Rezultati nadzora Inspekcije zaštite prirode u cirkusu Gärtner 12.12.2005.

| More

Na temelju prijave cirkusa Gärtner Inspekciji zaštite prirode, zbog sumnje da cirkus i godinu dana nakon obavljenog nadzora Inspekcije i dalje ne posjeduje potrebna dopuštenja za držanje strogo zaštićenih divljih životinja, viši inspektor zaštite prirode mr. sc. Željko Vuković, izvijestio nas je, sukladno čl. 180. st. 3. Zakona o zaštiti prirode (N. N. br. 70/05), o sljedećem:

Nadnevka 12. prosinca 2005. g., obavljen je inspekcijski nadzor djelatnosti cirkusa Gärtner, u smislu pozitivnih odredbi Zakona o zaštiti prirode. Nadzorom utvrđeno stanje prezentirano je zapisnikom, te foto-dokumentirano.

S obzirom na zatečeno činjenično stanje, od strane ove Inspekcije je utvrđeno kako stranka još uvijek nije uskladila svoju djelatnost s odredbama Zakona o zaštiti prirode, u smislu: čl. 99. st. 1. koji nalaže ishođenje dopuštenja nadležnog Ministarstva za držanje i uzgoj pojedinih primjeraka strogo zaštićenih divljih životinjskih svojti u zatočeništvu; čl. 105. st. 1. koji nalaže ishođenje dopuštenja nadležnog Ministarstva za držanje zavičajnih ili stranih divljih svojti u zatočeništvu, s namjerom prikazivanja javnosti; čl. 106. st. 1. koji nalaže ishođenje dopuštenja nadležnog Ministarstva za uzgoj zavičajnih ili stranih divljih svojti; čl. 107. st. 4. koji nalaže ishođenje dopuštenja nadležnog Ministarstva za obavljanje trgovačke djelatnosti živim životinjama zavičajnih ili stranih divljih svojti.

Sukladno inspekcijskom nalazu, ova je Inspekcija stranci, sukladno ovlastima iz čl. 184. Zakona o zaštiti prirode, izdala Rješenje s nalogom da u roku 15 dana nadležnom Ministarstvu podnese zahtjev za ishođenje gore navedenih dopuštenja. Također, Rješenjem se stranci nalaže i da, ukoliko u roku od 90 dana ne uspije ishoditi sva potrebita dopuštenja (od strane Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture), ne može obavljati djelatnost za koju su spomenuta dopuštenja potrebita. Barem ne bez sankcija i na području koje je pod mojom ingerencijom, a to je istočna Hrvatska.

Vezane teme

Slon u cirkusu Gaertner [ 41.28 Kb ]Krokodil u cirkusu Gaertner [ 51.05 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting