Ribe nisu glupe

RibeSuprotno vjerovanju da su ribe svojevrsni šupljeglavci vođeni instinktom i ograničeni kratkoročnom memorijom u trajanu od tri sekunde, znanstvenici tvrde da su ribe domišljate, manipulativne te društveno i kulturno osviještene. Danas se smatra kako su ribe razvile socijalnu inteligenciju vodeći se makjavelijanskim strategijama manipulacije, kažnjavanja i pomirenja, upražnjavajući stabilne kulturne tradicije i surađujući pri otkrivanje grabežljivaca ili lovljenja hrane.

Ubijanje kitova

Kitolov i dobrobit kitova 3Koalicija The Global Campaign u potpunosti se protivi ubijanju kitova, jer je kitolov izrazito okrutan i nepotreban. Unatoč moratoriju, godišnje se ubija oko 1400 kitova. Tehnologija ubijanja kitova promijenila se vrlo malo od 19. stoljeća kada je izmišljen harpun s grananatom na vrhu. Ispaljen iz topa, harpun prodire u tijelo kita na dubinu oko 30 cm prije nego što eksplodira i ubija kita izazivajući teški šok ili ozljedu. Životinja se zatim izvlači na brod užetom čvrsto pričvršćenim za zupce harpuna koji se otvaraju pri dodiru s kitom. Harpun često ne ubija svoju žrtvu trenutačno, a neki kitovi umiru i duže od sat vremena u teškoj patnji.

Priča s riblje strane

Seaspiracy - najava

Zaljev - najava

Pokolj dupina

Evo što kažu iz organizacija One Voice i Earth Island Institute koje su dokumentirale pokolj dupina:

... Pokolj dupina počeo je u zoru kao i obično. Ribarima je trebalo oko četiri sata da ih sve pobiju i odvezu tijela u klaonicu. Srce nam se slamalo gledajući toliko boli i patnje. Neki su dupini proveli četiri sata slušajući krikove svojih supatnika i plivajući u krvi prije nego što su i sami bili ubijeni.

Preporučujemo AVALON web hosting