31.01.19. Nadzor nad provedbom članka 62. stavak 1. Zakona o zaštiti životinja

| More

Ministarstvo poljoprivrede
n.r. g. Tomislav Tolušić, ministar
Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad provedbom članka 62. stavak 1. Zakona o zaštiti životinja

Poštovani gospodine Tolušiću,

u našem radu komuniciramo s mnogim jedinicama lokalne samouprave u cijeloj Republici Hrvatskoj i, prema našim saznanjima i informacijama koje smo prikupili, stanje u pogledu zaštite životinja i provođenja Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17); dalje Zakon, u nekima od njih ne funkcionira dobro.

Iako je obveza jedinica lokalne samouprave još od prvog Zakona o zaštiti životinja iz 2006. godine da na području svoga grada ili općine imaju organizirano sakupljanje izgubljenih, napuštenih i ranjenih životinja, neke od njih nikada do sada nisu sklopile ugovore sa skloništima i kontinuirano se oglušuju na svoje zakonske obveze.

Problematika zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave. Zbog toga smatramo da bi Ministarstvo poljoprivrede trebalo provoditi češći nadzor nad stanjem provedbe Zakona te raditi na popravljanju cjelokupne situacije.

Činjenica je isto tako, da neke jedinice lokalne samouprave, osim što nemaju sklonište, niti su ikada sklopili ugovor s nekim od postojećih skloništa, također nisu ispunile niti svoje druge obveze iz Zakona – prije svega provele kontrolu mikročipiranja sukladno članku 94. Jednako tako, nisu donijele opći akt iz svoje nadležnosti koji se odnosi na uvjete i način držanja kućnih ljubimaca na svom području koji bi bio usklađen s posljednjim Zakonom.

Držimo da se posebno treba koncentrirati na kontrolu provedbe obveze postojanja djelatnosti organiziranog sakupljanja pasa u jedinicama lokalne samouprave, jer ne postojanje takve djelatnosti, osim što je nezakonito, može postati i komunalni i javnozdravstveni problem.

S druge strane, postoje gradovi i općine koji ne samo da imaju ugovore, nego su sagradili i svoja vlastita skloništa jer su svjesni da moraju poštovati zakon i sve njegove odredbe te rade i više od zakonskog minimuma već čitav niz godina. Zakon za sve vrijedi jednako i nepošteno je da lokalne zajednice preuzimaju na sebe teret onih koji nisu napravili ništa ili nedovoljno.

Smatramo da bi u ovom slučaju trebalo intervenirati Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, te provesti kontrolu nad provedbom Zakona u dijelu koji se odnosi na organizaciju sakupljanja napuštenih, izgubljenih i ranjenih životinja na područjima gradova i općina. Također treba provesti i nadzor nad ostalim odredbama Zakona koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Slijedom svega navedenog, molimo Vas da Ministarstvo provede nadzor nad provedbom odredbi Zakona u jedinicama lokalne samouprave te poduzme i druge radnje za koje je ovlašteno, osiguravši tako provedbu Zakona na cijelom području Republike Hrvatske.

Bit ćemo Vam zahvalni da nas izvijestite o planovima vezano za kontrolu provedbe i o mjerama koje će te čim prije poduzeti.

S poštovanjem,

Ivana Lunka, mag.iur.
Koordinatorica Mreže za zaštitu životinja

U Zagrebu, 31. siječnja 2019.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting