Priznanje ''Krunoslav Sukić'' Luki Omanu, predsjedniku udruge Prijatelji životinja

| More

Poštovanje mira, nenasilja i prava tiče se ne samo ljudi i međuljudskih odnosa, nego i drugih živih bića, tj. ljudskog odnosa prema neljudskim živim bićima i prirodi u cjelini

Piše: Hrvoje Jurić za časopis Kultura mira” Broj 12/Godina 18

Nagradu „Krunoslav Sukić”, utemeljenu 2009. godine, dodjeljuje Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka želeći pridonijeti „vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja”.

Jasno je da je, u sredini koja je opterećena brutalnim nasiljem koje se zbivalo tijekom i poslije rata 1991. – 1995., nagrada bila dodjeljivana onima koji su doprinosili pomirenju, razumijevanju i dijalogu unutar i između zajednica podijeljenih ratnim i poratnim zbivanjima, odnosno onima koji su se jasno i glasno očitovali protiv nasilja motiviranog etnonacionalnom, religijskom, rasnom i rodnom isključivošću i mržnjom.

Međutim, u obrazloženju nagrade Krunoslav Sukić, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava kaže i to da se nagrada dodjeljuje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih osnivača, mirovnog aktivista i humanista Krunoslava Sukića, čije je obrazovanje, znanje i djelovanje bilo motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog čovjeka, pa i šire – svakog živog bića i svega stvorenoga. Time se, s pravom, sugerira da je poštovanje mira, nenasilja i prava nešto što se tiče ne samo ljudi i međuljudskih odnosa, nego i drugih živih bića, tj. ljudskog odnosa prema ne-ljudskim živim bićima i prirodi u cjelini.

Nacionalizam, rasizam, seksizam i drugi pogledi ili ideologije koji počivaju na isključivanju i diskriminaciji te dovode do nasilja – jednako kao i ekonomski i politički interesi koji dovode do ratova kao radikalnog i ekstremnog nasilja – stalno trebaju biti pod lupom i one koji se navedenim pojavama izravno suprotstavljaju treba na odgovarajući način istaknuti i nagraditi. No gore navedeno proširenje razumijevanja mira, nenasilja i prava dostojanstvom, integritetom i pravom svakog živog bića i svega stvorenoga također treba biti uzeto u obzir, pri čemu se možemo pozvati na nekoliko ilustrativnih i reprezentativnih stavova: Albert Schweitzer, njemački filozof, teolog, muzikolog, liječnik, humanitarac, mirovni aktivist i dobitnik Nobelove nagrade za mir, rekao je: Sve dok se krug suosjećanja ne proširi na sva živa bića, čovječanstvo neće postići mir”; Rachel Carson, američka biologinja i ekologistica, rekla je: Nećemo postići mir među ljudima sve dok se njihova srca budu oduševljavala ubijanjem drugih živih bića; Will Tuttle, američki animalistički aktivist i pisac, rekao je: Ljudski krug nasilja neće biti zaustavljen sve dok ne zaustavimo nasilje koje mu stoji u podlozi, a to je nemilosrdno nasilje koje činimo nad životinjama.

Dodjeljivanjem Priznanja Krunoslav Sukić nekome čije je djelovanje motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog živog bića i svega stvorenoga veliki je pomak u razumijevanju mira, nenasilja i prava, a Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, nedvojbeno je jedna od ključnih osoba u tom procesu u Hrvatskoj.

Udruga Prijatelji životinja, osnovana 2001. godine, prva je i do danas najpostojanija i najaktivnija organizacija u Hrvatskoj koja je nadišla granice zaštite određenih ne-ljudskih životinja, točnije tzv. kućnih ljubimaca, te se posvetila osmišljenom promoviranju dostojanstva i prava svih ne-ljudskih životinja s obzirom na sve sfere u kojima kolidiraju interesi ljudi i ne-ljudskih životinja.

Kontinuirano senzibiliziranje i educiranje javnosti u pogledu iskorištavanja, mučenja i ubijanja ne-ljudskih životinja, javno zagovaranje prava ne-ljudskih životinja, neprocjenjiv angažman u procesu donošenja dvaju zakona o zaštiti životinja (2007. i 2015.) te drugi oblici borbe za prava ne-ljudskih životinja – dopuštaju nam zaključiti da su Prijatelji životinja bili najartikuliraniji i najsnažniji glas u prilog onima čiji se glas, zahvaljujući nasljeđu antropocentičke kulture, ne čuje i ne broji.

Luka Oman, kao osnivač i sada već višedesetljetni predsjednik udruge Prijatelji životinja, s razlogom je postao simbolom borbe za prava ne-ljudskih životinja jer rijetko se na civilnoj sceni nalazi tako neumornu osobu i osobu koja je toliko beskompromisna u pogledu vlastitih stavova, a opet spremna na razgovor s onima sa čijim se stavovima u osnovi ne slaže.

Posebno treba pohvaliti upornost i strpljivost Prijatelja životinja i Luke Omana jer, u krajnje nepovoljnim okolnostima, oni se nisu samo oduprli malodušnosti svojstvenoj aktivizmu, koji u pravilu zahtijeva mnogo napora za skromne rezultate, nego su također hrabro koračali malim koracima prema velikom cilju, a to je, u konačnici, svijet bez nasilja i svijet koji počiva na načelima suživota i mira.

Sve dok se krug suosjećanja ne proširi na sva živa bića, čovječanstvo neće postići mir. - Albert Schweitzer

Nećemo postići mir među ljudima sve dok se njihova srca budu oduševljavala ubijanjem drugih živih bića. - Rachel Carson

Ljudski krug nasilja neće biti zaustavljen sve dok ne zaustavimo nasilje koje mu stoji u podlozi, a to je nemilosrdno nasilje koje činimo nad životinjama. - Will Tuttle

Objavljeno: prosinac 2018.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting