12.09.11. Dopis veterinarima - eutanazija

| More

Poštovani,

temeljem brojnih pritužbi građana i udruga za zaštitu životinja, kao i iz naših iskustava s veterinarima na terenu, slobodni smo ukazati vam na problem usmrćivanja pasa i mačaka, koji se obavlja na zahtjev vlasnika.

Naime, takva praksa protivna je Zakonu o zaštiti životinja (NN 135/06), u kojemu je propisano da se životinje ne smije ubijati, nanositi im patnju i bol protivno odredbama Zakona (članak 4., stavak 1.). U daljnjem tekstu (članak 9., stavci 1. i 3.) utvrđuje se da se vlasnik može odlučiti na usmrćivanje životinje samo ako veterinar utvrdi 'da bi liječenje životinja bilo dugotrajno i povezano s patnjama, a ishod liječenja neizvjestan' ili 'ako je životinja dostigla visoku starost te joj otkazuju osnovne životne funkcije'.

Također, životinju se ne smije usmrtiti niti temeljem odredbe Zakona koja glasi da se životinja smije usmrtiti ako je opasna za okolinu (članak 9., stavak 3., točka 5.), ako se nije postupilo prema Pravilniku o opasnim psima (NN 19/99) koji točno utvrđuje postupak postupanja s opasnim i moguće opasnim psima.

Iz toga je vidljivo da je usmrćivanje mladih i zdravih životinja zabranjeno, a za isti su postupak propisane i vrlo visoke kazne temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja koji glasi: 'Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako usmrćuje životinje protivno odredbama članka 9. ovog Zakona. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kn, a fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kn.'

Također, usmrćivanje na zahtjev vlasnika može se smatrati ujedno i napuštanjem životinje, a što je suprotno Zakonu o zaštiti životinja (članak 5., stavak 1.) te je kažnjivo novčanim iznosom u visini do 15.000,00 kn.

Konačno, eutanazija (grč. eu thanatos, engl. mercy killing) znači 'dobra smrt' ili 'smrt iz milosrđa', pa se eutanazijom može smatrati samo usmrćivanje životinja koje su neizlječivo bolesne. Dakle, usmrćivanje zdravih životinja ne može se niti nazivati eutanazijom, bez obzira kako je usmrćivanje izvedeno. Zakon o zaštiti životinja stavlja naglasak na etičnost i stručnost svakog pojedinog veterinara, koji zna procijeniti kada bi liječenje moglo uzrokovati suviše patnji njegovom pacijentu. Veterinari bi, neovisno o zakonima, trebali spašavati, a ne uzimati živote.

Velika uloga veterinara je i u edukaciji skrbnika svojih pacijenta, pa Vas molimo da o gore navedenom obavijestite i vlasnike životinja koji dolaze sa zahtjevima o usmrćivanju životinja pod njihovom skrbi. Čak štoviše, neophodno je da prijavite veterinarskoj inspekciji svaki zahtjev za usmrćivanjem zdravih životinja ili prijetnju napuštanja životinja, kako bi se Zakon o zaštiti životinja doista provodio u praksi.

Vjerujemo da imamo zajednički cilj, a to je poštivanje Zakona o zaštiti životinja i drugih pozitivnih propisa vezanih uz zaštitu i zdravlje životinja. Stoga se nadamo suradnji na području edukacije građana i promocije zaštite životinja. Pozivamo Vas da se uključite u naše aktivnosti, a posebice u sklopu projekta Mreža protiv napuštanja životinja.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U Zagrebu, 12. rujna 2011.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting