26.06.15. Usmrćivanje tri životinje izbacivanjem iz jurećeg automobila i ugrožavanje prometa

| More

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU
Ul. Ivana Gundulića 29A
21000 Split

Predmet: Usmrćivanje tri životinje izbacivanjem iz jurećeg automobila i ugrožavanje prometa

Poštovani,

kao udruga za prava i zaštitu životinja, podnosimo prijavu protiv osobe javnosti nepoznatog, ali nadležnoj Policijskoj upravi poznatog identiteta, glede sporne zgode od 9. lipnja 2015. godine, kada je na brzoj cesti Solin-Klis u smjeru Dugopolja vozač osobnog automobila marke Honda, modela Civic, reg. oznaka ST XXX XX u vlasništvu Auto-kuće Bosnić iz Žrnovnice, izbacio iz jurećeg automobila dva mačića i štene.

Iako je, navodno, istragom utvrđeno da vozač nije svjesno sudjelovao u ovom događaju, već da su se životinje nalazile pod poklopcem motora automobila te same ispadale, nesporne su izjave, fotografije i videozapisi očevidaca koji su, uostalom, policiju i dovele do počinitelja te kojima raspolaže Policijska uprava koja je provela istragu. Tako jedan od očevidaca, koji je vozio neposredno iza počinitelja, tvrdi kako je vidio da je počinitelj opetovano, u tri navrata ''pružio ruku kroz svoj prozor…'' izbacujući svaki put po jednu životinju. Ako su iz videozapisa razvidne registarske oznake automobila počinitelja, jamačno se da razlučiti i o kakvim radnjama je riječ. Ako je do sporne zgode uistinu došlo zbog nehata, sljedeća sporna stvar je objava Auto-kuće Bosnić na FB-profilu da je ''vozilo bilo iznajmljeno'', dok na kraju nije u potpunosti jasno je li riječ o zaposleniku Auto-kuće Bosnić ili nekome tko automobil dobiva na korištenje te se odnos s Auto-kućom želi prikriti od javnosti. Također, s obzirom na to da je jasno kako se štene nije moglo zavući pod poklopac motora, istragom je nenadano utvrđeno da se ipak radilo o još jednom mačetu.

Čl. 4. i 9. Zakona o zaštiti životinja (NN 135/06, 37/13, 125/13) izričito navode da je životinje zabranjeno ubijati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu. Usto, temeljem čl. 48. dužnost je posjednika kućnih ljubimaca osigurati kontrolu razmnožavanja životinja te zbrinjavanje mladunčadi. Stoga Udruga traži kažnjavanje počinitelja, a temeljem čl. 64. i oduzimanje ostalih životinja u vlasništvu počinitelja te njihovo smještanje u sklonište, bez mogućnosti vraćanja posjedniku jer u ovome slučaju ne postoji mogućnost za ispunjavanje uvjeta za njihovo daljnje držanje s obzirom na sklonost počinitelja nasilju i osobitoj okrutnosti.

Nadalje, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94) prekršajima karakterizira sva djela kojima se na nedopušten način remeti mir i normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i javnim mjestima te ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine. Čl. 30. predviđa kazne za zlostavljanje i drugo loše postupanje sa životinjama, a za prekršaje počinjene izravnim činjenjem i nepobitnom namjerom zaprječuje novčane i kazne zatvora, kao i zaštitne mjere poput obaveznog liječenja.

Čl. 35. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) kaže da je zabranjeno na cesti i cestovnom zemljištu izbacivati kroz prozor predmete koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa. Stoga Udruga traži provjeru psihofizičkih sposobnosti vozača i oduzimanje vozačke dozvole zbog ugroze prometa, a zbog čega je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesreće, sukladno čl. 197. koji nalaže da vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti mora biti tjelesno i duševno sposoban upravljati vozilom.

Čl. 205., 215., 224. i 272. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15) propisuju kaznu zatvora do godinu dana za onoga tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili ju teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili ju izlaže nepotrebnim patnjama. Kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi, imovine i prometa upravo je ugrožavanje prometa opasnom radnjom. Za počinjenje navedenih kaznenih djela predviđene su i kazne zatvora do 10 godina i sigurnosne mjere kao što su obvezno psihijatrijsko liječenje i psihosocijalni tretman te zabrana daljnjeg sudjelovanja u prometu.

Iako zbog sporne zgode nije došlo do tragičnih posljedica za sudionike prometa, Udruga traži izricanje primjerene kazne počinitelju i oduzimanje vozačke dozvole. Napominjemo da je svrha kažnjavanja ujedno i izricanje društvenog prijekora zbog počinjenog djela što, osim na počinitelja, utječe i na svijest građana o povredi javnog poretka, društvene discipline i drugih društvenih vrijednosti te pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja. Stoga Vas molimo da poduzmete sve potrebne radnje glede jasnog utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi počinjenja ovoga djela i da nas izvijestite o tome.

S poštovanjem,
Anamarija Helena Milardović

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Na znanje: Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska inspekcija, Zrinsko - frankopanska 64, 21000 Split

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting