Zapisnik XIX. - 1. dio

| More
Zapisnik s 19. sastanka Mreže za zaštitu životinja 1. dio


Vrijeme održavanja: 5. svibnja 2020. od 18 sati
Mjesto održavanja: Putem aplikacije Zoom

DNEVNI RED:

1. Prilagodba novonastaloj situaciji; daljnji sastanci putem weba

2. Pregled aktivnosti Mreže u razdoblju od posljednjih šest mjeseci: rezultati prijava koje smo slali; sažetak upitnika za gradove i općine; brošura o provedbi Zakona o zaštiti životinja u pripremi

3. Nova kampanja: kastracija i udomljavanje

Sastanak je počeo u 18 sati kada su se udruge počele prijavljivati u aplikaciju, što je potrajalo sve do 18.30 zbog manjih tehničkih poteškoća. U 18.30 bile su prijavljene udruge:

1. Prijatelji životinja – Luka Oman, Ivana Lunka, Snježana Klopotan
2. Društvo za zaštitu životinja Rijeka – Ivana Barić
3. Rocco Vinkovci – Lora Jukić
4. Šibenske šape – Tijana Jurković, Iva Mrduljaš, Ante Cigić
5. Animalex – Iris Ban Krošelj
6. Zecovi – Andrea Rajčić
7. Vis Vitalis – Diana Primožić
8. Papagalo – Tamara Crnac
9. Faun – Ivona Korica
10. Farmica – Ivana Varkonji
11. Rea – Ivona Šorša
12. AnimalLika – Stela Šikić
13. Udruga za zaštitu životinja Đakovo – Tomislava Delić
14. Bobi DM – Lovorka Muminović
15. Šapama od Srca Makarska – Leticija Babić
16. Pobjede – Maša Riznić i Ivana Crnoja
17. Deseti život Split – Tanja Vukičević
18. Prava šapa – Katarina Loborec
19. SOS šape Poreč – Silvija Servatzy
20. Dom za pet – Saša Žderić

1. Prilagodba novonastaloj situaciji; daljnji sastanci putem weba

Luka Oman održao je uvodnu riječ, naglasio važnost redovitih sastanaka koje smo prije održavali dva do tri puta godišnje u uredu Prijatelja životinja te je ovo prvi put da se sastajemo na ovakav način – putem weba. S obzirom na to da je udrugama često nezgodno, predaleko i skupo putovati u Zagreb, rekao je da razmišljamo i o tome da sastanci putem aplikacija na internetu postanu praksa, a da se viđamo jednom godišnje na sastanku u Prijateljima životinja, s čime su se prisutni složili jer ih većina nije iz Zagreba.

2. Pregled aktivnosti Mreže u razdoblju od posljednjih šest mjeseci: rezultati prijava koje smo slali; sažetak upitnika za gradove i općine; brošura o provedbi Zakona o zaštiti životinja u pripremi

Ivana Lunka održala je uvodnu riječ o drugoj temi koja se odnosi na aktivnosti Mreže za zaštitu životinja u razdoblju od prošlog sastanka koji se održao 26. listopada 2019., prilikom čega je navela da je Mreža za zaštitu životinja u tom razdoblju podnijela 60 prijava veterinarskoj inspekciji protiv gradova i općina koji ne provode Zakon o zaštiti životinja. Prijave su imale dobar ishod u dijelu kada se radilo o tome da općine ili gradovi nisu sklopili ugovore sa skloništem pa su ih nakon inspekcijskog nadzora sklopili. Bilo je i prijava nezbrinjavanja konkretnih pasa ili mačaka te prijava komunalnih redara kada bi im pas „pobjegao” u susjednu općinu. Naglašena je važnost prijavljivanja gradova i općina za svaki slučaj nezbrinjavanja životinja u sklonište i neprovedbe Zakona o zaštiti životinja.

Ivana Lunka istaknuta je važnost da udruge, prije nego što uzmu psa s ulice, evidentiraju i pismeno obavijeste općinu o životinji na ulici koju treba zbrinuti. Uz pismenu evidenciju svake životinje koju općina nije zbrinula, a morala je, protiv takvih lokalnih zajednica mogu se podnositi prijave veterinarskoj inspekciji. Andrea Rajčić iz udruge Zecovi još je naglasila da se obavijeste općine i gradovi usmeno, putem telefona, ali odmah zatim da im se pošalje i e-mail. Udruge su se složile o važnosti nastavka prijavljivanja gradova i općina jer se samo na taj način može evidentirati kolike su zaista potrebe za zbrinjavanjem. Općina ili grad niti ne znaju da imaju životinje koje trebaju zbrinuti do im se to ne pokaže.

Od ostalih aktivnosti Mreže, Ivana Lunka je istaknula da je poslano deset dopisa za medije od kojih je većina bila dosta dobro primljena. Također je istaknula da je održana radionica u Hrvatskoj zajednici općina na temu provedbe Zakona o zaštiti životinja na koju se, nažalost, odazvalo samo 16 općinara od njih 428. Odmah se s Hrvatskom zajednicom općina počela dogovarati nova radionica, ali zbog situacije s Covidom-19, to je prolongirano.

Ivana Lunka predstavila je prisutnima rezultate upitnika koje je slala jedinicama lokalne samouprave s pitanjima o ugovoru sa skloništem, broju zbrinutih životinja, novca koji su za to izdvojili, kontroli mikročipiranja i subvencioniranju kastracije. Naglasila je da je prikupljeno oko 85 % podataka na temelju kojih se može dobiti slika provedbe Zakona o zaštiti životinja na nivou cijele Hrvatske. Zaključila je, iz primljenih podataka da se provedba Zakona jako razlikuje. Kontrola mikročipiranja kao preduvjet provedbe Zakona o zaštiti životinja u većini gradova i općina nije provedena do kraja ili kako treba ili uopće, i to je svakako nešto što nam predstavlja izazov u budućnost – kako natjerati lokalne zajednice da ju provedu. Leticija Babić istaknula da je problematična Dalmatinska zagora i da je tamo išla na sastanke nakon kojih su općine sklopile ugovore sa skloništem te su počele zvati sklonište da dođu po pse, što smatra velikim uspjehom.

Ivana Lunka i Luka Oman najavili su izlazak do kraja mjeseca edukativne brošure o provedbi Zakona o zaštiti životinja koju je sastavila udruga Prijatelji životinja.

3. Nova kampanja: kastracija i udomljavanje

Ivana Lunka govorila je o tome kako bi trebali ići u medijsku kampanju poticanja udomljavanja i kastracije. Kampanja koja se tiče kastracije, neovisno od kampanje Prijatelja životinja „Obitelj na more, a pas na ulicu?!”, planirana je u sljedećem razdoblju, a prije svega išli bi na poticanje udomljavanja zanimljivim porukama. Ivana Crnoja iz Pobjeda istaknula je da je prošloga ljeta išla kampanja Pobjeda i grada Osijeka s jumbo plakatima, nakon koje im je broj udomljenja porastao za 30 %.

Sastanak je završio u 20.30 sati, s najavom nastavka sastanka s još dvije teme: suradnja udruga i skloništa i registracija neregistriranih skloništa za sljedeći tjedan 13. svibnja 2020. s početkom u 18 sati, s čime su se svi složili i najavili svoj dolazak.

Zapisničarka: Ivana Lunka

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting