10.10.09. Zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora cirkusa Safari

| More

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ured za veterinarske inspekcije
Miramarska 24
10000 Zagreb

PREDMET: ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE HITNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

Udruga Prijatelji životinja poziva naslov da u cirkusu Safari privremeno smještenom na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma provede hitan inspekcijski nadzor zbog kršenja čl. 3. st. (26), čl. 4. st. (2) t. 11. i t. 13., i čl. 41. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) te zbog kršenja čl. 32. i čl. 41. Zakona o veterinarstvu (Narodne Novine br. 41/07)

OBRAZLOŽENJE

Navedena pravna osoba, cirkus Safari privremeno smješten na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma, protivno čl. 3. st. (26) Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) domaće i divlje životinje IZLAŽE u javnosti (pod nazivom ZOO, a čiji obilazak naplaćuju posjetiteljima) i to još čini na način kojim se krši i čl. 32. Zakona o veterinarstvu (Narodne Novine br. 41/07), jer protuzakonite izložbe životinja održava i bez kontrole i nadzora veterinarske inspekcije; kao što krši i čl. 105. st. (1) Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05) koji za držanje strane divlje svojte u zatočeništvu, s namjerom prikazivanja u javnosti nalaže ishođenje dopuštenja u vidu Rješenja Inspekcije zaštite prirode Ministarstva kulture, o nedostatku kojega smo također obavijestili i nadležno tijelo navedenog Ministarstva radi daljnjeg postupanja.

Nadalje, životinje u cirkuskim predstavama koje organizira cirkus Safari su protivno čl. 4. st. (2) t. 11. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) prisiljene na neprirodno ponašanje, a protivno čl. 4. st. (2) t. 13. istog Zakona životinje su s obzirom na vrstu izložene nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima u odnosu na njihovo prirodno stanište (primjerice deve).

Temeljem čl. 124. st. (1) Zakona o veterinarstvu (Narodne Novine br. 41/07) pozivamo naslov na provođenje inspekcijskog nadzora i nad opremom, sredstvima te uvjetima za držanje životinja u gore navedenom cirkusu Safari, a što je protivno čl. 41. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) budući da oprema s kojom životinje u nastambi dolaze u dodir može biti opasna za životinje (primjerice, neodgovarajuće ograde kroz koje je moguć ulazak i kontakt s drugim životinjama; zatim trake od umjetnog teško- ili ne-poderivog materijala, vjerojatno je riječ o 'električnim pastirima' iako oni kao takvi nisu nigdje vidno obilježeni znakom upozorenja, a koji vise s unutarnje strane ograda prijeteći zaplitanjem životinja i unutar i van ograde).

Ovim putem pozivamo naslov da temeljem čl. 127. st. (1) i (2) Zakona o veterinarstvu (Narodne Novine br. 41/07) te temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) hitno donese Rješenje kojim će bez odgode tražiti otklanjanje svih ustanovljenih nepravilnosti i zabraniti daljnje grubo kršenje zakona RH.

O svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o rezultatima istih, molimo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Martina Juriša, dipl. krim.
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 10. listopada 2009.


Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting