08.02.11. Eutanizirali pse protivno zakonu i naplatili naknadu jedinicama lokalne samouprave

| More

Udruga Prijatelji životinja temeljem svojeg upita o provođenju Zakona o zaštiti životinja poslanoga svim županijama diljem Hrvatske, dobila je tijekom siječnja 2011. godine pisani odgovor iz Ureda župana te Ureda za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije.

Iz navedenog odgovora vidljivo je da su tijekom 2009. i 2010. godine tvrtke 'Bioinstitut' d.o.o iz Čakovca i 'Veterinarska stanica Prelog' d.o.o iz Preloga obavljale poslove prikupljanja i skrbi o živim životinjama iako za to nisu imale potrebne dokumente – rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, niti su ispunjavale kriterije i uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.

Također, prema dostupnim podacima, postoje osnovane sumnje da navedene pravne osobe obavljaju poslove na način da stječu protupravnu korist potpisom ugovora za djelatnost prikupljanja i skrbi o živim napuštenim životinjama za koju nisu registrirane. Osim toga, usmrćuju pse protivno Zakonu, odnosno bez ispunjenja svih uvjeta za tu zakonsku mogućnost, usmrćuju pse na zahtjev vlasnika što je također protivno Zakonu te ne vode sve potrebne evidencije čime čine niz prekršaja kažnjivih Zakonom o zaštiti životinja, ali i kazneno djelo prijevare kažnjivo po Kaznenom zakonu, a radi stjecanja protupravne imovinske koristi.

Navedene tvrtke, prema podacima iz izvještaja Međimurske županije, tijekom 2009. godine skupile su 259 životinja, od čega tvrtka 'Bioinstitut' d.o.o. iz Čakovca 190, a 'Veterinarska stanica Prelog' d.o.o. iz Preloga 69. 'Veterinarska stanica Prelog' d.o.o. dodatno je uklonila tri psa s prostora koji pripada HE Dubrava te na zahtjev vlasnika eutanizirala 29 pasa. Kroz direktne i indirektne troškove ukupna isplaćena sredstva tim tvrtkama od strane jedinica lokalne samouprave u 2009. godini iznose 99.576,00 kn.

Budući da navedene tvrtke nemaju sklonište za životinje, postoje opravdane sumnje da su prikupljene životinje eutanizirane odmah ili neposredno nakon hvatanja. Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je usmrtiti napuštenu životinju ako se nisu ispunili uvjeti za tu zakonsku mogućnost. Također, zabranjeno je usmrćivanje zdrave životinje na zahtjev vlasnika.

Udruga Prijatelji životinja ovim putem ponovno apelira na jedinice lokalne samouprave da odgovorno provode Zakon o zaštiti životinja u pogledu zbrinjavanja napuštenih životinja te da poslove zbrinjavanja napuštenih životinja povjere isključivo pravnim osobama koje imaju rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kojim se odobrava rad skloništa za napuštene životinje, što je osnovni preduvjet zakonitog obavljanja djelatnosti.

Prijatelji životinja i Mreža protiv napuštanja životinja zalažu se za provedbu Zakona o zaštiti životinja i izgradnju skloništa za napuštene životinje koja neće ubijati životinje već provoditi programe zbrinjavanja, kastracije, udomljavanja i edukacije.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting