Zapisnik XX.

| More
Zapisnik s 20. sastanka Mreže za zaštitu životinja

Vrijeme održavanja: 27. svibnja 2020. od 18 sati
Mjesto održavanja: Putem aplikacije Zoom

DNEVNI RED:

1. Komunikacija između gradova i općina i udruga – suradnja

2. Koordinacijske radne skupine – zašto je važno da udruge sudjeluju u njima

Prisutni:

Animalex – Iris Ban Krošelj
Faun Kutina – Ivona Korica
SOS Šape Poreč – Sanja Arnold
Prijatelji životinja – Luka Oman, Snježana Klopotan
Pobjede – Maša Riznić, Ivana Crnoja
Papagalo Korčula – Tamara Crnac
Noina arka -
Vau Vau Predavec – Anabela Ivorek
Udruga Rocco Vinkovci – Lora Jukić
Udruga za zaštitu životinja Đakovo – Tomislava Delić
DZŽ Rijeka – Ivana Barić
Šibenske šape – Ivana Mrduljaš, Ante Cigić
Vis Vitalis – Diana Primožić
Farmica – Ivana Varkonji

1. Komunikacija između gradova i općina i udruga – suradnja

Ivana Lunka održala je uvodnu riječ i rekla zašto je važno da udruge ostvare dobru suradnju sa svojim lokalnim zajednicama – prvenstveno zato da bi ukazale na propuste u provedbi Zakona o zaštiti životinja, zatražile podršku svojemu radu koji pomaže upravo lokalnoj zajednici i pokazale im kako učinkovitije provoditi Zakon.

Istaknula je da ponekad gradovi i općine i žele napraviti nešto vezano za provedbu Zakon, ali ne znaju kako i tu su udruge izuzetno važne.

Luka Oman rekao je da komunikacija s lokalnim zajednicama iznimno bitna – poticati ih na provedbu zakona: kontrolu mikročipiranja, podjelu letka, propisivanje trajne sterilizacije kao načina kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, subvencioniranje kastracije… Gradovi i općine trebaju udruge gledati kao partnera koji zna i može pomoći jer ipak udruge znaju najbolje što se događa na terenu.

Ivona Korica iz Fauna govorila je o tome da je njihova udruga pregovarala s gradonačelnikom o sufinanciranju kastracije. Kutina je osigurala 30 tisuća kuna za kastracije.

Luka Oman objasnio je na koji način funkcionira sustav povoljnijih kastracija koji vodi udruga Prijatelji životinja.

Ivana Lunka i Snježana Klopotan ukratko su predstavile brošuru o provedbi Zakona o zaštiti životinja koja je upravo u tisku i koja će biti poslana poštom svim lokalnim i regionalnim zajednicama.

Istaknuta je važnost pismenog prijavljivanja napuštenih pasa i mačaka općinama i gradovima. Ivana Lunka kazala je da osim pismenog prijavljivanja općini ili gradu svake životinje koju treba zbrinuti isti e-mail treba slati i nadležnom skloništu za napuštene životinje. Sklonište može izaći po životinju i bez naloga od strane općine ili grada i zapravo im nalog od komunalnog redara treba samo kao osiguranje da će im usluga biti plaćena. Stoga, ako sklonište ne želi izaći po životinju, i njega treba prijaviti inspekciji.

2. Koordinacijske radne skupine – zašto je važno da udruge sudjeluju u njima

Ivana Lunka održala je uvodnu riječ, objasnila što je koordinacijska radna skupina, tko su članovi i na koji način funkcionira. Bitne su i zbog razmjene iskustava među jedinicama lokalne samouprave. Istaknula je da su u svim županijama osnovane koordinacijske radne skupine, no u rijetkim županijama funkcioniraju – odnosno većina njih se ne sastaje i nisu napravile analizu provedbe Zakona u svim svojim lokalnim zajednicama.

Diana Primožić objasnila je na koji način funkcionira koordinacijska radna skupina u Primorsko-goranskoj županiji.

Luka Oman istaknuo je zašto je bitno sudjelovanje udruga za zaštitu životinja u koordinacijskoj radnoj skupini: zato što znaju kakvo je stanje na terenu i mogu u znatnome pridonijeti radu koordinacijske radne skupine. Važno je za udruge da ako još nisu članovi skupina, da pošalju zahtjeve za pristupanje i insistiraju da ih se primi. Udruge mogu jako puno napraviti za rad koordinacijske radne skupine: usmjeravati njihov rad, davati prijedloge. Posebno bi udruge trebale poticati sazivanje sjednica i predlagati npr. posjete skloništima koja dobro funkcioniraju. Tako je, primjerice, koordinacijska radna skupina Karlovačke županije bila u posjetu skloništu u Dumovcu.

Udruge su razmijenile iskustva o sudjelovanju u koordinacijskim radnim skupinama i o svojim zahtjevima za sudjelovanje u koordinacijskim radnim skupinama.

Zaključeno je da će udruge koje još nisu članovi koordinacijske radne skupine poslati zahtjev za učlanjenje.

Ivana Lunka istaknula je dobru suradnju s novim pročelnikom Dejanom Jaićem te se nada da će sada Mreža za zaštitu životinja biti uključena u Gradu Zagrebu.

Luka Oman predstavio je upitnik koji smo slali županijama o tome što su jedinice lokalne samouprave napravile na svojem području te da taj upitnik treba poslužiti kao podloga za izradu Programa kontrole populacije napuštenih pasa.

Maša Riznić preporučila je udrugama da se dobro pripreme za svaki sastanak koordinacijske radne skupine jer će se susresti s članovima koji ne žele, neće i „ne mogu” ništa napraviti.

Ivana Lunka najavila je da će se održati sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković na temu kastracije pasa u romskim naseljima u Međimurskoj, Varaždinskoj i drugim županijama.

Ivana Lunka predložila je Maši Riznić da već na sljedećem sastanku koordinacijske radne skupine u Osječko-baranjskoj županiji predloži projekt kastracije pasa u romskim naseljima, što je ona prihvatila i rekla da će pokrenuti tu temu na sljedećem sastanku.

Snježana Klopotan predložila je za sve članice Mreže koje u svojim županijama imaju romska naselja da se napravi poseban sastanak putem Zooma i da se na njega pozove Aleksandra Hampamer iz skloništa u Čakovcu koja je najbolje upućena u tu problematiku i koja može dati konkretne savjete i upute, što su svi prihvatili.

Ivana Lunka predložila je sljedeći sastanak kroz tri tjedna o čemu su se svi prisutni složili.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisničarka: Ivana Lunka

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting