Privremeno udomljavanje životinja pogođenih u poplavama

| More

Molimo sve koji su spremni privremeno ili trajno osigurati smješta životinjama iz poplavljenih područja da ispune prijavnicu.

Ime i prezime:*

E-mail adresa:*

Mobilni telefon:*

Adresa stanovanja:*

Grad:*

Možete li ponuditi smještaj za životinje (za koje i koliko njih):

Na koliko dugo možete ponuditi smještaj:

Da li od ranije imate životinje na skrbi (pas, mačka):

Imate li maloljetnu djecu (ako da, koliko):

Dodatne informacije, savjeti: