29.01.21. Nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti životinja u Gradu Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor Veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti životinja u Gradu Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji - traži se

Poštovani,

obraćamo Vam se kako bismo prijavili kršenje odredbi Zakona o zaštiti životinja (NN
102/2017) od strane Grada Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji.

Grad Beli Manastir nije u skladu s člankom 49. stavka 4., člankom 51. stavka 5. i člankom
62. stavka 5. i 6. Zakona o zaštiti životinja donio Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca koja je usklađena s novim Zakonom o zaštiti životinja čime također krši navedeni
Zakon.

Slijedom navedenoga, tražimo da veterinarska inspekcija provede inspekcijski nadzor u
Gradu Beli Manastir te predviđenim sankcijama osigura provedbu zakonskih akata.

Također tražimo da provjeriti je li Općina Beli Manastir prema članku 94. Zakona o zaštiti
životinja osigurala provedbu kontrole mikročipiranja pasa odnosno da li su obilaskom kućanstava provjerili jesu li svi psi na njihovom području označeni mikročipom.

Molimo Vas da nas obavijestite o provedenom nadzoru.

S poštovanjem,

Lorena Herceg
Prijatelji životinja

Prijava poslana 27. siječnja 2021. na e-mail: online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 17. ožujka 2021.:

Poštovani,

vezano za Vašu prijavu dostavljenu ovoj inspekciji u predmetu: Nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti životinja u jedinici lokalne samouprave Grad Beli Manastir, obavještavam Vas kako slijedi:

-Od strane ove inspekcije nadzor je obavljen 05.02.2021. godine pri čemu je utvrđeno da predmetna jedinica lokalne samouprave nema opći akt o načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, kao samostalan dokument niti u sklopu postojeće Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama broj 3 od 14.svibnja 2015. s napomenom da je pregledom dokumentacije utvrđeno da je ugovorno s Skloništem za napuštene i izgubljene životinje Veterinarske stanice Beli Manastir d.o.o. određeno hvatanje i zbrinjavanje lisica.

-Nisu utvrđene nepravilnosti vezano za odredbe članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. i stavka 6. istog Zakona s napomenom da je u sklopu trajanja važećeg Ugovora s skloništem, određena provedba akcije čipiranja i kastracije pasa (minimalno deset pasa) čiji su vlasnici korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem i boravištem na području grada Belog Manastira.
-Od strane ove inspekcije je, uvidom u predočenu dokumentaciju, utvrđeno da je sukladno članku 94. Zakona o zaštiti životinja, Odjel komunalnog redarstva Grada Belog Manastira osigurao nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa na način da su posjednicima pasa dostavljane obavijesti o obvezi mikročipiranja s tim da je Grad Beli Manastir posredstvom Veterinarske stanice Beli Manastir d.o.o. omogućio besplatno čipiranje 99 pasa od kojih je, uvidom u dokumentaciju ,na ovaj način čipirano 22 psa.

Slijedom navedenog, budući da predmetna stranka nema opći akt o načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, kao samostalan dokument niti u sklopu postojeće Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama broj 3 od 14.svibnja 2015. što je suprotno odredbama članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja ( Narodne novine , broj 102/2017, 32/2019), izdano je rješenje za otklanjanje utvrđene nesukladnosti.

S poštovanjem,

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting