Saborski zastupnici i zaštita životinja

| More

Kada je 2004. godine zastupnik Ivo Banac izložio Prijedlog novog Zakona o dobrobiti životinja koji je izradila udruga Prijatelji životinja, njegove su riječi ostale neshvaćene za mnoge saborske zastupnike, a neinformiranost i nezainteresiranost pojedinih zastupnika bila je gotovo nevjerojatna. Naravno, izlaganja zastupnika koji su ozbiljno pristupili problematici zakonske zaštite životinja pokazalo je manjkavosti postojećega Zakona i, iako je te godine Prijedlog za zastupnike bio previše futuristički, dao je jasnu poruku da do promjene ipak mora doći.

Ipak, prvo čitanje Prijedloga Zakona o zaštiti životinja održano 25. svibnja 2006. u Saboru prošlo je znatno bolje i iako se kod pojedinih zastupnika nije mogla vidjeti promjena u edukaciji i ponašanju, većina izlaganja zastupnika je pokazala da zastupnicima zaštita životinja postaje sve važnije pitanje te su se mnogi bez polemike odlučili zauzeti za zabranu uzgoja životinja za krzno i produženje roka nakon kojega je dozvoljeno usmrćivanja životinja u skloništu, a podržana je bila i odredba o zabrani cirkusa s divljim životinjama. Pojedini zastupnici pobunili su se protiv odredbe o obveznom omamljivanju životinja prije klanja u domaćinstvu koju bi trebala obavljati stručna osoba, što je rezultiralo kasnijom promjenom te odredbe.

Drugo čitanje, održano 29. studenoga 2006., Konačnog prijedloga Zakona o zaštiti životinja, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2007., prošlo je znatno burnije. Tijekom ovog čitanja pojedini zastupnici isticali su se velikom informiranošću i zalaganjem za zaštitu i prava životinja, dok su drugi istupali potpuno suprotnim izlaganjima gotovo sramotnim za Sabor. Kod većine zastupnika, bez obzira na slaganje ili neslaganje s pojedinim odredbama Prijedloga Zakona, vidljiva je bila zainteresiranost za problematiku zaštite i prava životinja, iako se puno puta skretalo s teme i zaboravilo da se radi o Zakonu koji bi trebao štititi životinje, a ne poticati njihovo iskorištavanje. Iako su mnogi stali u obranu raznih tradicija, iznesene su i konstatacije da se i tradicije trebaju mijenjati i prilagođavati te da okrutnost nad životinjama nikako ne bi trebala biti dio kulturnog predstavljanja Hrvatske i njene turističke ponude. U Saboru je nažalost bilo i smijeha na račun klanja životinja, janjića na ražnju i slično, a bilo je čak i upozorenja da se životinjama ne pripisuju antropomorfni izrazi poput boli, straha i patnje!

Izglasavanje novog Zakona o zaštiti životinja, 1. prosinca 2006., prošlo je uz većinsku potporu Prijedlogu Zakona, odnosno 73 zastupnika je glasalo za usvajanje Prijedloga, tri protiv i jedan zastupnik je bio suzdržan. Odbijeni su amandmani za potpunu zabranu utrke pasa i trajnog držanja pasa na lancu, no veće je zaprepaštenje izazvalo prihvaćanje amandmana kojim se iz odredbe o zabrani borbi životinja izuzimaju borbe bikova.

Pored svega, saborski su zastupnici, neki više, neki manje, svjesni da je budućnost bez stalnih pozitivnih promjena po pitanju zaštite i prava životinja nezamisliva. Do njih je došla i nedavna vijest da u nizozemskom parlamentu sjede i dva zastupnika iz Stranke za prava životinja (PvdD) u čijem programu stoji da su životinje – kao i ljudi – živa bića sa sviješću i osjećajima, čija prava treba također zastupati. Zastupnici su svjesni da je to zasigurno tek prvi slučaj u svijetu i da je proces zastupanja prava životinja nepovratan. Svaki političar koji gleda u budućnost trebao bi, zbog volje građana i sve većih etičkih normi, svojim djelovanjem zastupati i zaštitu i prava životinja. Taj proces se polako počeo događati i u Hrvatskoj tako da je sve više saborskih zastupnika koji se ozbiljno zauzimaju za zaštitu i prava životinja.

Izvor: Dr. Hadwen Trust - zec [ 15.70 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting