26.11.14. Izmučeni konji na Velebitu padaju pod teretom drva

| More

Prijatelji životinja pozivaju nadležne institucije da najstrože sankcioniraju zlostavljače

- Udruga smatra nužnim zakonom zabraniti iskorištavanje konja kao tzv. radnih životinja

Potaknuta brojnim e-mailovima i objavama na društvenim mrežama u kojima zgroženi građani informiraju o zlostavljanju konja u šumama Velebita kod Gračaca, udruga Prijatelji životinja uputila je prijave Ministarstvu poljoprivrede i Općinskom državnom odvjetništvu. Osim traženja zaštite konja i najstrožeg sankcioniranja odgovornih osoba, Udruga je ponovila svoj zahtjev da se sljedećim izmjenama Zakona o zaštiti životinja zabrani iskorištavanje konja kao tzv. radnih životinja, kako bi se omogućila učinkovita zaštita životinja.

Na fotografijama koje su na svojim Facebook-profilima objavili Adis Dizdarević i Izet Muratović vide se iscrpljeni konji, preopterećeni velikom količinom drva, koji padaju pod teretom. Čini se da je jedan konj mrtav, dok se na jednoj od fotografija, uz pretovarenog konja, nalaze spomenuta dvojica muškaraca koji su na svojim profilima naveli da su državljani BiH, a da su fotografije konja koji prenose drva na svojim leđima snimljene na Velebitu kod Gračaca. Nakon osuđujućih komentara na društvenim mrežama zbog takvog postupanja prema konjima, izbrisali su fotografije sa svojih profila.

Prijatelji životinja ističu da fotografije pokazuju redovitu praksu na Velebitu gdje se konji brutalno iskorištavaju za eksploataciju šuma. Osim što strani državljani, a i hrvatski, postupaju protuzakonito sječom tuđih šuma, pritom grubo krše i Zakon o zaštiti životinja i Kazneni zakon zbog svjesnog i namjernog mučenja životinja. Prijatelji životinja podnijeli su prijave nadležnim institucijama i 2006. godine, kada su zabilježili stravične prizore konja s otvorenim ranama koji su svakodnevno vukli drva iz šume u Bregani za Šumariju Samobor.

Navode kako su konji prisiljeni podnositi teško opterećenje zbog nošenja drva, bez hrane i vode, zbog čega često padaju pod teretom, pate u bolovima i ostavljeni su da umru, što je dokumentirano na fotografijama. Iako iskorištavanje konja za rad još nije zabranjeno Zakonom, očito je da konje prisiljavaju na rad koji je iznad njihovih fizičkih mogućnosti te da se njihovi posjednici nemilosrdno iživljavaju na njima.

Udruga naglašava da pri izloženosti ovako teškom tjelesnom radu konjima stradavaju i noge i leđa. Već od dugotrajne izloženosti samo težini jahača dolazi do prekida mikrocirkulacije krvi i limfe zbog stalnog pritiska u leđnom mišićnom tkivu. Deformacije tkiva u leđima konja počinju već nakon 12-15 minuta izloženosti težini jahača, a nakon 30 minuta prisutna je bol. Sve iznad 30 minuta dovodi do trauma tkiva, tj. do djelomične ili potpune distrofije mišića. Ukupna težina drva koja je natovarena na ove konje nadmašuje težinu prosječnog jahača, što znači da su konji izloženi nezamislivoj boli te bešćutnom zanemarivanju njihova zdravlja i života.

Nadalje, Prijatelji životinja podsjećaju da su navedenim iskorištavanjem i mučenjem konja prekršene odredbe Zakona o zaštiti životinja koje zabranjuju nanošenje životinjama boli, patnja i ozljeda te namjernog izlaganja strahu; izlaganje životinja nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima te zanemarivanje životinja s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

Udruga se pridružuje stavu stručnjaka koji smatraju da korištenje konja kao radnih životinja nema nikakve svrhe u 21. stoljeću, kada su teški fizički poslovi prebačeni s čovjeka i životinja na modernizirane strojeve. Stručnjaci navode i da je upotreba životinjske snage u šumarstvu kao potpuno nepotrebna ukinuta početkom 1960-ih, jer se otada razvila šumska mehanizacija koja može raditi na svakom terenu, pa čak i na vrlo strmom, i to puno učinkovitije nego bilo koja životinja.

Prijatelji životinja zaključuju da u 21. stoljeću korištenje konja kao radne snage nije ni etično ni potrebno, a u Hrvatskoj, koja stremi modernim i naprednim vrijednostima, nema mjesta zastarjelom, zlostavljačkom i civilizacijski potpuno neprihvatljivom postupanju prema životinjama.

Više informacija:

Peticija za zabranu korištenja konja za izvlačenje drva

Životinjski rad na poslovima u šumi

Konji s otvorenim ranama tegle drva u Bregani

Konjima život, a ne nove rane i smrt

Zahtjev Šumariji Samobor da prekine suradnju s obrtom koji iskorištava konje i njihov odgovor

Zlostavljani konji na Velebitu kod Gračaca 1 [ 234.56 Kb ]Zlostavljani konji na Velebitu kod Gračaca 2Zlostavljani konji na Velebitu kod Gračaca 3 [ 117.83 Kb ]Zlostavljani konji na Velebitu kod Gračaca 4 [ 165.16 Kb ]Zlostavljani konji na Velebitu kod Gračaca [ 149.41 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting