Zapisnik XXVIII.

| More

Zapisnik s 28. sastanka Mreže za zaštitu životinja

Datum: 15. studenoga 2021. u 18 sati
Mjesto: online, putem aplikacije ZOOM

DNEVNI RED

  1. Peticija 'Napuštanje životinja je kazneno djelo'
  2. Izmjena Zakona o zaštiti životinja
  3. Veterinarska inspekcija
  4. Članarina
  5. Razno

Prisutni:

Zapisnik sastanka:

Luka Oman iz Prijatelja životinja je pozdravio sve prisutne te se krenulo s prvom točkom dnevnog reda.

1. Peticija 'Napuštanje životinja je kazneno djelo'

Luka je izvijestio udruge o novopokrenutoj peticiji 'Napuštanje životinja je kazneno djelo'. Naglasio je kako je peticija važna za promjenu nadležnosti i poboljšanje kažnjavanja napuštanja životinja. Cilj peticije je da za napuštanje životinja bude nadležna policija i da se kažnjava zatvorskom kaznom prema Kaznenom zakonu. Čim je za prijavu nadležna policija prilikom utvrđenog kršenja zakona prijava automatski ide državnom odvjetništvu te oni dalje procesuiraju počinitelja. Samo informiranje javnosti o tome je važno kako bi se educiralo što sve udruge rade i s čime se sve suočavaju te ukazalo koliko je napuštanja životinja zaista kazneno djelo s obzirom da se napuštanjem direktno i namjerno životinje izlažu patnji i smrti, a velika šteta se čini udrugama i lokanim zajednicama. Važno je sankcioniranje počinitelja kako bi se smanjio broj napuštenih životinja.

Dogovoreno je zajedničko djelovanje i da svaka članica promovira peticiju i pozovu svoje pratitelje na društvenim mrežama da je potpišu te da će Prijatelji životinja napraviti prijedlog novog zakonskog teksta i uputiti zahtjev za izmjenom Kaznenog zakona nadležnom ministarstvu.

Dodatno je istaknuto kako je ovo važne ne samo zbog napuštanja kućnih ljubimaca nego i domaćih životinja što je izašlo na vidjelo u slučajevima u dolini Neretve i na Pagu.

Nakon toga krenulo se na sljedeću točku dnevnog reda

2. Izmjena Zakona o zaštiti životinja

Glavni cilj izmjene Zakona o zaštiti životinja je zabrana držanja pasa na lancu, uz druge važne razloge za unaprjeđenje zaštite životinja. Luka je izvijestio o održanom sastanku u kabinetu ministrice Vučković i dogovorenim koracima. Naveo je kako je dosadašnjim sastancima i razgovorima s Ministarstvom poljoprivrede cilj da se izmjenom Zakona o zaštiti životinje uz zabranu držanja pasa na lancu zabrane i cirkusi sa životinjama, propiše Pozitivna lista životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci, zabrani držanje divljih životinja iz reda zvijeri u zatočeništvu privatnih osoba te propiše obavezna trajna sterilizacija uz evidentirane izuzetke. Vezano za sastanak s ministricom je obavijestio kako je dogovoreno da će se tijekom 2022. godine osnovati Povjerenstvo za izmjenu i nadopunu Zakona o zaštiti životinja kako bi se prošla potrebna procedura te kako bi sve bilo spremno da izmjena Zakona stupi na snagu 2023. godine. Dogovoreno je da će se osnivanje povjerenstva i pripreme za izmjenu najaviti u odgovoru na komentare u javnoj raspravi.

Zatim se prešlo na novu točku dnevnog reda.

3. Veterinarska inspekcija

Intenzivno radimo pritisak prema osnivanju inspekcije za zaštitu životinja ili barem reformi veterinarske inspekcije. Sastanak u Državnom inspektoratu sa glavnim državnim tajnikom na kojem je Luka prisustvovao prošli tjedan rezultirao je sa obećanjima kako će se provjeriti sve tvrdnje o radu veterinarske inspekcije te da će krenuti u rješavanje problema. Naveo je kako je rečeno da se ne smije prebacivati odgovornost na komunalno redarstvo te da postoj veliki otpor veterinarskih inspektora koji ne pokazuju volju niti su adekvatno educirani. Vezano za narušeni imidž veterinarske inspekcije je naveo kako je rečeno da imidž mogu popraviti jedino radom kojim će pokazati kako zaista štite životinje i kažnjavaju počinitelje zakonskih prekršaja.

Snježana Klopotan Kačavenda iz Prijatelja životinja je dodatno naglasila važnost pisanja prijava i reakcija.

Donošenje pravilnika o opasnim psima zaustavljeno je od strane DIRH-a te je Pravilnikom trebala biti propisana obavezna trajna sterilizacija za veće pse te je šteta za životinje da nije stupio na snagu. S obzirom da je zaustavljeno stupanje Pravilnika na snagu, Ministarstvo poljoprivrede će ponovno sazvati povjerenstvo. Inzistira se da trebaju biti uključeni i predstavnik MUP-a i predstavnik skloništa za napuštene životinje.

4. Članarina

Luka je zahvalio svim članicama koje su već uplatile članarinu te istaknuo važnost članarine u prikupljanju sredstava za zajedničke akcije i izradu materijala. Ponovljeno je kako je članarina obavezna, ali je iznos dobrovoljan te da može biti uplaćen u više navrata tokom godine.

Udruge koje još nisu uplatile su zamoljene da uplate članarinu prema mogućnostima na račun:

PRIJATELJI ŽIVOTINJA PODRAČUN MREŽA: HR9524020061500072860

opis plaćanja: DONACIJA ZA RAD MREŽE (IME UDRUGE)

Udruge su zamoljene da daju prijedloge novih udruga za članstvo u Mreži ukoliko su se susreli s radom nekih od njih.

Razno

Potiču se i udruge i jedinice lokalne samouprave na osnivanje novih skloništa te su novim pravilnikom o skloništima pojednostavljeni uvjeti za osnivanje.

Kontinuirano se vrši pritisak na Ministarstvo da se unaprijedi JIC te da su obećali osigurati sredstva za njegovo unaprjeđenje u 2022. godini.

Vezano za Traces ništa se nije zakonski mijenjalo nego se počelo provoditi tako da će za idući sastanak biti pripremljena prezentacija vezana uz proceduru i mogućnosti dobivanja certifikata.

U suradnji s Udrugom gradova realizirao se tisak 65.000 komada edukativnog letka 'Psi i mačke traže odgovornost svih nas' te će biti besplatno ustupljeni općinama koje nemaju mogućnost financiranja tiska kako bi ih podijelili uz komunalne uplatnice te tako educirali stanovništvo o odgovornosti i potrebnoj skrbi koju moraju osigurati svom kućnom ljubimcu.

Priprema novog letka se može preuzeti na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1CMAnmUg9b7iuSJ3ULQlPlkaaKvqG2naa/view?usp=sharing

te prethodna dva letka o odgovornom skrbništvu te dobrobiti kastracije na:

https://drive.google.com/drive/folders/1JzpUvzU2093sQMjORq5nT3Ysrk7dxHUC?usp=sharing

Na samom kraju sastanka su udruge članice Mreže iznijele vijesti i problematiku vezano za svoj rad.

Zaključeno je kako će i prijave zlostavljanja ili neadekvatnih uvjeta držanja životinja na idućem sastanku biti posebne točke na dnevnom redu kako bi udruge dobile detaljne informacije te upute kako ih realizirati.

Dodatno, dogovoreno je da kao tema idućeg sastanka Mreže budu volonteri i donatori te će Udruga Pobjede, kao jedna od najuspješnijih na tom polju, pripremiti prezentaciju i svoja iskustva u radu.

Sastanak je završio u 19:50 sati.

Zapisničarka: Koraljka Petrinović

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting