Prijenos znanja na temu organizacija odbora

| More

Održana konferencija i javno predavanje

U udruzi Prijatelji životinja održana je konferencija na koju su pozvani svi volonteri Udruge i cjelokupna zainteresirana javnost. Na konferenciji su svoje znanje o organizaciji odbora okupljenima prenijeli sudionici tečaja ''Uspješna organizacija odbora'', koji je održan u Den Haagu početkom svibnja 2016. godine.

Svi prisutni mogli su se detaljno informirati o važnosti dobrog upravljanja odborima i mogućnostima efikasnijeg funkcioniranja odbora. Prisutni su dobili i specifična znanja o tome kako uspješno održavati sastanke odbora, uključivati kvalitetno ljudstvo u njihov rad, kako vršiti dobar odabir članova odbora, raditi evaluaciju, te sastaviti uspješan pravilnik rada odbora.

Konferencija i javno predavanje održani su 25. svibnja 2016. godine u prostorijama udruge Prijatelja životinja.

Vezane teme

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting