Testing Times, br. 1, 31. ožujka 2006.

| More

Nakon što smo kao udruga prošloga tjedna primljeni u članstvo Europske koalicije za prestanak pokusa na životinjama (The European Coalition to End Animal Experiments - ECEAE), koju je 1990. osnovala predsjedavajuća organizacija British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV), želimo vas redovito izvještavati o aktualnim informacijama i novostima vezanima uz ECEAE-in rad te političke, zakonodavne i ostale promjene na području pokusa na životinjama na europskom nivou.

18 organizacija za zaštitu životinja iz čitave Europe koje su ujedinjene u Koaliciji, zbog znanstvenih se i etičkih razloga protive uporabi životinja u pokusima te su odlučne u korištenju isključivo miroljubivih sredstava kako bi zaustavile sve pokuse na životinjama i promovirale moderne istraživačke metode koje ne uključuju životinje. ECEAE vjeruje da je eskperimentiranje na životinjama jako manjkava znanstvena metoda, kao i da životinje imaju pravo na poštovanje i suosjećanje, koje im pokusi na životinjama uskraćuju.

U ovome broju

Razvoj u programu testiranja kemikalija REACH

13. prosinca 2005. u Bruxellesu, Vijeće za konkurentnost, pod predsjedanjem Velike Britanije, dogovorilo se oko zajedničkog stava Vijeća ministara u vezi REACH-a (Registracija, procjena i odobravanje kemikalija - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), predloženog zakona o kemikalijama u EU. Ovo je bio odgovor na prvo čitanje toga zakona u Europskom parlamentu u Strasbourgu održanom 17. studenog 2005. Mnoge mjere za zaštitu životinja uspješno su prošle oba glasanja. Ipak, treba učiniti mnogo više kako bi se spriječila 'uporaba' barem 5 milijuna životinja.

Tekstovi u Parlamentu i Vijeću

ECEAE je žestoko lobirala u vezi nekih prijelomnih pitanja koja uključuju obvezno dijeljenje rezultata testiranja, temeljito proučavanje predloženih testiranja, razvoj alternativa te razjašnjenje da su testiranja kozmetike nepotrebna.

Obvezno dijeljenje postojećih rezultata testiranja kemikalija osigurat će da se pokusi na životinjama ne provode tamo gdje već postoje potrebne informacije. Ova odredba je u Europskom parlamentu osnažena uvođenjem 18-mjesečnog roka za podnošenje podataka za 'predregistraciju' kemikalija kako bi se omogućilo dovoljno vremena za dijeljenje svih postojećih važnih podataka, iako su dodani neki nekonzistentni amandmani koji bi mogli oslabiti ovu pogodnost.

Vijeće je odobrilo 18-mjesečni rok i obvezno dijeljenje rezultata dobivenih testiranjem na životinjama (ali ne i drugih vrsta pokusa) te je također dopustilo posebnu registraciju u slučaju da se radi o nesrazmjernim troškovima pokusa, ako postoji sumnja u povredu povjerenja ili ako postoji neslaganje između provoditelja testiranja međusobno o izboru podataka. Postoji nejasnoća oko toga hoće li ovo značiti da provoditelji testiranja mogu zapravo tajiti podatke dobivene testiranjem na životinjama, što se treba razjasniti u drugom čitanju pred Parlamentom.

Europski parlament odobrio je temeljito proučavanje zahtjeva za provođenje pokusa na životinjama, odredivši da svi prijedlozi za testiranje moraju biti otvoreni za komentare zainteresiranih strana i da se bilo koja odluka u vezi pokusa na životinjama mora donijeti uz prethodno savjetovanje sa stručnjacima s područja alternativnih metoda, a posebno s ECVAM-om, Komisijinim centrom za razvoj i odobravanje metoda testiranja koje ne uključuju životinje.

Razvoj alternativa također je ohrabren alokacijom dijela registracijskih taksi u istraživanje u ovom području te nalaganjem brzog prihvaćanja svih razvijenih alternativnih metoda i osnivanjem komisije za savjetovanje o alternativama.

Iako tvrdi da je protiv testiranja na životinjama, Vijeće nije prihvatilo nijednu od ovih inicijativa, otklanjajući mogućnost savjetovanja u vezi zahtjeva za testiranjem i nudeći vrlo malo potpore za razvoj alternativa u amandmanima svojega teksta.

Zabrinutost zbog moguće zlouporabe amandmana

U ovom trenutku broj životinja koje se koriste u REACH programu procijenjen je na preko 5 milijuna. Pozdravljamo značajno poboljšanje tekstova zakona i Europskog parlamenta i Vijeća koji se odnose na Komisijin originalni prijedlog vezan uz testiranje kemikalija za domaćinstvo na zamorcima. Ipak, ostajemo zabrinuti zbog amandmana koji bi potencijalno mogli dozvoliti iznimke od obveznog dijeljenja rezultata istraživanja i koji bi mogli dozvoliti više testova akutne toksičnosti na životinjama. Također nam je važno da osiguramo da testiranje na životinjama za kozmetičke sastojke ostane zabranjeno prijedlogom. Naš cilj, naravno, i dalje ostaje potpuno uklanjanje pokusa na životinjama iz tih prijedloga.

Što je sljedeće?

Tekst REACH-a sada odlazi u Vijeće stalnih zastupnika (Council of Permanent Representatives- COREPER) koje će provjeriti stav Vijeća ovoga proljeća, nakon čega se tekst vraća u Europski parlament na drugo čitanje (vjerojatno odmah nakon ljetne stanke). Ovaj raspored nije konačan.

Prioriteti predsjedništva EU

Pozivamo austrijsko predsjedništvo da podupre obvezno dijeljenje rezultata testiranja, temeljito proučavanje prijedloga za testiranje od strane ECVAM-a, organizacija za zaštitu životinja i drugih stručnjaka te izjašnjavanje da su kozmetički testovi zabranjeni. Također, pozivamo Predsjedništvo da poduzmu sve što je u njihovoj moći da promoviraju razvoj i uporabu metoda testiranja koje ne uključuju životinje.

Zlostavljanje primata u laboratorijima Covance
Pozadina

Nakon tajnog istraživanja obavljenog u laboratorijima Covance u Njemačkoj od ožujka do srpnja 2003. godine, BUAV/ECEAE su podnijeli službenu pritužbu Europskoj komisiji u srpnju 2004. godine zbog nesposobnosti njemačke vlade da se pridržava europskog zakona koji se odnosi na postupanje sa životinjama u laboratorijima, a koji se nalazi u Direktivi 86/609.

Između ostaloga, podnositelji pritužbe žalili su se jer:

Novosti

Komisija je ispočetka naznačila da će odbaciti pritužbu, tvrdeći primjerice da BUAV-ova video-snimka ne pokazuje dovoljno dokaza o zlostavljanju životinja, usprkos slikovitom i neoborivom dokazu koji pokazuje upravo suprotno, popraćenom svjedočenjem priznatih akademika. Ipak, krajem prosinca 2005. godine Komisija je napokon odlučila istražiti naše tvrdnje i kontaktirala je njemačku vladu koja će sada podnijeti pisani odgovor.

Video snimku zlostavljanja majmuna u Covanceu, kojemu je svjedočio tajni istražitelj BUAV-a, kao i fotografije i ostale podatake o Covanceu možete vidjeti na www.buav.org/covance.

Endokrini disruptori - odbačeno izvješće ECEAE-a

2004. BUAV je zajedno s dr. Caroline Lucas (članicom Europskog parlamenta), objavio izvješće 'Endokrine disruptorske kemikalije: pristup utemeljen na alternativi testiranju na životinjama'. Europska komisija ga je poslala na procjenu, a Znanstvena komisija za rizike po zdravlje i okoliš (Scientific Committee on Health and Environmental Risks - SCHER) je napokon odgovorila krajem studenog 2005. Njihovo mišljenje sadrži velike pogreške i uglavnom je kopirano iz ranijeg odgovora kojeg je BUAV-u podnio prethodnik SCHERA-a, CSTEE.

17. veljače 2006. dr. Jill Langley, naša znanstvena savjetnica, objavila je svoje izvješće kojim pobija mišljenje SCHERA-a. Dr. Langley je istaknula da je SCHER iznio traljave pretpostavke, simplificirajuće interpretacije i neopravdane tvrdnje i kritike. U svojem zaključku ona tvrdi da 'Mišljenje CHER-a izgleda više poput tvrdog političkog stava nego znanstvenog pogleda jednog skupa stručnjaka'. Potencijal za testiranje na životinjama za endokrine disruptore u budućnosti je golem i mogao bi značiti ogroman gubitak životinjskih života. Stoga moramo osigurati da se ovo ne dogodi, tako da se ulože sredstva u prikladne mjere za procjenu i upravljanje rizikom, kao i u alternativne metode.

Europska komisija predstavila Akcijski plan za zaštitu životinja

23. siječnja Europska komisija je izdala svoj Akcijski plan za zaštitu životinja, s namjerom da poboljša zaštitu i dobrobit životinja u sljedećih pet godina. U njemu stoji da se daljnje istraživanje i potpora trebaju osigurati za 3R princip (reduction, refinement, replacement - smanjivanje, poboljšavanje, zamjenjivanje). Ovo je pomalo ironično, jer za to isto ne daje potporu unutar REACH-a. Iako se ECEAE protivi svim oblicima testiranja na životinjama, podupirući samo 1R (zamjenjivanje), stvarna akcija Komisije na ovom planu bi bila dobrodošla.

Napredak u razvoju, odobravanju i uporabi alternativnih metoda

Dr. Thomas Hartung, direktor Europskog centra za odobravanje alternativnih metoda (European Centre for the Validation of Alternative Methods - ECVAM) u veljači je podnio izvješće Intergrupi Europskog parlamenta za zaštitu i očuvanje životinja, o napretku razvoja, odobravanja i uporabe alternativnih metoda. Između ostaloga, izvjestio je da je potrebno nekoliko godina kako bi se razvile i odobrile alternativne metode te da sadašnjim tempom neće biti moguće uvesti alternativne metode na vrijeme do 2009., kada nastupa zabrana testiranja životinja za kozmetičke proizvode i kada nastupa REACH. Stoga ECVAM traži da se ubrza razvoj i odobravanje alternativnih metoda. Zato su uveli modularni pristup koji će skratiti vrijeme odobravanja za oko 50 posto. Također su napravili novi referentni laboratorij, nazvan Correlate, koji će omogućiti pristup predloženim metodama bez uobičajenih birokratskih procedura. Nadalje, postoje tri integrirana projekta koji su okupili oko 90 partnera koji rade na sponzoriranju i razvoju alternativnih metoda. Trenutno ECVAM ima preko 40 odobrenih testova, što je značajan porast u odnosu na 16 testova koje je ECVAM odobrio u svojih prvih 10 godina. Također promovira strategije testiranja koje koriste kombinacije metoda kako bi se procijenila toksičnost određenog spoja. Procjenjuje se da bi implementacija ovih inteligentnih metoda testiranja mogla smanjiti uporabu životinja za oko 50%.

Prihvaćen znanstveni pristup međunarodnom upravljanju

Na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju kemikalijama, održanoj od 4. do 6. veljače u Dubaiu, dogovorena je nova globalna inicijativa pod imenom SAICM (Strategic Approach to International Management). Ona će pokrivati sva pitanja, od procjenjivanja rizika i ujednačenog označavanja proizvoda do rješavanja problema suvišnih i uskladištenih proizvoda. Također, ima cilj da pomogne manje razvijenim zemljama da osposobe osoblje za rukovanje kemikalijama. Iako je to samo dobrovoljni dogovor, potpisalo ga je preko 100 ministara za okoliš i zdravlje.

Premda pozdravljamo nastojanje da se zaštite i ljudi i okoliš, čini se da gotovo nikakva pažnja nije posvećena problemu uporabe i patnje životinja u bolnim i neznanstvenim testiranjima sigurnosti kemikalija. Uistinu, u nacrtu dokumenata pitanje uporabe životinja spomenuto je samo jednom u aneksu nacrta Globalnog plana akcije. Nadamo se da će se, kad završni dokumenti postanu dostupni, više pažnje posvetiti patnji i položaju životinja u laboratorijima širom svijeta. Kao što piše u izvješću za medije, procjenjuje se da će se svake godine pustiti na tržište 1500 novih kemikalija.

ECOPA radionica

U veljači je radionica ECOPA-e (European Consensus Platform for Alternatives) pod imenom 'REAlity CHeck: prijedlozi, amandmani i zaključci - s alternativnog gledišta' okupila skupinu zainteresiranih osoba kako bi raspravljali o alternativama u odredbama REACH-a. Na sastanku ECOPA je predstavila 'Kalkulator uporabe životinja'. Ovo omogućuje brzi pregled broja životinja koje su potrebne za bilo koju metodu testiranja. Iako je ovo dobar i koristan alat, ono čemu treba stremiti je potpuno ukidanje testiranja na životinjama.

Pitanje Europskom parlamentu

Veljača 2006., pisano pitanje

Tema: Uporaba životinja za testiranje farmaceutskih proizvoda

Uporaba životinja u eksperimentalne svrhe kontroverzna je zbog etičkih i drugih razloga. Vrlo je pohvalno da je Komisija poduzela brojne korake kako bi smanjila broj životinja koji se koristi i kako bi potaknula razvoj novih testnih metoda koje u potpunosti mogu zamijeniti uporabu životinja. Iako je mnogo pažnje posvećeno sektorima kemikalija i kozmetike, nastojanja da se smanje ili zamijene testiranja na životinjama za farmaceutske proizvode zaostaju, dijelom zbog specifične prirode procjene lijeka koja se razlikuje od slučaja do slučaja. Ipak, u ovome trenutku čini se da bi bolja komunikacija, suradnja i reciprocitet odobravanja između EU i trećih zemalja omogućio smanjenje broja životinja koje se koriste za testiranje lijekova. Iako je učinjen napor kako bi se uskladile metode testiranja i razmjene informacija za odobravanje lijekova putem skupova poput Međunarodne konferencije za harmonizaciju, čini se kako trenutna praksa redovno dopušta ili čak zahtijeva dodatna testiranja na životinjama za odobravanje istog proizvoda u različitim zamljama. Odobreni lijekovi, osobito oni u ljudskoj uporabi, ne bi se trebali vraćati u fazu testiranja na životinjama.

Hoće li Komisija povećati napore kako bi osigurala da europski zakoni ne zahtijevaju dodatna testiranja na životinjama za uvozne proizvode razvijene i prihvaćene u trećim zemljama, te također provesti potrebne mjere kako bi odobravanje farmaceutskih proizvoda u EU dovelo do prihvaćanja tih proizvoda kada ih se izvozi u treće zemlje, bez dupliciranja testiranja na životinjama?

Nadalje, hoće li Komisija dati procjenu ukupnog broja kao i postotak farmaceutskih proizvoda razvijenih i odobrenih za upotrebu izvan EU, a koji su se uvezli u EU, za koje su u protekle dvije godine bili potrebni dodatni testovi na životinjama?

Za više informacija, kontaktirajte nas na prijatelji.zivotinja@inet.hr ili nam pišite na info@eceae.org.

Vezane teme

Testiranje kemikalija na zamorcima [ 25.73 Kb ]Zamorac testiran za novu kemikaliju [ 45.88 Kb ]Zlostavljanje majmuna u pokusu [ 31.34 Kb ]

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting