10.10.09. Zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora cirkusa Safari

| More

Ministarstvo kulture
Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode
Savska cesta 41/23
10000 Zagreb

PREDMET: ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Udruga Prijatelji životinja poziva naslov da sukladno čl. 180. Zakona o zaštiti prirode u cirkusu Safari privremeno smještenom na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma provede hitan inspekcijski nadzor Inspekcije zaštite prirode Ministarstva kulture zbog kršenja čl. 105. st. (1) i (2) Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05).

OBRAZLOŽENJE

Navedena pravna osoba, cirkus Safari na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma protivno čl. 3. st. (26) i čl. 53. st. (1) Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06) u zatočeništvu drži i u javnosti izlaže divlje (i domaće) svojte te ih protivno čl. 105. st. (1) i (2) Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 70/05) izlaže javnosti u okruženju koje ne oponaša prirodne uvjete njihovog prirodnog staništa i koje iskrivljuje saznanja o biologiji svojte.

O svim poduzetim mjerama i radnjama, kao i o rezultatima istih, molimo Vaše pismeno očitovanje.

S poštovanjem,

Martina Juriša, dipl. krim.
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 10. listopada 2009.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting