Deklaracija o zelenom ponedjeljku

| More
DEKLARACIJA O ZELENOM PONEDJELJKU

kojom Grad Zagreb pruža pokroviteljstvo i suradnju u kampanji 'Zeleni ponedjeljak'

BUDUĆI DA prehrana namirnicama biljnoga porijekla ima pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi, okoliš i socijalni status pojedinaca i društva;

BUDUĆI DA povećanje broja obroka biljnoga porijekla smanjuje razinu kolesterola i rizik od kardiovaskularnih bolesti, nekih vrsta raka, dijabetesa i pretilosti;

BUDUĆI DA istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije su pokazala da 90% hrvatske populacije dnevno konzumira manje voća i povrća od preporučene količine;

BUDUĆI DA prema Zavodu za javno zdravstvo svaki drugi građanin umre od bolesti srca i krvnih žila, a te se bolesti u velikoj mjeri mogu spriječiti promjenom prehrambenih navika;

BUDUĆI DA 40 % površine grada Zagreba čini poljoprivredno zemljište, oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, čime predstavlja značajan potencijal za proizvodnju zdrave biljne hrane

BUDUĆI DA grad Zagreb potiče ekološku i integriranu poljoprivredu na poljoprivrednim površinama te nastoji educirati građane o prednostima takvog načina uzgoja voća i povrća

BUDUĆI DA će grad Zagreb potpisati sporazum o pristupanju "GMO" – free mreži europskih regija usmjerenih na proizvodnju hrane bez genetski modificiranih organizama

BUDUĆI DA Ujedinjeni narodi navode uzgoj životinja za prehranu kao jedan od glavnih uzroka današnjeg ugrožavanja okoliša s 18% emisija stakleničkih plinova u svijetu, što je više nego cijeli transportni sektor zajedno;

BUDUĆI DA grad Zagreb teži unaprijeđenju standarda i planiranja kulture prehrane građana kroz održivo življenje, čime se izravno uključuje u veliku zajednicu europskih država i naroda;

BUDUĆI DA grad Zagreb ulaže u edukaciju građana, naročito mladih, o zdravim prehrambenim navikama, odnosu prema okolišu i održivom življenju;

BUDUĆI DA proizvodnja namirnica biljnog porijekla troši i zagađuje znatno manje količine pitke vode od proizvodnje namirnica životinjskog porijekla.

Proglašavam ponedjeljak danom kada će se građani poticati da jednom tjedno konzumiraju samo namirnice biljnoga porijekla.

Milan Bandić
Gradonačelnik grada Zagreba

U Zagrebu, 05. lipnja 2010. godine

deklaracija [ 296.28 Kb ]

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting