Izvješće o krivolovu zaštićenih vrsta ptica u istočnoj Hrvatskoj

| More

Na temelju upita udruge Prijatelji životinja o protuzakonitom lovu, trgovini i provozu ubijenih zaštićenih vrsta ptica na području istočne Hrvatske, Inspekcija zaštite prirode-Ured Đakovo, sukladno čl. 180. st. 3. Zakona o zaštiti prirode (N. N. br. 70/05), izvijestila nas je 04. siječnja 2006. o sljedećem:

Kada je riječ o akcijama Inspekcije usmjerenima prema suzbijanju ilegalnog uvoza ubijenih zaštićenih vrsta ptica preko graničnih prijelaza u istočnoj Hrvatskoj te protuzakonitog lova zaštićenih vrsta ptica, Inspekcija zaštite prirode-Ured Đakovo je do sada intervenirala u nekoliko slučajeva. Kronološki to izgleda ovako.

2002.

Procesuirana dva državljana RH (iz Osijeka i Čepina) zbog protuzakonitog držanja zaštićenih vrsta ptica - češljugara i zelendura u zatočeništvu.
Od strane prekršajnog suda u Osijeku jedan je kažnjen opomenom, a drugi novčanom kaznom od oko 150 Eura.

2003.

1. Prva zapljena ubijenih zaštićenih vrsta ptica bila je početkom 2003., na GP Stara Gradiška, gdje su talijanski lovci carini prijavili da je riječ o 800 ubijenih prepelica (Coturnix coturnix), s obzirom na to da su iste u RH lovna divljač. Kako carinici i granična policija nisu bili u mogućnosti utvrditi da li je uistinu riječ o prepelicama, pozvan je inspektor zaštite prirode, koji je nadzorom utvrdio kako je zapravo riječ uglavnom o zaštićenim vrstama ornitofaune koje su, navodno, ubijene na teritoriju BiH:

Dakle, od ukupnog broja samo je 8 prepelica, dok su sve ostale bile s popisa zaštićenih, a prepeličar i s popisa ugroženih (crvena knjiga) za kojeg je odštetna cijena čak 40.000 kn.

Ukupna vrijednost zaplijenjenih ptica procijenjena je prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (N.N. br. 84/96) i iznosila je cca 750.000 kn.

S obzirom na uočeni prekršaj, Inspekcija je intervenirala i prema nadležnom Prekršajnom sudu u Novoj Gradiški podnošenjem prekršajne prijave protiv talijanskog državljanina, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Slijedom toga, Sud je odlučio da visina novčane kazne bude 8.000 kn (uzimajući u obzir i ostale izrečene kazne za ovaj slučaj), što se uz 30.500 kn kazne prema Carinskom zakonu (uz oduzeto osobno vozilo) i 24.000 kn prema čl. 298. KZ RH (Izbjegavanje carinskog nadzora) može uzeti kao zadovoljavajuća kurativna mjera izrečena prema počiniteljima.

2. Sljedeći slučaj je onaj koji se prošle godine dogodio na GP Slavonski Brod (most), gdje je carina u suradnji s Inspekcijom zaštite prirode-Ured Đakovo otkrila pokušaj ilegalnog uvoza ubijenih zaštićenih ptica iz BiH u Hrvatsku.
Tom prigodom od strane Inspekcije determinirane su sljedeće zaštićene vrste:

Kako je riječ o ubijenim pticama koje se nisu prenosile u znanstveno-istraživačke svrhe, već su ubijene u namjeri prodaje na talijanskom gastro-tržištu, vrijednost u Republici Hrvatskoj za ove ptice iznosila bi 1.261.600 kn, a izračunata je prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (N.N. br. 84/96).

Počinitelj, inače državljanin RH, koji je ptice namjeravao provesti u svome autobusu za Italiju, kazneno je i prekršajno procesuiran (prekršajno od strane ove Inspekcije).

2004.

U 2004. godini, zabilježeni su sljedeći slučajevi:

1. pokušaj ulaza Talijana u RH s ubijenim pticama bio je na GP Tovarnik, gdje je zaplijenjeno više od 10.000 ptica, od kojih više od 8.000 prepelica, ali i dvije vrste koje su u Hrvatskoj zaštićene: gugutka - s 600 kn (Streptopelia decaocto) i grlica (Streptopelia turtur) - s 2.400 kn.
Prekršitelj, talijanski državljanin, je procesuiran kazneno (izbjegavanje carinskog nadzora - čl. 298. KZ) i prekršajno, a oduzete su mu i ptice.

2. Nadnevka 09.10.2004., po dojavi Carinske službe GP Bajakovo o pokušaju krijumčarenja ubijenih ptica, Inspekcija zaštite prirode-Ured Đakovo je u 12,00 sati izišla na ovaj GP. Obavljenim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je kako su talijanski lovci pokušali prokrijumčariti u RH i provesti za Italiju 1623 ubijene ptice. Determinacijom je utvrđeno kako je riječ o 12 vrsta ptica, koje su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, odnosno Pravilnika o zaštiti pojedinih vrsta ptica, što je konstatirano i u zapisnik. Specifikacijski je to izgledalo ovako:

Vrijednost ubijenih ptica prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, iznosila je 1.301.600 kn.

Naknadno su lovci pokazali kako imaju rumunjski veterinarski certifikat, izdan za 4 paketića ptica.

Uz navedene ptice, otkriveno je da su Talijani posjedovali još 5 jarebica (Perdix perdix), 5 prepelica (Coturnix coturnix) i 2 zeca, te devet najlonskih vrećica s po 20 komada očišćenih ptičica, koje nisu determinirane.
S obzirom na to da stranka nije imala dopuštenje za provoz zaštićenih ornito vrsta kroz RH, počinila je prekršaj iz čl. 67. st. 1., kažnjiv po čl. 274. st. 1. al. 38., zbog čega joj je izdan i prekršajni nalog na iznos od 25.000 kn.
Također, prema Carinskom zakonu, a zbog ne prijavljivanja robe, izdana joj je prekršajna kazna od 15.000 kn od strane Carinske službe te podnijeta kaznena prijava zbog izbjegavanja carinskog nadzora (čl. 298. KZ) od strane PP Otok.

Sudac Općinskog suda u Vinkovcima je trojici talijanskih lovaca izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 mj., koja je zamijenjena s 2 god. uvjetno, a dobili su i 2 god. zabrane ulaska u RH.

Ptice su oduzete od strane Carinske službe, s obzirom na to da su se Talijani istih odrekli u korist RH, i odvezene na neškodljivo uklanjanje u Sesvetski Kraljevac.
Inspekcijski nadzor bio je zgotovljen u 21,00 sat.

3. Drugo postupanje na GP Bajakovo dogodilo se 11.10.2004., nakon poziva Carinske službe koji je zaprimljen u 16,00 sati.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je kako je 6 talijanskih lovaca zatečeno s 501 pticom, čija je determinacija utvrdila da je riječ o 500 poljskih ševa i 1 prugastoj trepteljci.

Vrijednost ubijenih ptica prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, iznosila je 400.800 kn.

Talijani su za ubijene ptice pravodobno pokazali rumunjski veterinarski certifikat, no nisu imali dopuštenje Ministarstva kulture iz čl. 67. st. 1. Zakona o zaštiti prirode, pa je prema vlasniku ptica od strane ove Inspekcije poduzet identičan postupak, kao i u prethodnom slučaju. Stranka je na licu mjesta izvršila uplatu kazne u visini od 25.000 kn te potpisala zapisnik i potvrdu da se odriče ptica u korist RH. Carinska služba i policija u ovom slučaju nisu postupale. Inspekcijski nadzor bio je zgotovljen u 22,00 sata.

4. 10.12.2004., uhvaćen je hrvatski državljanin koji je preko GP Ilok-most, u Republiku Hrvatsku pokušao uvesti zaštićenu pticu - križanca sivog sokola i stepskog sokola (Falco peregrinus X Falco cherug), a da za to nije imao dopuštenje Ministarstva kulture. Na taj način, okrivljeni je postupio suprotno pozitivnim odredbama Zakona o zaštiti prirode, zbog čega je procesuiran nadležnom Prekršajnom sudu u Zadru, a ptica mu je oduzeta i zbrinuta u Državni azil za zaplijenjene zaštićene životinje u Ruščici kod Slavonskog Broda. Vrijednost ptice prosuđuje se na cca 700 Eura.

2005.

Procesuirana dva državljana RH - jedan iz Požege zbog ubijanja sove ušare, a drugi (lovac) iz Semeljaca (kod Đakova) zbog ubijanja drozda. Prekršajni postupci su u tijeku.

Nisu zabilježeni ilegalni prelasci istočne granice sa zaštićenim pticama.

2006.

U tijeku je priprema za inspekcijski nadzor kod jednog državljana RH zbog protuzakonitog držanja zaštićenih vrsta ptica u svrhu prodaje, a drži zebe, drozdove, strnadice i zimovke.

Također, ova Inspekcija kroz zimske mjesece planira vršiti permanentnu opservaciju rizičnih površina u Slavoniji i Baranji, na kojima se očekuje protuzakoniti lov zaštićenih vrsta ptica.

Zaplijenjene ptice 4Zaplijenjene ptice 5Zaplijenjene ptice 6

Poljska ševa [ 9.21 Kb ]Pastirica [ 9.82 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting