31.03.21. Nadzor nad provedbom Pravilnika o uzgoju

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor Veterinarske inspekcije
Šubićeva 29,
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad provedbom Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji - traži se

Poštovani,

obraćamo Vam se kako bismo prijavili kršenje odredbi Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (NN 56/2009) od strane gospodina A. P., na području grada Zagreba na adresi Medulićeva ulica.

Gospodin A. P. pse korištene za uzgoj drži na adresi koja nije istovjetna njegovoj adresi, a budući da na objektu nema navedene podatke o svojem imenu i prezimenu/nazivu, stalnom prebivalištu i broju registracije uzgoja kućnih ljubimaca krši Članak 8. navedenog Pravilnika.

Također se krši Članak 6. stavak 2. koji propisuje da je potrebno osigurati i suglasnost suvlasnika stanova u stambenoj zgradi ako se životinje drže u stambenim prostorima. Suvlasnici zgrade ne samo da nisu dali suglasnost već se godinama bune protiv toga jer se životinje danonoćno drže u drvarnici u dvorištu njihove zgrade pri čemu remete mir te samo na par minuta izlaze van o čemu su spremni i posvjedočiti.

Kada izlaze, nisu na povodniku, laju i skaču po eventualnim posjetiteljima dvorišta, a jedan od pasa je u više navrata pokazivao znakove agresije prema ljudima te je i ugrizao osobu. Mršaviji pas (ženka) zna pobjeći kroz rupu na drvarnici i utrčati u pizzeriju koja se nalazi na toj lokaciji.

Drvarnica nije zaštićena mrežama od ulaska grabežljivaca i insekata pri čemu se krši Članak 5. stavak 4. Iz fotografija nije vidljivo je li u objektu osiguran prostor za odvajanje agresivnih ili bolesnih životinja. (Čl.5., st. 6.)

Ujedno molimo da provjerite ispunjava li vlasnik pasa ostale uvjete propisane Pravilnikom, prvenstveno one koji se tiču uvjeta za objekt/nastambu i ostale vezane za dobrobit životinja (Dodatak I.) te je li osoba registriran uzgajivač pasa pri Ministarstvu poljoprivrede.

Molimo da nas obavijestite o provedenom nadzoru.

S poštovanjem,

Lorena Herceg
Prijatelji životinja

Poslano 31.3.2021. godine na online-prijave@dirh.hr.

Vezane teme

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting