26.07.22. Provedba Zakona o zaštiti životinja

| More

- poslano Gradu Dubrovnik

Poštovani gospodine Frankoviću,

u Planu pomoći koji smo dogovorili na početku naše suradnje stoji i vrlo važan odlomak:

S obzirom na priljev novih napuštenih pasa koje treba zbrinuti potrebno je odmah početi raditi i na preventivi kako bi se taj priljev što više smanjio. Potrebni su razgovori i dogovori u smjeru kontrole mikročipiranja pasa odnosno obilaska kućanstva da se provjeri jesu li svi psi označeni mikročipom, o financiranju kastracija skrbničkih pasa i mačaka te edukaciji (letci uz uplatnice za komunalnu naknadu, plakati, vizuali na kamionima za odvoz komunalnog otpada i drugi dostupni načini).

S obzirom na to da se neke stavke iz njega odnose i na zakonske obaveze s rokom koji je već prošao, ne bi trebalo čekati s realizacijom svega navedenoga, a i Gradu je u interesu da radi na provedbi Zakona i prevenciji.

  1. Kontrola mikročipiranja pasa obilaskom kućanstava kako bi svi psi bili označeni

Prema upitniku koji smo prošle godine slali jedinicama lokalne samouprave proizlazi da Grad Dubrovnik nije proveo kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, već komunalni redari na javnim površinama očitavaju čitačem mikročipa jesu li psi mikročipirani, što nije provedba zakonske obaveze mikročipiranja pasa.

Naime, jedinice lokalne samouprave su, u skladu s člankom 94. Zakona, imale obvezu do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan), radi označavanja neoznačenih pasa. Sustavno i kontinuirano provođenje ove mjere, koja uključuje obilazak svih kućanstava na Vašem području kako biste se uvjerili da su svi psi označeni mikročipom, od velikog je značaja za smanjenje broja napuštenih pasa, kao i troškova njihova zbrinjavanja s obzirom na to da se za psa označenog mikročipom zna vlasnik koji onda snosi troškove njegova zbrinjavanja u slučaju napuštanja ili gubitka psa, dok su neoznačeni psi izravan financijski teret jedinica lokalne samouprave. Osim toga, komunalni redari u Dubrovniku imaju samo dva čitača mikročipa, što je nedovoljno za nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa.

Stoga je nužno napraviti sljedeće korake:

- Nabaviti dovoljan broj čitača mikročipa, odnosno svaki komunalni redar treba imati svoj čitač mikročipa kao osnovno sredstvo rada, a poželjan je i veći broj čitača mikročipa s obzirom na to da obilazak kućanstava mogu raditi i druge osobe, samo bez ovlasti koje imaju komunalni redari.

- Napraviti plan provedbe kontrole mikročipiranja i obilaska kućanstava, obučiti i uključiti sve komunalne redare, a i druge osobe koje bi radile na kontroli. Ako se obilaze kućanstva iz nekog drugog razloga usput se mogu popisati i psi – to može biti deratizacijska služba, očitači brojila i drugi, a mogu se angažirati i studenti, osobe na javnim radovima, udruge, veterinari i drugi. Cilj je dobiti točan broj pasa na području Grada Dubrovnika te da su svi psi označeni mikročipom. Osobe koje nisu komunalni redari nemaju jednake ovlasti, no mogu razgovarati s ljudima, postavljati pitanja i prikupljati informacije. Komunalni redari mogu davati upozorenja i naplaćivati kazne.

- Krenuti u popis pasa te u kontrolu svih kućanstava akcijama komunalnih redara prema postavljenom planu u raznim dijelovima grada.

- Pratiti proces objavama u medijima gdje se ljude obavještava da je kazna za nemikročipiranje pasa 6000,00 kuna i da će biti pregledano svako kućanstvo te da je mudrije odvesti psa na mikročipiranje koje košta oko 90,00 kuna.

Dodatne informacije o provedbi kontrole mikročipiranja pasa nalaze se u brošuri „Provedba zakona o zaštiti životinja za jedinice lokalne samouprave” (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_14251.pdf) te stojimo na raspolaganju za detaljnije informacije i dobre primjere iz prakse drugih lokalnih zajednica.

  1. Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca i financiranje kastracije skrbničkih pasa i mačaka

Grad Dubrovnik je Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca propisao trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka. Skrećemo pozornost na to da se ta mjera mora kontrolirati i provoditi na način da se sustavno provjerava jesu li psi i mačke u kućanstvima kastrirani ili su njihovi vlasnici upisani u evidenciju vlasnika nesteriliziranih pasa i mačaka, kako je to npr. riješio Grad Zagreb: www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-nesteriliziranih-pasa-i/138637.

Grad Dubrovnik provodi program kastracije slobodnoživućih mačaka „Uhvati-Kastriraj-Vrati”, što je najbolji način smanjenja broja neželjenih mačića i mačaka. Treba nastaviti s njime u većem intenzitetu, kao i organizirati hranilišta za mačke, a to, osim kastracije, uključuje liječenje, hranu i kućice. (Zagreb je donio gradsku odluku, pravilnik i poziv vezano za hranilišta za mačke: http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/7ffe63e8e69827b5c1257e1900276647/4e58915deb71d7c0c1257e62002ebde7?OpenDocument.)

Prema našem saznanju, Grad Dubrovnik ne financira kastracije skrbničkih pasa i mačaka ili ako to radi, ne radi u dovoljnoj mjeri da bi bilo uočljivo, odnosno djelotvorno. Govorimo o kastraciji pasa i mačaka koji imaju svoje skrbnike.

Stoga je nužno napraviti sljedeće korake:

- Nastaviti i znatno unaprijediti program kastracije slobodnoživućih mačaka i hranilišta za mačke.

- Obučiti komunalne redare da uz kontrolu mikročipiranja pasa trebaju provoditi i kontrolu razmnožavanja životinja prema Zakonu i Odluci te da se takva kontrola krene i provoditi.

- Napraviti plan financiranja kastracije skrbničkih pasa i mačaka. Odrediti iznos i način financiranja, uvjete dobivanja pokrivanja potpuno ili djelomično troškova kastracije za sve ili za određene skupine građana.

- Sve navedeno pratiti objavama u medijima gdje se upozorava građane na njihove zakonske obaveze kontrole razmnožavanja i obavještava o mogućnosti dobivanja besplatne ili povoljnije kastracije.

Dodatne informacije o programima kastracije nalaze se u brošuri „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka” (https://prijatelji-zivotinja.hr/data/file_15554.pdf), a na raspolaganju su i dobri primjeri iz prakse drugih gradova i općina.

  1. Kontinuirana edukacija stanovništva o pravilnoj skrbi i zakonskim obavezama te promocija udomljavanja

Odredbama Zakona o zaštiti životinja jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave imaju obavezu razvijanja svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja. Edukacija je iznimno važna ne samo zato što je zakonski propisana već i zato što je to jedna od važnih preventivnih mjera. Informiranje javnosti o pravilnoj skrbi za životinje, zakonskim obavezama te poticanje udomljavanja umjesto kupnje životinja treba biti kontinuirano i uz iskorištavanje svih mogućnosti. Prema našim saznanjima, Grad Dubrovnik je samo jednom otisnuo jedan letak i distribuirao ga uz opće uplatnice za komunalnu naknadu.

Stoga je nužno napraviti sljedeće korake:

- Redovita distribucija letaka uz opću uplatnicu za komunalnu naknadu. Dostupna je gotova priprema za letak „Zakonska obveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca” (www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_14241.pdf), kao i za letak „Psi i mačke traže odgovornost svih nas” (https://prijatelji-zivotinja.hr/data/file_15351.pdf).

- Redovito postavljanje jumbo ili drugih vrsta plakata koji pozivaju na udomljavanje umjesto kupnje, mikročipiranje pasa te kastraciju pasa i mačaka. Dostupne su gotove pripreme s poznatim osobama ili bez njih (https://drive.google.com/drive/folders/1kI_s5AzMde0CSRfFTnNJ_r-_kTvySf_7).

- Iskorištavanje kamiona za odvoz komunalnog otpada i druge mogućnosti grada za promociju zaštite životinja i odgovornog skrbništva. Dostupne su gotove pripreme ili se mogu napraviti nove. (Primjer Čistoće Varaždin: https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=3699.)

- Emisije, prilozi i gostovanja u lokalnim medijima vezano za sve gore navedene teme.

Molimo Vas da se prema ovom dopisu naprave radne skupine, zaduženja i odrede rokovi jer je sve navedeno ne samo dio zakonske obaveze Grada Dubrovnika i poštovanja dogovora nego i izravno utječe na smanjenje broja napuštenih životinja.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge Prijatelji životinja

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting