21.11.22. Povećanje broja zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede na području zaštite životinja

| More

Vlada Republike Hrvatske
n. r. g. mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH
Trg svetog Marka 2
10 000 Zagreb

Poštovani gospodine Plenkoviću,

unatoč ranije donesenoj zabrani zapošljavanja u državnim i javnim službama, vjerujemo da možete pomoći u nalaženju rješenja u Ministarstvu poljoprivrede za nedostatan broj djelatnika koji se bave donošenjem zakonskih propisa s područja zaštite životinja.

Ministarstvo poljoprivrede u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu nije uvrstilo izmjene Zakona o zaštiti životinja. Zahvaljujući prošlogodišnjoj inicijativi naše udruge i prijedlozima koje smo iznijeli na www.boljizakon.net, Ministarstvo trenutačno osniva Povjerenstvo koje će raditi na prijeko potrebnom novom Zakonu. No nužno je povećanje broja zaposlenih na području zaštite životinja kako bi se barem do prvog tromjesečja 2024. godine uspjele napraviti izmjene Zakona o zaštiti životinja, ali i drugih propisa koji čekaju godinama.

Također, početkom prošle godine naša udruga dobila je poziv iz Ministarstva poljoprivrede za imenovanje članova povjerenstava za izmjenu čak osam propisa u kojima treba regulirati i zaštitu životinja. Iako će uskoro proći pune dvije godine, nijedno od tih povjerenstava nije počelo s radom!

Aktualni Zakon o zaštiti životinja stupio je na snagu 2017. godine, no još uvijek nije proveden nijedan upravni nadzor nad njegovom provedbom!


Nije počelo s radom ni Povjerenstvo za zaštitu životinja, koje daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja zaštite životinja, iako je propisano još Zakonom o zaštiti životinja iz 2006. godine, dakle, prije 16 godina!

Nažalost, tu nije kraj velikom kašnjenju u donošenju brojnih zakonskih izmjena i podzakonskih akata koje je propisao Zakon o zaštiti životinja. Tako je, primjerice, Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova star čak 17 godina, ne propisuje nikakve uvjete ni dimenzije nastambi i nikada nije bio usklađen ni sa starim Zakonom o zaštiti životinja iz 2006. godine!

U kolovozu 2021. završilo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o opasnim psima, ali i nakon više od godinu dana nije se sastalo Povjerenstvo koje bi razmotrilo komentare s javne rasprave i završilo rad na Pravilniku.

U domeni Ministarstva poljoprivrede su i: trgovina egzotičnim divljim životinjama kao kućnim ljubimcima (koja još nije zakonski regulirana), uzgoji kućnih ljubimaca za prodaju, skloništa za napuštene životinje, divlje i domaće životinje, hoteli za kućne ljubimce… Zakon o zaštiti životinja i podzakonski akti obavezuju Ministarstvo kao nadležno tijelo da i vodi Upisnik kućnih ljubimaca u kojemu se moraju nalaziti podaci o svim napuštenim životinjama u registriranim skloništima, procjenjuje Programe kontrole populacije napuštenih pasa u županijama, a donosi i druga rješenja i vodi niz evidencija, treba donositi vodiče itd. No s nedostatnim osobljem zaposlenim na zaštiti životinja u nadležnoj Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane nemoguće je provesti i minimum, a kamoli sve navedeno. Kada se ne stignu obaviti te temeljne obaveze koje proizlaze iz zakonskih propisa pa sve godinama stagnira, životinje pate, problemi za cijelu zajednicu samo se gomilaju, a daljnji napredak u poboljšanju zaštite životinja u Hrvatskoj nije moguć, iako ga velika većina građana smatra nužnim.

Naša udruga još je prije tri godine predlagala Ministarstvu poljoprivrede da osnuje Sektor za zaštitu životinja s dovoljnim brojem djelatnika koji bi mogli odrađivati zaista obiman opseg posla i pratiti postignuća i inicijative ostalih država EU-a. To je logičan prijedlog i rješenje s obzirom na stalno povećanje poslova na području zaštite životinja u Hrvatskoj, Europi i svijetu, te bi omogućilo normalan rad, dovoljno osoblja i razdvajanje po odjelima prema područjima (grafikon u nastavku).

Sektor za zaštitu životinja_graf [ 160.08 Kb ]

U slučaju da to trenutačno nije moguće, predlažemo da se manjak djelatnika u Odjelu za zaštitu životinja unutar Sektora za zdravlje i dobrobit životinja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane riješi premještanjem djelatnika iz drugih upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva ili iz drugih ministarstava, koja se bave srodnom problematikom, ili na drugi način.

Stoga Vas molimo da omogućite Ministarstvu poljoprivrede zapošljavanje dodatnih djelatnika za područje zaštite životinja ili da na drugi način utječete na rješavanje problema nedostatka ljudi kako bi se ispoštovali rokovi propisani i zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom.

U očekivanju Vašeg pozitivnog odgovora, srdačan pozdrav,

Luka Oman
predsjednik Udruge

U Zagrebu 21. studenoga 2022.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting