02.03.21. Zanemarivanje psa u Krapini

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Zanemarivanje psa u Krapini u ulici XX

- nadzor, traži se

Poštovani,

putem naše e-pošte primili smo obavijest o držanju psa na adresi XX, od strane H. B., Krapina. H. B. obavijestila nas je o teško zanemarenom psu koji se nalazi na adresi xxx. Posjednica psa je K. O., Krapina.

H. B. je uputila predstavku Državnom inspektoratu, Ispostavi u Krapini dana 17. 12. 2020., u predstavci je opisala način držanja psa – na lancu, bez adekvatnog i suhog skloništa, te je navela, te dokumentirala fotografijama zdravstveno stanje psa. Cijela korespondencija između podnositeljice predstavke H. B. i nadležne veterinarske inspektorice nalaze se u privitku.

Veterinarska inspektorica je, prema korespondenciji s kojom raspolažemo, nadzor nad predmetnim psom na adresi XX, Krapina učinila datuma koji nije naveden u obavijesti o postupanju, te je utvrdila da je držanje psa u skladu s člankom 51. stavak 5. Zakona o zaštiti ivotinja (NN 102/17, 32/19), citiramo:

Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.“ te je predmet uputila na postupanje komunalnom redarstvu Grada Krapine.

Inspektorica je čineći nadzor nad predmetnim psom propustila utvrditi zdravstveno stanje psa koje, iz fotografija koje smo primili te nakon toga savjetovanja s doktorom veterine, prema njegovu mišljenju, zbog promjena u području anusa zahtjeva veterinarsku obradu.

Propuštajući utvrditi tako ozbiljno zdravstveno stanje psa te prepuštajući nadzor komunalnom redaru koji nema znanja iz područja veterinarstva i ne može utvrditi u kakvom se zdravstvenom stanju pas nalazi, veterinarska inspektorica je otklonila svoju odgovornost prenoseći ju na potpuno nekompetentnu osobu.

Iz korespondencije nije vidljivo je li veterinarska inspektorica koja je nadzor vršila utvrdila da je pas označen mikročipom, je li primio obvezno cjepivo, a to nije utvrdio niti komunalni redar.

Putem e-pošte 24. 2. 2021. primili smo upit H. B. te zamolbu da uputimo predstavku, jer se nakon dva nadzora, od strane veterinarske inspekcije i od stranekomunalnog redara, nije dogodilo ništa. Pas se i dalje nalazi u jednakom stanju kao što se i nalazio prije prve predstavke veterinarskoj inspekciji iz 12. mjeseca 2020., samo su mu sada izrasline u području anusa veće.

Molimo Vas da uputite nadzor na adresu XX, Krapina, te utvrdite u kakvom se zdravstvenom stanju pas nalazi s obzirom na to da je evidentno kršenje odredbi Zakona o zaštiti životinja iz članka 5. stavak 2. točke 12., 13., 16., 19., članak 6. stavak 2. i članak 51. stavak 4. te naredite hitno liječenje psa njegovoj posjednici kao i provedbu drugih mjera sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Također Vas molimo da utvrdite je li pas propisno označen mikročipom te je li uredno cijepljen na obvezno cjepivo.

Molimo Vas da nadzor učinite žurno jer se pas nalazi u iznimno lošem zdravstvenom stanju.

Molimo Vas da nas o provedenom nadzoru obavijestite.

S poštovanjem,
Ivana Lunka

Prijava poslana 2. ožujka 2021. na e-mail: online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 12. ožujka 2021.:

DIRH Varazdin Krapina odgovor [ 106.73 Kb ]

Vezane teme

nero 1 [ 886.46 Kb ]nero 2 [ 882.65 Kb ]nero 3 [ 860.55 Kb ]

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting