Prijedlozi Udruge izmjena i dopuna Prijedloga Zakona o zaštiti životinja

| More

Predlažemo da se uvede članak 4. stavak 2. točka 23. koji glasi:

Članak 4.

(2) Zabranjeno je:

23. uzgajati životinje radi proizvodnje krzna

Predlažemo prijelazni rok od pet godina, što znači da je potrebno dopuniti Prijelazne i završne odredbe te Kaznene odredbe.

Odredba o zabrani uzgoja životinja za krzno bila je u radnoj verziji Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti životinja.

Obrazloženje:

Obrazloženje prilažemo kao poseban dokument pod nazivom 'Razlozi za nužnost zabrane uzgoja životinja za krzno u Hrvatskoj'.

Ova odredba dio je austrijskog zakona na kojem se temeljila izrada ovog prijedloga Zakona.

___________________________________


Predlažemo da se uvede članak 48. stavak 8. koji glasi:

Članak 48.

(8) Zabranjeno je držanje stalno vezanih pasa na lancu ili drugačije vezanih, osim ako su vezani na produženu žičanu vodilicu čime im se osigurava maksimalan prostor za kretanje i to isključivo radi njihove zaštite, zaštite drugih životinja ili ljudi.

Odredba o zabrani držanja pasa na lancu bila je u radnoj verziji Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti životinja.

Obrazloženje:

Psi na lancu nisu dovoljno zaštićeni člankom 4. i člancima koji se odnose na zaštitu kućnih ljubimaca. Naime, iako je poznato da držanje pasa na lancu uzrokuje fizičku bol i naročito psihičke poremećaje i patnju te moguće agresivno ponašanje, veterinarski inspektori u praksi ne mogu zabraniti držanje psa na lancu ako to nije izričito propisano Zakonom.

Austrijskim zakonom, na kojem se temeljila izrada ovog prijedloga Zakona, držanje pasa na lancu je u potpunosti zabranjeno.

___________________________________


Članak 57. stavak 4. Prijedloga Zakona o zaštiti životinja glasi:

(4) Životinja iz skloništa koja se ne vrati vlasniku, a koju nije moguće dalje držati ili udomiti, može se nakon 30 dana usmrtiti.

Predlažemo da se članak 57. stavak 4. u potpunosti ukine ili da se rok za usmrćivanje produži na minimalno 6 mjeseci, što je i bilo u radnoj verziji Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti životinja.

Obrazloženje:

Skloništa bi trebala napuštenim životinjama osigurati sigurno utočište sve do udomljenja. Rok od 30 dana nakon kojeg je dozvoljeno usmrćivanje životinja u skloništima poništava samu svrhu skloništa i onemogućuje organizirano udomljavanje životinja, ponajviše u ljetnim mjesecima kada ih je najteže udomiti. Napuštene životinje ne bi smjele biti kažnjavane smrću zbog neodgovornosti svojih bivših skrbnika, sa čime se slaže i hrvatska javnost koja ne želi da se njihov novac troši na ubijanje napuštenih životinja u skloništima koje oni financiraju.

Austrijski zakon na kojem se temelji izrada ovog prijedloga Zakona nema takve odredbe.

___________________________________


Članak 4. stavak 2. točka 8. glasi:

Članak 4.

(2) Zabranjeno je:

8. organizirati utrke pasa na tvrdim podlogama

Predlažemo da članak 4. stavak 2. točka 8. glasi:

Članak 4.

(2) Zabranjeno je:

8. organizirati utrke pasa

Odredba o zabrani utrka pasa na svim podlogama bila je u radnoj verziji Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti životinja.

Obrazloženje:

Utrke pasa jednako su okrutne na svim podlogama i Zakon ne bi trebao poticati utrke pasa na mekim podlogama, što indirektno radi ovako formuliranom odredbom. Psi koji su odabrani da postanu trkaći, obično žive u kavezima i zbog ozljeda i bolesti nastalih u uzgoju, pripremama za utrke, transportu i na samim utrkama, malo pasa uspije doživjeti 4 ili 5 godina života.

U SAD-u, gdje je problem utrka pasa najizraženiji, utrke pasa na svim podlogama su zakonom zabranjene u 34 države.

___________________________________


Članak 32. stavak 2. glasi:

Članak 32.

(2) Kirurške zahvate na životinjama tijekom pokusa te pri proizvodnji bioloških pripravaka mogu obavljati veterinari, liječnici, farmaceuti, medicinski biokemičari, stomatolozi agronomi - stočarskog smjera ili biolozi ako imaju položen ispit iz stavka 1. ovoga članka.

Predlažemo da članak 32. stavak 2. glasi:

Članak 32.

(2) Kirurške zahvate na životinjama tijekom pokusa te pri proizvodnji bioloških pripravaka mogu obavljati veterinari i liječnici kirurzi, ako imaju položen ispit iz stavka 1. ovoga članka.

Odredba o izvođenja kirurških zahvata na životinjama isključivo od strane veterinara i liječnika bila je u radnoj verziji Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti životinja.

Obrazloženje:

Nedopustivo je da kirurške zahvate na životinjama tijekom pokusa obavljaju pripadnici struka koji nemaju stručne naobrazbe o kirurgiji. Smatramo kako kirurške zahvate na životinjama smije obavljati isključivo veterinarska struka i eventualno liječnici specijalizirani kirurzi. Trenutno je u Prijedlogu to dozvoljeno i liječnicima opće prakse i ostalih specijalizacija, farmaceutima, agronomima stočarskog smjera, medicinskim biokemičarima, stomatolozima i biolozima, što smatramo neopravdanim.

___________________________________


Članak 2. stavci 4. i 5. glase:

Članak 2.

(4) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na gospodarenje lovištem i divljači, pri čemu se isključuje:

1. uzgoj i držanje životinja koje se koriste kao pomoć u lovu i
2.uzgoj i držanje izvan lovišta životinja za potrebe lova.

(5) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na ribolov.

Predlažemo da se stavci 4. i 5. brišu iz članka 2.

Obrazloženje:

Ovakve odredbe Zakona o zaštiti životinja isključuju jako velik broj životinja koje ostaju nezaštićene, iako je možda njihovo iskorištavanje regulirano drugim zakonima ili podzakonskim aktima. Mišljenja smo da Zakon o zaštiti životinja ne dolazi u koliziju s drugim zakonima, što pokazuje i činjenica da aktualni Zakon o dobrobiti životinja nema tih odredaba te ih stoga smatramo suvišnima i štetnima za provođenje zaštite životinja u Republici Hrvatskoj.

Vezane teme

Izvor: furisdead.com - činičla

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting