Veganstvo i cjepivo protiv Covida-19

| More

Inozemne veganske organizacije i organizacije za prava životinja potiču sve ljude uključujući vegane da se cijepe protiv Covida-19 ako im to dopušta zdravstveno stanje. Njihov argument je da iako su lijekovi testirani na životinjama, testiranja na njima su zakonom obavezna. Stoga pozivaju sve da se cijepe i da istodobno usmjere svoju energiju u kampanju za okončanje obaveznog testiranja lijekova i cjepiva na životinjama.

U kolovozu 2021. objavljeno je da biotehničke tvrtke provode klinička ispitivanja, a biljni lijekovi i cjepiva čekaju odobrenje vlada za borbu protiv Covida-19, ebole i norovirusa. Ako veganska cjepiva i lijekovi budu odobreni, mogli bi se proizvoditi diljem svijeta smanjujući troškove i spašavajući živote.

Prenosimo stavove nekoliko vodećih svjetskih organizacije za prava životinja o cijepljenju.

Vegan Society

Budući da svi lijekovi trenutačno prolaze testiranje na životinjama i da se u njihovoj proizvodnji obično koriste životinjski sastojci, odluke o uzimanju lijekova mogu biti složene za vegane.

Međutim, nikad nam nije bilo važnije govoriti o definiciji veganstva u kontekstu lijekova uključujući cjepiva. Definicija veganstva priznaje da veganima nije uvijek moguće ili izvedivo izbjeći sudjelovanje u upotrebi životinja, što je posebno važno za medicinske situacije. U slučaju Covida-19, cijepljenje igra temeljnu ulogu u borbi protiv pandemije i spašavanju života. Budući da trenutačno postoji zakonski zahtjev da se sva cjepiva testiraju na životinjama, u ovome trenutku nemoguće je imati cjepivo koje je stvoreno bez uporabe životinja.

Organizacija Vegan Society vjeruje u budućnost u kojoj se eliminira uloga životinja u medicini i radi na tome. Naša kampanja Make More Medicines Vegan bavi se ovim pitanjem, a surađujemo i s organizacijama kao što je Animal Free Research UK, koja iznosi neka razmišljanja o istraživanjima bez životinja:

„Čak i ako je razvijen novi tretman za ljude bez životinja, zakoni i regulatorne agencije diljem svijeta trenutačno zahtijevaju da se novi lijekovi i postupci testiraju na životinjama prije kliničkih ispitivanja na ljudima. To obično uključuje ispitivanja najprije na miševima, štakorima ili zečevima, a zatim na psima ili majmunima. Ovi testovi su zakonski obavezni, a nažalost umjesto njih trenutačno se ne prihvaćaju testovi koji nisu provedeni na životinjama.

Radimo na promjeni propisa kako bi se učinkovite metode istraživanja koje se ne odnose na životinje mogle koristiti za brzo, sigurno i učinkovito uvođenje lijekova u ispitivanja na ljudima.

Također, radimo sa zastupnicima u Europskom parlamentu kako bismo osigurali da istraživanje bez korištenja životinja zauzme istaknuto mjesto na političkoj agendi i na kraju rezultira konkretnim zakonskim izmjenama.”

Organizacija Vegan Society potiče vegane da brinu o svojemu zdravlju i zdravlju drugih kako bi i dalje bili učinkoviti zagovornici veganstva i drugih životinja. Odgovornost svakog pojedinca je donijeti informiranu odluku o cjepivima imajući u vidu definiciju veganstva, uz podršku lokalnog zdravstvenog tima.

Animal Aid

Hoće li sva cjepiva biti testirana na životinjama?

Da. Nažalost, tvrtke koje proizvode cjepiva i lijekove moraju ih po zakonu testirati na životinjama prije nego što se mogu dati ljudima. Organizacija Animal Aid je od svojeg početka vodila kampanju protiv svih pokusa na životinjama jer su okrutni i nepouzdani. To je još uvijek slučaj pa nastavljamo kampanju za korištenje novih, inovativnih tehnologija relevantnih za ljude, umjesto zastarjelih pokusa na životinjama.

Budući da se cjepivo testira na životinjama, trebam li ga odbiti kao etički/a vegan/ka?

Ne. Ne bismo htjeli nikoga potaknuti na ugrožavanje zdravlja bojkotom lijekova, pa tako ni cjepiva. Naša je politika potaknuti ljude da slijede liječničke savjete koje su dobili, a koji uključuju i cijepljenje, kada im se to savjetuje. Iako snažno potičemo ljude da odaberu hranu, odjeću i druge proizvode bez okrutnosti, nažalost trenutačno nema verzija lijekova bez okrutnosti.

Postoje li sastojci u cjepivima koji ga čine neprikladnim za vegane?

Nijedno od cjepiva koja se trenutačno nude u Velikoj Britaniji, Pfizer/BioNTech, Moderna ili Oxford/AstraZeneca, ne sadrži sastojke koji dolaze od životinja, poput laktoze ili želatine. Iako će nova cjepiva biti dostupna u budućnosti, moguće je da neka od njih mogu sadržavati sastojke životinjskog podrijetla. Sastojke svakog novog cjepiva trebali biste provjeriti kod proizvođača ili svojeg liječnika.

PETA

Jesu li cjepiva testirana na životinjama?

Tvrtke koje proizvode cjepiva i druge lijekove prema zakonu moraju provesti određene testove, od kojih neki uključuju upotrebu životinja, prije nego što mogu plasirati svoje proizvode.

Međunarodne podružnice PETA-e rade s vladinim agencijama diljem svijeta kako bi promijenile ovaj zahtjev skrećući pozornost na znanstvene nedostatke testova na životinjama i promičući razvoj, uporabu i prihvaćanje suvremenih metoda ispitivanja na životinjama.

Mogu li dobiti cjepivo protiv Covida-19 ako sam vegan/ka?

U veganstvu i zalaganju za prava životinja cilj bi uvijek trebao biti donošenje pozitivnih promjena za životinje. Sve dok su ispitivanja na životinjama zakonski uvjet, odbijanje uzimanja lijeka na etičkim osnovama neće pomoći životinjama koje su već bile korištene u testovima ili poštedjeti druge iste sudbine u budućnosti.

Ono što se treba dogoditi je promjena zakona tako da životinje više ne moraju trpjeti u pokusima, a to možete najučinkovitije postići koristeći svoj glas za govor u ime životinja u laboratorijima i podržavajući naš rad.

Sadrže li cjepiva protiv Covida-19 sastojke životinjskog podrijetla?

Cjepiva koja su izradili Pfizer-BioNTech i Oxford-AstraZeneca ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla, iako su se u proizvodnom procesu mogli koristiti materijali životinjskog podrijetla. Moguće je da će buduća cjepiva protiv Covida-19 sadržavati sastojke životinjskog podrijetla. Primjer takvog sastojka je skvalen morskoga psa, odnosno ulje dobiveno iz jetre morskih pasa, koje se ponekad dodaje kako bi cjepivo bolje potaknulo imunološki odgovor.

Postoji li veza između Covida-19 i konzumiranja mesa?

Da. Ne možemo zanemariti vezu između jedenja životinja i izbijanja bolesti poput Covida-19. Nezasitna potražnja ljudi za mesom, jajima i mliječnim proizvodima znači da se golem broj životinja uzgaja u intenzivnom zatočeništvu u ogromnim, prljavim šupama, trpa u pretrpane kamione i kolje na podovima natopljenima krvlju, mokraćom i drugim tjelesnim tekućinama. Ti su uvjeti leglo novih sojeva opasnih bakterija i virusa.

Vegan Friendly

Jesu li cjepiva protiv Covida-19 veganska?

Općeprihvaćena definicija veganstva kaže da je veganstvo:

„Filozofija i način života koji nastoji isključiti, koliko god je moguće i izvedivo, sve oblike iskorištavanja i okrutnosti prema životinjama radi hrane, odjeće ili bilo koje druge svrhe; i na kraju, promiče razvoj i upotrebu alternativa bez životinja za dobrobit ljudi, životinja i okoliša. U prehrambenom smislu označava praksu oslobađanja od svih proizvoda dobivenih u potpunosti ili djelomično od životinja.”

Na temelju svih argumenata koji se vrte oko definicije veganstva „koliko je god moguće i izvedivo”, mislimo da su cjepiva protiv Covida-19 veganska, unatoč tome što su testirana na životinjama. I sva cjepiva protiv Covida-19 bit će testirana na životinjama u jednome trenutku svojega razvoja, gotovo uvijek prije nego što se testiraju na dobrovoljcima.

Nema sumnje da će biti nekih vegana kojima neće biti nimalo ugodno primiti cjepivo koje je testirano na životinjama. Ali ovo cjepivo moglo bi vam spasiti život ili život voljene osobe ili potpunoga stranca. Ako ljudi kojima se preporuči primanje cjepiva odluče da to ne učine, šanse da se svijet riješi virusa Covid-19 će se smanjiti... i više će ljudi umrijeti.

U idealnome svijetu ne bi se uopće testiralo na životinjama i sigurno postoji veliki broj dokaza koji ukazuju na to da testiranje lijekova ili cjepiva namijenjenih ljudima na životinjama nije jako učinkovito (u najmanju ruku). No svijet je u ovome trenutku daleko od idealnog. S obzirom na to da mogući i izvedivi dio definicije veganstva dopušta ovakve scenarije, mislimo da nije kontradiktorno da vegani dobiju cjepivo protiv Covida-19 ili bilo koje drugo koje bi moglo spriječiti da postanu ozbiljno bolesni ili se čak suoče sa smrću.

Objavljeno: rujan 2021.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting