09.04.24. Plan zbrinjavanja više od 60 pasa u Splitu

| More

- poslano Gradu Splitu

Poštovani gospodine Puljak,

pišemo Vam povodom šokantnog otkrića da je liječnik KBC-a Split, psihijatar T.P., zatočio na adresi u Splitu 67 pasa i dva vuka. Protiv njega su nadležne institucije, kao i naša udruga, podignule odgovarajuće prijave zbog zanemarivanja i zlostavljanja životinja, kaznenog djela ubijanja i mučenja životinja, kaznenog djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode, kao i bavljenja neregistriranim uzgojem s ciljem korištenja životinja za zakonom zabranjene borbe pasa. Riječ je s pravom o vrlo eksponiranom slučaju u javnosti, što je, uz osiguravanje dobrobiti životinja, dodatni razlog da Grad Split djeluje pravovremeno i učinkovito.

Nažalost, upravo je Grad Split odgovoran za konkretnu situaciju, da praktički u središtu Splita dopušta nezakonito i nehumano držanje nezdružljivih životinja s ciljem korištenja za okrutne borbe pasa, što organiziraju pripadnici kriminalnog miljea. Rezultat je gotovo 70 životinja, čije zbrinjavanje pada na proračunski teret Grada Splita. S pravom strahujemo da će se uskoro otkriti i druge lokacije u Splitu gdje se životinje muče i koriste u istu svrhu, a što će opet biti zakonska i financijska odgovornost Grada Splita.

Ističemo da, nakon smještanja manjeg broja pasa u nekoliko skloništa izvan Splitsko-dalmatinske županije, ostaje još oko 60 pasa za koje Grad Split treba platiti skrb i zbrinjavanje. To uključuje troškove: hranjenja i napajanja, liječenja, tretiranja protiv unutarnjih i vanjskih nametnika, cijepljenja, kastracije, označavanja mikročipom, smještanja pasa u zasebne kaveze/boksove ili neke druge prostore kako bi se onemogućio kontakt s drugim psima, socijalizacije s obzirom na to da je većina pasa pasmine pit bull terijer iz neregistriranog uzgoja na koju se primjenjuju odredbe Pravilnika o opasnim psima, transporta itd., a sve u skladu s člankom 63. Zakona o zaštiti životinja. Psi ne mogu ostati na postojećoj privatnoj parceli, gdje su prisiljeni biti zavezani za lanac, izloženi nadolazećim vrućinama i drugim nepogodama, među sve većim raslinjem iz kojega izlaze veliki štakori.

Stoga Grad Split mora, u suradnji s veterinarskom inspekcijom, nadležnim skloništem za životinje i udrugama za zaštitu životinja, grupno izmjestiti pse na neku drugu lokaciju s trenutačne neprimjerene lokacije, a sve sukladno zakonskim propisima. Privremeni smještaj pasa potrebno je osigurati na nekoj prikladnoj lokaciji u Splitu, i to pod organizacijom i odgovornošću registriranog skloništa za pse, s osposobljenim osobljem. Naime, sva skloništa, bez iznimke, moraju udovoljiti uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, u ovom slučaju psima. Skloništa za domaće životinje, koja nisu ishodila izmjenu rješenja o promjeni podataka i povećanju kapaciteta te koja nemaju osposobljeno osoblje sa znanjem o vrsti koja se nalazi u skloništu, sukladno odredbama Pravilnika, ne mogu primati pse. Naime, budući da se radi o psima uzgajanima za borbe, potrebna je stručna osposobljenost djelatnika kako bi se izbjegli nemili događaji. Slično kao i u slučaja zbrinjavanja pasa sa Žarkovice prije dvije godine, ističemo da se problem zbrinjavanja ovih pasa ne može riješiti brzo i realno je očekivati da će psima, osobito onima koji iskazuju anomalije u ponašanju kao rezultat zlostavljanja, biti potreban dugotrajan privremeni smještaj. Zato se ne smiju donositi ishitrena rješenja, koja će biti na štetu i pasa i ljudi. Kako je riječ o nezdružljivim psima, a to su, prema definiciji u Zakonu o zaštiti životinja, „životinje koje, pri zajedničkom držanju, mogu jedna drugoj prouzročiti neželjenu bređost, ozljede ili smrt”, Grad Split mora na privremenom smještaju osigurati pojedinačne boksove za svakoga psa odakle im se, nakon liječenja i provedenih mjera s područja veterinarstva, može tražiti dom. Također, kako se radi o istraumatiziranim psima, samo registrirano sklonište za pse s osposobljenim osobljem, koje poznaje specifičnosti pojedinih pasmina i zna prepoznati bolesti, ponašanje i stanja pasa, može psima omogućiti primjerenu skrb i pripremati ih za udomljenje.

Ovaj slučaj pokazao je nespremnost Grada Splita i odgovornih institucija da kvalitetno odgovore na ovakve izazove i potvrdu da samo jedno sklonište za nezbrinute životinje (u ovom slučaju za pse i mačke) u Splitsko-dalmatinskoj županiji jednostavno nije dovoljno. Napominjemo da bi se Gradu Splitu, koji je nadležan za zbrinjavanje pasa, dugoročno najviše isplatila izgradnja skloništa jer će se ovakvi i slični slučajevi ponavljati. Grad Dubrovnik to je učinio nakon velikih problema sa psima na Žarkovici, nakon čega je osnovana javna ustanova, čime su stvoreni preduvjeti za rad prvog registriranog skloništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sukladno propisima o zaštiti životinja, a koje je sada svojim uspješnim radom pozitivan primjerima ostalima u Hrvatskoj.

Grad Split mogao je izbjeći postojeće probleme sa zbrinjavanjem velikoga broja pasa da provodi odredbe Zakona o zaštiti životinja i pripadajućih pravilnika. Analizom provedbe Zakona o zaštiti životinja od strane lokalnih zajednica u 2020. godini, koju je provela naša udruga, utvrdili smo da Grad Split nije proveo kontrolu mikročipiranja pasa, ne financira kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka, nije propisao trajnu sterilizaciju Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, nije podijelio kućanstvima uz račune za komunalne usluge letke „Zakonske obveze skrbnika pasa” i „Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca”…

Odredbama Zakona o zaštiti životinja jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave omogućeno je djelovanje u svrhu smanjenja broja napuštenih životinja i povećanja svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti životinja te ujedno odgovornom posjedovanju životinja, što uključuje provedbu mjera kao što su označavanje pasa mikročipom, kontrola razmnožavanja životinja, skrb za životinje i nenapuštanje životinja.

Grad Split nije proveo kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, iako su jedinice lokalne samouprave, u skladu s člankom 94. Zakona o zaštiti životinja, imale obvezu do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan), radi označavanja neoznačenih pasa. Sustavno i kontinuirano provođenje ove mjere, koja uključuje obilazak svih kućanstava na području Splita kako bi se provjerilo jesu li svi psi označeni mikročipom, od velikog je značaja za smanjenje broja napuštenih pasa, kao i troškova njihova zbrinjavanja s obzirom na to da se za psa označenog mikročipom zna vlasnik koji onda snosi troškove njegova zbrinjavanja u slučaju napuštanja ili gubitka psa, dok su neoznačeni psi izravan financijski teret Grada Splita.

Poražavajuće je što Grad Split ne financira i ne subvencionira kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka, iako je to najučinkovitiji način smanjenja broja neželjenog potomstva kućnih ljubimaca. Nadalje, Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca Grad Split nije propisao trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka. Skrećemo pozornost na to da je ta mjera odličan alat koji Zakon nudi lokalnim zajednicama, također u cilju smanjenja napuštanja pasa i mačaka i troškova za njihovo zbrinjavanje. Kada se propiše trajna sterilizacija, potrebno ju je kontrolirati i provoditi na način da se sustavno provjerava jesu li psi i mačke u kućanstvima kastrirani ili su njihovi vlasnici upisani u evidenciju vlasnika nesteriliziranih pasa i mačaka, kako je to npr. riješio Grad Zagreb: www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-nesteriliziranih-pasa-i/138637.

Smanjenje broja napuštenih životinja imaju i one lokalne zajednice koje redovito, uz opću uplatnicu, stavljaju edukativne letke koje na taj način jeftino distribuiraju po svim kućanstvima. Nudimo pripreme za letke „Zakonske obveze skrbnika pasa” i „Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca”, koji ukratko objašnjava svu nužnost i prednosti kastracije pasa i mačaka, kao i obaveze skrbnika, uz zorni prikaz velike reproduktivne mogućnosti životinja: www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_14241.pdf. Osim toga, na raspolaganju su i plakati koji pozivaju na mikročipiranje pasa, kastraciju pasa i mačaka te udomljavanje životinja iz skloništa.

Sve navedene mjere ne samo da utječu na rješavanje uzroka problema i sprječavanje nastanka neželjenih mladunaca i životinja nego i izravno smanjuju financijske izdatke koji se izdvajaju zbog ljudske neodgovornosti. Više o tome možete pročitati u brošuri o provedbi Zakona o zaštiti životinja za jedinice lokalne samouprave, dostupnoj na www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_14251.pdf, kao i u brošuri o tome kako kastracijom postići smanjenje napuštanja pasa i mačaka, s informacijama o programima kontrole razmnožavanja i prijedlozima ušteda za lokalne zajednice, a nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr/data/file_15554.pdf.

Sudjelovanjem u radu koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja, propisane člankom 70. Zakona, Grad Split može postići još bolje rezultate u praćenju problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području županije te u davanju prijedloga pri donošenju mjera za smanjenje broja napuštenih pasa kroz Program kontrole populacije napuštenih pasa. To uključuje i poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca te je kroz navedeni program potrebno predvidjeti načine djelovanja s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja.

S obzirom na sve navedeno, pozivamo Grad Split da pristupi rješavanju problema sa zlostavljanim psima na adresi Put Orišca 32 u Splitu sukladno zakonskim propisima i primjenjujući znanje i iskustva i udruga za zaštitu životinja. Suradnjom s udrugama iz Mreže za zaštitu životinja, koje su bile ključne u rješavanju teške situacije sa psima u neregistriranom azilu na Žarkovici, i Grad Split može u ovom konkretnom slučaju naći rješenja koja će biti sukladna zakonskim propisima i u cilju dobrobiti pasa. Ujedno, ovo je prilika da Grad Split ispravi dugogodišnju nebrigu za napuštene životinje i kršenje Zakona o zaštiti životinja provedbom svega što Zakon nalaže, pa i više od toga.

Na raspolaganju smo za svu podršku i pomoć u cilju što učinkovitijeg rješenja ove situacije, i kada je riječ o privremenom smještaju pasa i kada se radi o nalaženju smještaja u registrirana skloništa za pse, s ciljem njihova trajna udomljenja.

S poštovanjem,

Snježana Klopotan Kačavenda
Koordinatorica projekata

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting