05.04.19. Zahtjev za nastavak projekta kastracije pasa u romskim naseljima u Međimurskoj županiji

| More

Jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji

Predmet: Nastavak projekta kastracije pasa u romskim naseljima u Međimurskoj županiji

Poštovani,

pišemo Vam kako bismo Vas molili da Ministarstvu poljoprivrede uputite molbu za nastavak projekta kastracije u romskim naseljima na području Međimurske županije te također i sami radite na kontroli i provedbi započetog projekta.

Kao što već znate, 31. prosinca 2018. godine sva naselja u kojima se provodio projekt kastracije su obrađena i ukupno je kroz projekt prošlo 1400 pasa, te je dijelom riješen problem, a psi vraćeni u naselja su označeni ušnim markicama.

Želimo naglasiti da je za uspjeh projekta iznimno bitno da se provede u cijelosti, a to znači da se
ponovno pregledaju sva naselja od strane veterinarske inspekcije i komunalnih redara kako bi svi psi bili kastrirani jer svaki propust kod kastracija može rezultirati time da se problem vrlo brzo vrati, što ćete osjetiti, prije svega vi, stanovnici Međimurske županije. Zato, iako su formalno sva naselja zahvaćena problemom obrađena, i dalje na tom području postoji veliki broj pasa koji nisu kastrirani, a prema procjenama skloništa „Prijatelji“ iz Čakovca, njih čak nekoliko stotina.

Problem je nastao jer su stanovnici naselja sami davali pse na kastraciju, pa su mnoge i „preskočili”, tako da postoji realna opasnost od ponavljanja scenarija kakav ste imali prije početka projekta kada je vašim naseljima lutalo nekoliko tisuća bolesnih i pothranjenih odraslih pasa i štenaca. Kako je naredba koju je ministar Tolušić izdao o kastraciji napuštenih i skrbničkih, odnosno vlasničkih pasa na području nekih općina Međimurske županije još uvijek na snazi, smatramo da projekt treba nastaviti na spomenuti način, a to je da se uz pomoć veterinarske inspekcije i komunalih redara obiđu sve kuće u naseljima i kastriraju i preostali psi.

Poseban je problem što skrbnički (vlasnički) psi koji su prošli projekt kastracije nisu označeni
mikročipom kako bi glasili na svojega stvarnog posjednika, iako su zatražili da im se pas vrati i da će skrbiti za njega, nego su ostali označeni ušnim markicama koje su mnogi stanovnici naselja već skinuli.

Iznimno je bitno da se sva područja zahvaćena projektom detaljno provjere i da svaki pas na tim
područjima bude kastriran kako je potpisanom naredbom i planirano. Projekt se treba nastaviti dokle god se u potpunosti ne riješi problem jer samo tako će se isplatiti trud i dosad uložena sredstva.

Slijedom svega navedenoga, molimo Vas da se zauzmete za nastavak projekta u romskim naseljima vaše Županije te i sami učiniti sve što je u vašoj moći da se sva naselja detaljno pregledaju, a isto tako da sve lokalne zajednice neovisno imaju li romska naselja propišu trajnu sterilizaciju kao kontrolu razmnožavanja pasa i mačaka te subvenciniraju kastracije kako bi se zaustavio priljev novih neželjenih životinja.

Zahvalni smo na suradnji i svemu dosad poduzetom kako bi se ovaj problem riješio, te na svemu što ćete nadalje poduzeti.

S poštovanjem,
Ivana Lunka, mag. iur.
koordinatorica Mreže za zaštitu životinja

U Zagrebu 5. travnja 2019.

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting