05.04.24. Zbrinjavanje pasa - slučaj Split

| More

- poslano Državnom inspektoratu RH

Poštovani gospodine Mikuliću,

nakon kriminalističkog istraživanja PU Splitsko-dalmatinske, priveden je T. P. zbog osnovane sumnje u kaznena djela Ubijanje ili mučenje životinja i Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Prema dosad dostupnim i prikupljenim podacima, tijekom neutvrđenog vremenskog razdoblja na adresi Put Orišca 32 u Splitu, držao je ukupno 69 životinja - 61 odraslog psa, šest štenaca i dva vuka. Tom prilikom, veterinarska inspekcija utvrdila je da je T. P. posjedovao dva vuka, mužjaka i ženku, koji su strogo zaštićena vrsta sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama i od neutvrđenog datuma do 27. ožujka 2024. držao ukupno 67 pasa različitih pasmina, koje je zanemarivao s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, te im je ograničavao kretanje na način da im je uzrokovao bol, patnju i ozljede.

Prema dobivenim fotografijama, videu i dojavama građana, sve ukazuje na uzgoj pasa za sudjelovanje u borbama. T. P. pušten je da se brani sa slobode uz mjeru zabrane približavanja navedenoj lokaciji. No kako u postupanju T. P. postoje brojne zloupotrebe za utvrđivanje i sankcioniranje kojih nije nadležna policija ili državno odvjetništvo, već isključivo Državni inspektorat, poslali smo i prijavu DIRH-u te očekujemo žurno i sveobuhvatno postupanje.

Sada Vam se konkretno obraćamo vezano uz zbrinjavanje pasa (prevladavaju psi u tipu snažnih pasmina staford i bul), križanke vuka i psa te njena dva štenca. Navedeni psi pripadaju u kategoriju nezdružljivih pasa, a to su, prema definiciji u Zakonu o zaštiti životinja, „životinje koje, pri zajedničkom držanju, mogu jedna drugoj prouzročiti neželjenu bređost, ozljede ili smrt”.

Izuzetno bitan podatak je hoće li se na sve ili na samo pojedine pse primijeniti odredbe Pravilnika o opasnim psima. Ako u sudskom postupku budu proglašeni opasnim psima, s obzirom na duljinu trajanja sudskih postupaka, jasno je da će biti potreban dugotrajan smještaj.

Mreža za zaštitu životinja, koju čine udruge za zaštitu životinja, od kojih neke vode registrirana skloništa za zaštitu životinja te institucije i pojedinci, zaprimila je niz informacija i saznanja o situaciji na terenu, prvenstveno od predstavnika skloništa koji su posljednjih nekoliko dana preuzimali životinje te predstavnika skloništa koje trenutno na dnevnoj bazi hrani i napaja životinje.

Prema dobivenoj informaciji, životinje se planira premjestiti u sklonište za domaće životinje "Izzy" (Vukovarska 5, Košute, Splitsko-dalmatinska županija), u JIC-u uvedeno pod brojem odobrenja 46. Kapacitet skloništa je 23 goveda ili kopitara, 50 ovaca ili koza, i 65 svinja ili 33 goveda ili kopitara i 65 svinja. Navedenom skloništu naloženo je da izradi boksove za prihvat pasa.

Nekoliko je iznimno bitnih stavki za koje smatramo da je veterinarska inspekcija u Splitu propustila učiniti, a potrebno ih je učiniti prije bilo kakvih daljnjih koraka, a radi dobrobiti pasa i ljudi.

Smatramo da je potrebno napraviti popis pasa, trijažu, procijeniti zdravstveno i psihičko stanje svakog pojedinog psa, testirati sve pse na lišmaniju s obzirom na to da se radi o zoonozi (na dubrovačkom području je još u jesen 1997. godine lišmanioza dijagnosticirana kod većeg broja pasa, a već sljedeće godine bilo je sasvim izvjesno da lišmanioze kod pasa ima u cijeloj srednjoj i južnoj Dalmaciji), provesti tretiranje sredstvima s repelentnim učinkom, provjeriti jesu li mikročipirani i cijepljeni, te nakon toga osigurati zaseban smještaj za svakog pojedinog psa, u slučajevima pasa proglašenih opasnim psima prema Pravilniku o opasnim psima, provesti socijalizaciju od strane ovlaštenih službi i kastraciju.

Među psima uočeni su oni koji imaju tragove ožiljaka po glavi i tijelu, razderane uške, konjuktivitis s purulentnim iscjetkom, ozlijeđene mekuši, imaju atrofiju mišićja zadnjih nogu od nedostatka kretanja i dr.

S obzirom na to da se sve navedene stavke ne mogu odraditi u kratkom roku, molimo Vas produljenje roka u kojemu životinje mogu ostati na trenutačnoj lokaciji te se izmještati shodno provedenim postupcima i zaključcima trijaže.

Veći dio pasa, prvenstveno kujica, ne pokazuje agresiju, dapače, plašljive su pa se nadamo da će se u humanim uvjetima oporaviti i imati priliku živjeti sretan život. Prema navodima predstavnika skloništa Animalis Centrum, otprilike pet pasa je iznimno agresivno, dok ostalima prilaze i obavljaju hranjenje i pojenje. Svi psi se jako boje osoba muškog spola.

Također, važno je da veterinarska inspekcija donese rješenje kojim će omogućiti skloništima udomljavanje prvenstveno štenaca bez čekanja završetka sudskog postupka, s obzirom na to da nisu korišteni za borbe, i odraslih pasa koji nisu označeni mikročipom. Kujica koju je preuzelo Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik okotila je sedam štenaca te smatramo da oni ni u kojem slučaju ne smiju biti dio daljnjih sudskih postupaka.

Po saznanju o navedenom slučaju i pristiglom pozivu veterinarske inspekcije za pomoć u smještaju, odmah smo kontaktirali sva skloništa te uspjeli dogovoriti da Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik preuzme kuju sa četiri štenca, Sklonište za životinje "Zadarski azil" kuju i dva mužjaka te im savjetovali da odrade potrebno testiranje na lišmaniozu. U razgovorima smo s još nekoliko skloništa o mogućim smještajima pasa.

S obzirom na činjenicu da registrirano sklonište za pse s osposobljenim osobljem trenutačno vodi brigu o hranjenju i napajanju životinja na navedenoj adresi, što smatramo ispravnim i sukladnim zakonskim propisima, predlažemo da ako dođe do grupnog izmještanja životinja na neku drugu lokaciju, to bude isključivo pod organizacijom i odgovornošću registriranog skloništa za pse, koje ima osposobljeno osoblje.

Također, s obzirom na namjeru da se psi grupno premjeste u sklonište koje je registrirano za domaće životinje, naglašavamo da sva skloništa, bez iznimke, moraju udovoljiti uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, u ovom slučaju psima. Skloništa koja nisu ishodila izmjenu rješenja o promjeni podataka i povećanju kapaciteta te koja nemaju osposobljeno osoblje sa znanjem o vrsti koja se nalazi u skloništu, sukladno odredbama Pravilnika, ne mogu primati ove pse. Naime, budući da se radi o psima uzgajanima za borbe, potrebna je stručna osposobljenost djelatnika kako bi se izbjegli nemili događaji.

Zbrinjavanje čak 67 pasa vrlo je zahtjevno i velik financijski i organizacijski teret, što uključuje napore policije, veterinarske inspekcije, skloništa i udruga za zaštitu životinja. Sve to moglo se izbjeći da je na snagu stupio novi Pravilnik o opasnim psima kojim bi se za određene snažne pasmine i njihove križance iz nekontroliranog uzgoja propisale preventivne mjere – obavezna kastracija i socijalizacija, koja podrazumijeva školovanje i test socijalizacije. Takvi psi ne mogu se iskorištavati za borbe.

Zainteresiranost domaćih i stranih medija za ovaj slučaj je izuzetna, te smo s njima u stalnom kontaktu. Ovo je samo jedan takav slučaj, opravdano se postavljaju pitanja koliko je još ovakvih lokacija diljem Hrvatske. Na žalost, ovaj slučaj pokazao je nespremnost odgovornih institucija da kvalitetno odgovore na ovakve izazove i potvrdu da samo jedno sklonište za nezbrinute životinje (u ovom slučaju za pse i mačke) u Splitsko-dalmatinskoj županiji jednostavno nije dovoljno.

S obzirom na to da se radi o situaciji koja zahtijeva brzu reakciju, molimo Vas što žurniji odgovor o postupcima koje planirate poduzeti kako bi se problem adekvatno riješio.

Na raspolaganju smo za svu podršku i pomoć, kao i sastanak u cilju što učinkovitijeg rješenja ove situacije. S obzirom na hitnost, molimo Vas za što žurniji odgovor i razgovor o svemu s obzirom na to da to da upravo udruge, članice Mreže za zaštitu životinja, mogu pomoći riješiti tešku situaciju, kao što su to uspješno odradile u slučaju pasa u neregistriranom azilu na Žarkovici.

S poštovanjem,

Svjetlana Prodanović, dr.med.vet.
Koordinatorica Mreže za zaštitu životinja

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting