11.11.21. Prijedlog za provedbeni propis - izmjene Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

| More

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n. r. dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

Poštovani ministre Ćoriću,

predmet ovoga prijedloga je izmjena Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015, 78/2016, 116/2017, 14/2020, 144/2020, 84/2021) (dalje u tekstu: Pravilnik) sukladno tekstu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (dalje u tekstu: Zakon).

Člankom 17. stavkom 2. Zakona propisano je da se zabranjuje stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje osim vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje. Sukladno članku 192. Zakona, stupanje na snagu te odredbe odgođeno je za 1. siječnja 2022.

Nadalje, Pravilnik u članku 14.a stavku 2. propisuje da je prodavatelj obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju tih vrećica oznakom sadržaja „VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO”.

Sukladno članku 1. Zakona, propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem nastanka otpada te sprečavanjem ili smanjenjem „utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodeni okoliš”.

Konačno, Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) u članku 3. propisuje da je očuvanje prirode i čovjekova okoliša jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

S obzirom na to da su vrlo lagane plastične vrećice u izuzetno širokoj uporabi, i to na način da se upotrebljavaju samo jednom, gomila takvih vrećica završava u mješovitu otpadu i u prirodi. Naime, potrošači nemilice koriste vrlo lagane plastične vrećice, i to često potpuno nepotrebno, primjerice, kad kupuju samo jedan komad voća ili povrća, iako cijenu u trgovini mogu nalijepiti na pojedinačni proizvod te iako u ponudi ima višekratnih plastičnih mrežica.

Također, u praksi se pokazalo da vrlo lagane plastične vrećice potrošači koriste i za namjenu nošenja stvari iz trgovine, iako Zakon u članku 4. stavku 1. točki 85. i Pravilnik u članku 4. stavku 1. točki 1.d propisuju da se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane.

Isto tako, za njihovu proizvodnju i eventualno kasnije recikliranje troše se prirodni i ljudski resursi te energija; toksičnim kemikalijama koje se u proizvodnji koriste narušava se zdravlje radnika; povećava se količina stakleničkih plinova u atmosferi; dakle, uništava okoliš u svojoj ukupnosti. Razvidno je da vrlo lagane plastične vrećice značajno pridonose nastanku otpada zbog čega je potrebno njihovu uporabu, u svrhu dosljedne primjene članka 1. Zakona, dodatno regulirati.

Budući da su člankom 17. stavkom 2. Zakona vrlo lagane vrećice za nošenje stavljene na tržište, a objekti tržišta su roba i usluge koje prodaju prodavači i koje kupuju njihovi kupci, odnosno objekti koji imaju cijenu, zakonodavac ostavlja prostora za njihovu naplatnu uporabu. Osim toga, učinak naplaćivanja uporabe vrlo laganih vrećica za nošenje bio bi odvraćanje određenoga broja potrošača od njihova uzimanja, a posljedica toga bilo bi smanjenje nastanka otpada i utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Također, takav propis bio bi razmjeran konačnom cilju i svrsi Zakona – zaštiti okoliša i ljudskoga zdravlja te najviših vrednota Ustava – očuvanju prirode i čovjekova okoliša.

Slijedom svega navedenoga, Udruga predlaže da se članak 14.a Pravilnika koji glasi:

(1) Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

(2) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja „VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO”.

izmijeni ili, u slučaju brisanja članka 14.a Pravilnika u svrhu njegova usklađenja s člankom 17. stavkom 2. Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, napiše na način kako slijedi:

(1) Prodavatelj mora vrlo lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

(2) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima prodaje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o njihovoj cijeni, kao i uputu o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja „VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO“.

(3) Zabranjuje se izlaganje vrlo laganih plastičnih vrećica na blagajnama i samoposlužnim blagajnama u svrhu prodaje te je dopušteno njihovo korištenje samo u svrhu propisanu člankom 4. stavkom 1. točkom 1.d ovoga Pravilnika.

Navedenim prijedlozima apeliramo na Vas da inicirate pokretanje izmjene Pravilnika kako bi se što prije regulirala naplata vrlo laganih plastičnih vrećica u cilju značajnog smanjenja upotrebe plastičnih vrećica, a sukladno odredbama Zakona.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U Zagrebu, 11. studenoga 2021.

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting