Prikaz tijeka istrage iz 2016. godine

| More

Kampanja #StopTheTrucks organizacije Eurogroup for Animals

Istraga razotkriva brutalno postupanje sa stokom koja se izvozi iz Europe

Tijekom znamenite jednogodišnje istrage organizacije Animals International i Tierschutzbund Zürich/Animal Welfare Foundation (TSB/AWF) bilježile su stravično postupanje prema životinjama koje EU izvozi u Tursku, Libanon, Jordan, Egipat i Palestinu te šokantne metode klanja u tim zemljama. Njihove dugoročne istrage provedene su 2016. godine, a rezultirale su dokazima koji razotkrivaju očito kršenje europskih uredbi i međunarodnih sporazuma.

Okrutno postupanje sa životinjama u cestovnom prijevozu

Istraga je pokazala da cestovni prijevoz životinja iz EU-a u Tursku i zemlje Bliskog istoka često traje od nekoliko dana do cijeloga tjedna, što dovodi do teške iscrpljenosti, dehidracije, povreda, bolesti pa i smrti životinja. Pošteđene nisu čak ni slabe ili novorođene životinje, kao ni krave u visokom stupnju trudnoće. Tijekom putovanja telad je pothranjena jer joj nije dopušteno sisanje majčinog mlijeka. Povrh toga, prisiljena je satima stajati u pretrpanim kamionima, što je često kobno. Sve životinje prolaze kroz istu agoniju.

Petogodišnje istraživanje koje su organizacije Eyes on Animals i TSB/AWF provele u razdoblju od 2010. do 2016. godine, pokazalo je da 70 % kamiona za prijevoz živih životinja, koji su pregledani na bugarskoj granici (glavnom izlazu za životinje iz EU-a), krši Uredbu o prijevozu Europske unije. Istražitelji su nalazili izgladnjele i dehidrirane ovce i druge životinje koje su po pet dana čekale nastavak putovanja, zatočene u kamionima parkiranima na izravnom suncu. U pretrpanim kamionima janjad često pogiba pod nogama odraslih životinja, koje nastavljaju putovanje stojeći na leševima mladunaca.

Patnja na brodovima za prijevoz životinja

Najnovija istraga organizacija Animals International i TSB/AWF otkrila je zlostavljanje životinja u brodskom prijevozu iz EU-a. Unatoč tome što brodovima za putovanje iz europskih luka u zemlje Bliskog istoka ili Sjeverne Afrike treba i po deset dana, nema uredbe o obveznoj veterinarskoj pratnji. Životinje tako nemaju veterinarsku skrb, iako se nalaze u izrazito rizičnom i stresnom okruženju promjenjivih plovnih i vremenskih uvjeta. Bolesne životinje ne liječe, pa se po dolasku u odredišnu zemlju na brodovima redovito pronalaze lešine. Ne postoje propisi kojima bi se zahtijevalo statističko praćenje smrtnosti.

Mnogi brodovi koji prevoze stoku stari su i po 35 godina, a nikada i nisu bili dizajnirani za takvu vrstu prijevoza te nemaju potrebnu infrastrukturu, što uzrokuje povrede i patnju životinja. Prije nego što ih natovare na brodove za prijevoz životinja, te su životinje već izdržale višednevni prijevoz kamionima bez dostatne hrane, vode i odmora. Istrage pokazuju da se nevoljne i iscrpljene životinje spotiču i padaju, a prijevoznici ih gone okrutnim električnim štapovima, često ih primjenjujući i analno.

Dokumentirane barbarske metode klanja

Snimke istražitelja organizacije Animals International razotkrile su da se životinje izvezene iz EU-a podvrgavaju stravičnim metodama klanja u zemljama uvoznicama. Snimka iz turskih klaonica pokazuje da prestravljene bikove vješaju o strop za jednu nogu prije nego što im prerežu grlo. U libanonskim klaonicama snimka pokazuje djelomično vješanje stoke pri punoj svijesti i mučenje električnim štapovima prije rezanja grkljana. U Palestini prestravljene životinje nasilno vežu konopima i razapinju između stupova prije nego što im presijeku vrat. Snimkom je zabilježeno slično degutantno postupanje s mladunčadi u Egiptu.

Na snimkama iz Turske, Palestine i Egipta zabilježena je dugotrajna agonija životinja u spravama za obredno klanje, u kojima se prestravljene životinje okreću naglavačke kako bi im prerezali grlo. Zlostavljanje i brutalno klanje ovaca iz Portugala i Rumunjske zabilježeno je i u Palestini i Jordanu.

Maltretiranje kakvo je dokumentirano na Bliskom istoku ne krši samo međunarodne sporazume već nije ni u skladu s islamskim načelima o maksimalnom umanjenju patnje životinja prilikom klanja. Poznato je da zemlje poput Egipta imaju neke od najokrutnijih metoda ubijanja životinja na svijetu, uključujući rezanje tetiva i probadanje očiju kako bi se životinje onesposobile prije klanja. A ipak, upravo je ta zemlja jedna od glavnih odredišta izvoza europske stoke.

Statistika izvoza životinja iz EU-a

Svake godine iz Europske unije, pomorskim i cestovnim putovima, izveze se više od dva milijuna goveda i ovaca u Tursku te zemlje Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, unatoč tomu što ove zemlje nemaju zakone koji štite životinje od brutalnog postupanja. Iako su Europska komisija i države članice EU-a koje izvoze stoku već dugo svjesne ekstremne okrutnosti kojoj su izložene životinje za izvoz, još uvijek aktivno nastoje povećati izvoz tzv. domaćih životinja iz EU-a. U 2015. godini izvozna vrijednost tzv. domaćih životinja iz EU-a povećana je za 25,2 % u odnosu na 2014., a ta se brojka dodatno povećala u 2016. Tijekom prvih devet mjeseci 2016. izvoz živih životinja iz EU-a povećan je za 17,2 % u odnosu na isto razdoblje 2015.[1] Podaci Eurostata za 2015. potvrđuju da više od 90 % životinja (u tonama) koje se izvoze iz EU-a u zemlje Bliskog istoka odlazi u zemlje u kojima su organizacije Animals International i TSB/AWF provele svoju istragu (Turska, Libanon, Jordan, Palestina i Egipat). Alarmantna je činjenica da to predstavlja 60 % cjelokupnog izvoza životinja iz EU-a.

EU izvozi životinje u zemlje u kojima ne postoje nikakvi propisi kojima bi se regulirali njihov tretman i klanje, unatoč tome što, prema članku 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU), donositelji odluka država članica moraju „u potpunosti poštovati” propise o zaštiti životinja pri formuliranju i primjeni poljoprivredne politike Europske unije.

Izvoz živih životinja očito krši propise i politiku Europske unije, kao i njezine međunarodne sporazume.

Ova istraga razotkrila je potpunu nesposobnost europskih službenika da primijene i nadgledaju provođenje propisa i politika kojima je svrha zaštititi životinje od ovakve patnje.

Unatoč tomu što je 2015. godine Europski sud odlučio (Zuchtvieh-Export, predmet C-469/14) da se propisi Uredbe o zaštiti životinja tijekom prijevoza 1/2005 ne odnose samo na Europsku uniju, već i na cjelokupnu trasu prijevoza europskih životinja u druge zemlje, sve do njihova krajnjeg odredišta, u zemljama izvan EU-a još uvijek ne postoji infrastruktura za istovar, hranjenje, napajanje i odmor životinja, kao ni osnovna veterinarska skrb. Unatoč tomu, trgovina se nastavlja, a s njome i patnja, u očitoj suprotnosti s pravorijekom vrhovnog europskog suda.

Izvoz živih životinja iz Europske unije u druge zemlje nemoralan je i nepotreban. Stoga je potrebno čim prije ukinuti praksu prijevoza živih životinja!
[1] Zabilježeno je više slučajeva povećanja izvoza tzv. domaćih životinja iz EU-a na Bliski istok (+190 % u Izrael, +76 % u Egipat i +67 % u Libiju).

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting