10.02.10. Obvezno držanje pasa na lancu u općini Novigrad Podravski

| More

Općina Novigrad Podravski
Blaža Mađera b.b.
48325 Novigrad Podravski

Poštovani,

na službenoj web stranici općine Novigrad Podravski od 12. studenog 2009. objavljena je obavijest o držanju pasa. Između ostaloga, u obavijesti stoji kako općina želi upozoriti 'na osnovne zakonske odredbe o držanju pasa: psi u kućnom dvorištu, vrtu ili voćnjaku moraju biti vezani lancem, a prilikom izvođenja u šetnju moraju biti vezani na uzici i moraju nositi brnjicu; u poslovnim objektima građana (ugostiteljske radnje, kampovi i slično) psi se moraju držati izvan domašaja gostiju, biti vezani lancem i imati brnjicu. Ovlaštene osobe će po prijavama nepoštivanja odredbi naplaćivati predviđene novčane kazne, odnosno pokretati postupke prekršajnog gonjenja vlasnika.'

Ogorčeni građani smatraju takvu odredbu suprotnu dobrobiti životinja te 'grubim vrijeđanjem prava na privatnost i vlasništvo'. Doista, neshvatljivo je da ste donijeli službenu odluku kojom kršite Zakon o zaštiti životinja i negirate dosad usvojene civilizacijske dosege u postupanju prema životinjama, što osobito naglašavamo zbog Zakonom propisane obveze razvijanja svijesti javnosti o zaštiti životinja.

Želimo Vas izvijestiti kako niti Zakonom o zaštiti životinja niti drugim relevantnim zakonima i pravilnicima nije propisana obveza držanja pasa u ograđenom kućnom dvorištu na lancu. Naprotiv, takav zahtjev predstavlja grubo kršenje Zakona o zaštiti životinja, u kojem stoji kako je zabranjeno prisiljavati životinje na ponašanje koje kod njih izaziva bol, patnju, ozljede ili strah; zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu te ograničavati kretanje životinjama na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah (čl. 4., stavak 2., točke 12., 16. i 21.), a kućnim ljubimcima se moraju osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama (čl. 48., stavak 1.).

Psi su izuzetno društvene životinje koje traže blizinu ljudi. Držanje pasa na lancu, sputanih na mali ograničeni prostor isključivo oko kućice izaziva kod njih frustracije zbog nemogućnosti ispunjenja osnovnih životnih potreba – kretanja, obavljanja nužde daleko od mjesta gdje spavaju i jedu, društva ljudi i drugih pasa. Često im se lanac zarezuje sve dublje stvarajući bolne rane. Dugotrajnim držanjem na lancu inače miroljubivi psi s vremenom postaju agresivni i opasni, zbog čega ih najčešće usmrte hicem iz vatrenog oružja ili udarcem motike ili sjekire po glavi što je opet zabranjeno Zakonom.

Što se tiče odredbe o obveznom nošenju brnjice prilikom izvođenja psa u šetnju, u gradu Zagrebu npr. 'Odluka o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanju s njima' propisuje da se psi koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta ili izvježbanosti opasni za sigurnost ljudi moraju voditi na uzici, obvezno s brnjicom. Svaki grad/županija je dužan donijeti sličan propis kojim se regulira način držanja pasa tzv. opasnih pasmina. Vaš zahtjev da skrbnici svoje pse šeću s brnjicom nije realan, s obzirom da je nemoguće šetati npr. pudlicu s brnjicom.

Stoga tražimo da se educirate, da ne iskorištavate neupućenost svojih građana i da ih ne zastrašujete pozivanjem na nepostojeće zakonske odredbe. Takvim zahtjevom prekršili ste Zakon o zaštiti životinja, zbog čega sami možete snositi krivičnu odgovornost. Ovakvo postupanje je suprotno duhu civiliziranog odnosa prema životinjama i trudu udruga za zaštitu životinja da povećaju svijest građana o odgovornom postupanju prema psima. Također, ovakva direktiva može dovesti do porasta agresivnog ponašanja kod pasa, što može imati tragične posljedice i za ljude.

Prijatelji životinja nude suradnju općini Novigrad Podravski poticanjem na izradu programa o zbrinjavanju napuštenih životinja koji bi uključivao obvezno mikročipiranje svih pasa, programe kastracije, cijepljenje, kažnjavanje neodgovornih osoba zbog napuštanja životinja, dizanje svijesti građana o zaštiti životinja, počevši od škola i vrtića te poticanje građana kroz medije i javna glasila na udomljavanje pasa. Slobodno nam se javite.

Očekujemo da ćete korigirati svoje zahtjeve i da ćete kod stanovnika svoje općine poticati kulturu ophođenja prema psima kao osjećajnim živim bićima, a ne donositi nazadne odluke, neprimjerene civilizacijskim dosezima 21. stoljeća.

S poštovanjem,

Luka Oman
Prijatelji životinja

U Zagrebu, 10. veljače 2010.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting