27.06.11. Neosnivanje informacijskih centara

| More

Veterinarski inspektori

Predmet: Prijava zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja - neosnivanja informacijskih centara

Poštovani,

temeljem brojnih pritužbi koje učestalo dobivamo od nezadovoljnih građana, prijavljujemo nepoštivanje odredbi članaka 57. i 58. Zakona o zaštiti životinja.

Naime, jedinice lokalne samouprave koje su zakonski obavezne financirati osnivanje i rad skloništa (članak 56., stavak 4.), dužne su '... organizirati informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje te podatke o životinjama dati na uvid javnosti, ostalim skloništima za životinje na području Republike Hrvatske i nadležnom tijelu.' (članak 58., stavak 1.).

Zbog neosnivanja informacijskog centra, nezadovoljni građani nisu bili u mogućnosti dobiti informaciju o izgubljenim kućnim ljubimcima, uslijed čega su pretrpjeli gubitak u smislu materijalne štete za ljubimca te su bili izloženi emocionalnom stresu i boli. Također, kao posljedica, pojavljuje se veći broj napuštenih životinja koje treba zbrinuti jer informacijski centri dokazano pomažu građanima (primjer Informacijskog centra grada Zagreba), napuštenim životinjama i smanjuju financijske izdatke.

U skladu s navedenim, molimo Vas da izvršite žuran inspekcijski nadzor te ispitate okolnosti neosnivanja informacijskog centra unatrag više od četiri godine od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja na području lokalnih zajednica u kojima ste nadležni.

Sukladno navedenome, molimo Vas da utvrdite odgovornost nadležnih osoba te primijenite kaznene odredbe Zakona o zaštiti životinja (članak 67., stavak 1., točka 59.), uz izricanje zakonom predviđene i primjerene novčane kazne, od 30.000,00 do 50.000,00 kn.

Molimo Vas da nas obavijestite pismenim putem o poduzetim mjerama i o okončanju postupka, kako bismo mogli dati pravovaljanu informaciju zainteresiranim medijima i pojedincima.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

Na znanje:

U Zagrebu, 27. lipnja 2011.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting