užasa zatečenih životnih uvjeta životinja. Volonteri i udruge javljale su o strašnim i neprimjerenim uvjetima u kojima životinje žive i da to nije posljedica potresa, nego njihova svakodnevica. Naglasio je da to područje nije posebno, već je to pokazatelj situacije u cijeloj Hrvatskoj.

Luka Oman naveo je što su sve Prijatelji životinja poduzeli vezano za potres, slanje dopisa Ministarstvu poljoprivrede i veterinarskoj inspekciji ( https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4103 ), od kojih je prvi rezultirao odlukom o financiranju veterinarske skrbi za životinje s potresom pogođenog područja u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok na drugi veterinarska inspekcija nije niti odgovorila niti poduzela ništa. Veterinarski inspektori često staju na stranu ljudi koji drže životinje u lošim i neprihvatljivim uvjetima od kojih mnogi krše obaveze prema Zakona o zaštiti životinja.

Luka Oman pozvao je sve udruge da javljaju Mreži sve informacije koje imaju kako bi se pomoglo spašavanju ne samo pasa i mačaka nego i ostalih životinja. Naveo je primjer spašavanja koza, svinja i trudne krave te je naglasio kako je to velika stvara za pokret i za mijenjanje ljudske svijesti vezano za zaštitu životinja. Mijenjanjem ljudske svijesti, tj. percepcije moguć je napredak u razumijevanju da su životinje živa bića, a ne predmeti. Krava Šarava i telić Borna pravi su primjer kojim je to moguće ostvariti. Naglasio je da su u zbrinjavanju domaćih životinja s tog području mnogi prepoznali činjenicu da su ostale životinje bića s emocijama kao i psi i mačke.
Snježana Klopotan Kačavenda istaknula je da su Prijatelji životinja odmah reagirali nakon potresa i napravili internetsku stranicu (www.prijatelji-životinja.hr/potres) na kojoj su objedinjene i oglašene ponude raznih institucija, udruga, tvrtki i pojedinaca za traženje i davanje pomoći. Osim toga, Prijatelji životinja djelovali su i kroz dopise medijima i kaznene prijave zbog loših uvjeta držanja životinja koji predstavljaju kazneno djelo mučenja životinja (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4101). Dopisom za medije koji je prvi poslan ukazalo se da je potres pokazao tragičnu sliku uvjeta u kojima životinje žive na tom području te kako će potres za mnoge životinje biti spas i izlaz iz teških životnih uvjeta (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4103).

Luka Oman istaknuo je da su ljudi u tim područjima needucirani i ne znaju za zakonske obaveze pa im je prihvatljivo držanje životinja na lancu. Također, naveo je da su u dopisima koji su poslani Ministarstvu poljoprivrede i veterinarskoj inspekciji navedeni svi primjeri kršenja Zakona i tragičnih uvjeta u kojim životinje žive. Vidljiva je važnost provedbe Zakona od strane lokalnih zajednica, kao i da se nije provela kontrola mikročipiranja pasa, vršila edukacija niti financirala kastracija.

Luka Oman rekao je da postoji plan djelovanja i neke stvari su već poduzete. Poslan je dopis svim lokalnim i regionalnim zajednicama kojim je naglašeno da je potres ukazao na loše uvjete držanja životinja i na važnost provođenja zakona na području cijele države.

Ivana Varkonji iz Farmice predstavila je akciju spašavanja krave Šarave i tri svinje (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4107) . Opisala je ponašanje spašenih svinja koje se ponašaju poput pasa te je ispričala kako je krava sama rodila po noći, bez ikakve asistencije i bez ikakvih problema, te je Borna veselo i zdravo tele koje mama Šarava svugdje slijedi i doziva ako ga ne vidi jer se boji da će joj biti oduzeto kao što joj je oduzeto ranijih šestero telića.

2. Plan rada za 2021. godinu

Koraljka Petrinović predstavila je plan rada Mreže za zaštitu životinja u 2021. godini.
Aktivnosti koje će se provoditi tijekom cijele 2021. godine:
1. Podrška građanima i udrugama putem e-maila, telefona i osobno
2. Pisanje prijava, dopisa i reakcija za slučajeve zlostavljanja životinja
3. Vršenje utjecaja na lokalne i državne institucije s ciljem bolje zaštite životinja
4. Podrška lokalnim udrugama u osnivanju novih neprofitnih skloništa za životinje
5. Promocija novog Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje
6. Pokretanje nove peticije vezane za veću zaštiti životinja
7. Izrada edukativne brošure za gradove i općine na temu kastracije
8. Dopisi medijima vezani za udomljavanje životinja i da ih se ne kupuje
9. Newsletter Mreže – kreiranje i slanje e-mailom glasila s vijestima članica Mreže
10. Vođenje programa besplatnih i/ili povoljnijih kastracija te promocija kastracije
11. NE KUPUJ! UDOMI – javna ili online događanja s ciljem promocije udomljavanja pasa i mačaka
12. KASTRACIJA – Kampanja i javno ili online događanje s ciljem promocije kastracije pasa i mačaka
13. MIKROČIPIRANJE – Javno ili online događanje s ciljem promocije bolje kontrole mikročipiranja pasa
14. Kampanja „Obitelj na more, a pas na ulicu?” s naglaskom na odgovorno skrbništvo
15. Sastanci Mreže za zaštitu životinja (5 sastanaka).

Naglašeno je da će članice biti uključene u neke aktivnosti i da će sve članice biti pravodobno obaviještene o tome. Članice su zamoljene da dijele informacije, dobre primjere s kojima se susreću te teme s kojim bi željele da se na idućim sastancima Mreže bavi. Isto tako, pozvane su da dijele vijesti koje bi željele da se objave u newsletteru koji Mreža pokreće u ovoj godini.

3. Postignuća u protekloj godini

Luka Oman predstavio je postignuća vezano za zabranu upotrebe petardi ( https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4097 ) i odluku o cijepljenju pasa protiv bjesnoće u skladu s datumom proizvođača cjepiva (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4105 ) naglasivši da su trebale četiri godine za postizanje odluke o cijepljenju prema uputama proizvođača i osam godina kako bi se postigla zabrana uporabe svih vrsta petardi i redenika.

Također, naveo je plan Mreže da raste kako kroz nove članice tako i jačanjem postojećih članica i zajedničkih inicijativa. Naglasio je da članstvo ne znači da se članice moraju slagati u apsolutno svemu, nego je važno da sve članice podržavaju temeljna načela, a to su:

1. Mreža promovira i zalaže se za kontrolu razmnožavanja životinja kroz trajnu sterilizaciju.
2. Mreža podržava udomljavanje životinja te se protivi njihovoj prodaji i kupnji.
3. Mreža podržava isključivo skloništa vođena neprofitnim načelom.
Ako se neke od članica ne slažu s objavama i stajalištima iznesenima u zatvorenoj FB-grupi Mreže, mogu slobodno izaći iz te grupe, ali to ne znači da moraju izaći iz članstva Mreže.

Luka Oman naglasio je da je od ove godine za članstvo u Mreži obavezna članarina u dobrovoljnom iznosu, ali treba se uplatiti barem jedna kuna. Članarina se može uplatiti i u više navrata tijekom godine, u iznosu prema želji i mogućnosti na račun Mreže. Odlukom iz 2020. godine o uvođenju članarine jača se sama Mreža i sve udruge koje Mreža objedinjuje te daje veću ozbiljnost Mreži. Ukazao je na primjere kako se neke stvari mogu bolje napraviti (i jeftinije) kada se članice udruže – primjer jumbo plakata i tisak letaka o kastraciji. Pozvao je sve udruge da se jave ako trebaju letke da im se pošalje. Iskazao je nadu da se barem jednom godišnje vidimo uživo ako epidemiološka situacija bude bolja, da se članice upoznaju međusobno i umreže na zajedničkim aktivnostima i nastojanjima.

Snježana Klopotan Kačavenda navela je da je završila javna rasprava o Izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Kad Izmjene stupe na snagu, krenut će se u promociju Pravilnika i izmjena koje donosi.

Luka Oman rekao je da se radi na mnogim aktivnostima od kojih je bitno poticanje udruga da osnuju i registriraju skloništa jer tako mogu djelovati na sustav i da se sustav promijeni.

Istaknuo je da je cilj da sve jedinice lokalne samouprave otisnu i distribuiraju letak o zakonskim obavezama skrbnika pasa, od kojih je pola već to učinilo, dok s letkom o zakonskoj obavezi kontrole razmnožavanja nemamo još takve rezultate, ali vršit će se pritisak da se i to realizira. Komunicirat ćemo i s komunalnim poduzećima kako bi se dogovorila realizacija izrada i distribucija letaka i druge vrste promocije udomljavanja. Najavio je da je u planu izrada nove brošure namijenjene JLS-ovima na temu kastracije jer je uočena potreba da im se temeljitije objasni važnost kastracije i sve što mogu i trebaju činiti vezano za njezinu provedbu i promociju.

5. Ostalo

Udruge su navele neke primjere djelovanja na potresom pogođenom području:

– Luka Oman: Zaklada Regica s ambasadoricom Majom Sertić prikuplja donacije za kastraciju životinja s potresom pogođenog područja.
– Ivona Korica: Za liječenje psa iz Gline, koji je na njihovoj skrbi, Aleksandra Hampamer iz skloništa u Čakovcu preuzela je plaćanje računa, dok na Veterinarskom fakultetu nisu htjeli pomoći unatoč objavi na njihovoj web-stranici.
– Ante Cigić: Volonterka Iva na terenu primijetila je mnoge nepravilnosti i usmeno ljudima objašnjavala sve vezano za kastracije. Samo u selu Župić ima više od 50 zainteresiranih za kastraciju pasa i mačaka.
– Marina Ferenčić: Djeluju na području Gline i ističe važnost edukacije od čovjeka do čovjeka. Kada im se objasni, ljudi većinom dobro reagiraju i žele kastrirati životinje. Naglasila je odlične rezultate radioemisija kojima educiraju stanovništvo i odličnu suradnju s JLS-om koji financira kastracije. Smanjili su broj napuštenih životinje za 70 % u posljednje tri godine. Ponosna je što će pružiti skrb kozama spašenima iz potresa kako ne bi bile iskorištavane zbog mesa ili mlijeka. Navela je da zbog njih mora prijaviti se kao OPG, iako neće eksploatirati životinje.
– Luka Oman: Institucije ne razumiju pojam utočišta, nego sve tretiraju kao proizvodnju; ta svijest treba se mijenjati.
– Ivana Varkonji: Oni su imali isti problem i registrirali OPG te su morali upisali da im magarac i jarac služe za rasplod, makar su kastrirani. Navela je i druge apsurdnosti prilikom prijave OPG-a.
Zaključak je da treba popraviti status životinja kako u pravilnicima tako i shvaćanju rada utočišta.

Ivana Lunka ukazala je na inertnost i nerad veterinarske inspekcije i kako nemaju svi isti tretman prilikom nadzora – primjer skloništa u Vinkovcima u koje nije uspjela ući, a inspekcija nije htjela ponovo izvršiti nadzor jer se okolnosti prijave nisu promijenile. Navela je da je Dom za pet sljedeće sklonište na redu za registraciju na što je Saša Žderić iznijela sve probleme s kojima se susreće na tom putu. Luka Oman naglasio je da i Mreža nudi podršku članicama pri osnivanju skloništa te da je važno dobiti i podršku stanovništva s tog područja medijskim objavama i sl. Ivana Varkonji podijelila je odličnu vijest da je sklopila ugovor o zbrinjavanju životinja s gradom Našice na čemu su joj svi čestitali.

Na kraju su na upit iz Noine arke vezano za pomoć u prikupljanju donacija sve udruge još jednom pozvane da pošalju tekst objave za pomoć i donacije koje će Mreža objaviti na stranici www.prijatelji-životinja.hr/potres i na svojim FB-stranicama.

Ivana Lunka rekla je da će se prikupiti podaci iz JLS-ova za prošlu godinu te će se dobiti uvid u kolikoj mjeri se Zakon provodi na području RH (kontrola mikročipiranja, distribucija letaka i druge vrste edukacije, financiranje kastracija, ugovori sa skloništima, zbrinjavanje napuštenih i ranjenih životinja…).

Članice su pozvane da dijele ideje za djelovanje i istaknu teme za koje bi htjele da se uvrste na dnevni red idućeg sastanka Mreže.

Sastanak je završio u 20:55 sati.

Zapisničarka: Koraljka Petrinović

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting