Jedna Majka, jedan svijet

| More

Prijatelji životinja pridružili su se kampanji 'Jedna Majka, jedan svijet' koju je pokrenula Udruga Umjetnost davanja, a kojom poziva ljude da se uključe u razne aktivnosti s ciljem osvješćivanja što većega broja ljudi o ugroženosti našega planeta i života na njemu. Kampanja je inspirirana porukom o međusobnoj povezanosti svih živih bića u iznimnoj knjizi Willa Tuttlea Hrana za mir - prehranom do duhovnog zdravlja i društvenog sklada.

Kratki film 'Jedna Majka, jedan svijet', koji prati kampanju, može se vidjeti ovdje.

Djelovanjem čovjeka s lica Zemlje dnevno se nepovratno izbriše 200 životinjskih i biljnih vrsta, svake sekunde jedno dijete umre od gladi, a iste sekunde sruši se ogroman dio amazonske prašume veličine nogometnog igrališta. Za vrijeme čitanja ovog teksta više od milijun životinja ubijeno je na farmama diljem svijeta zbog hrane, a jedna je rijeka upravo isušena... Cijeli ekosustavi nestaju sa Zemlje, klimatske promjene se više ne mogu zanemariti, a prirodne katastrofe (orkani, tsunamiji, tornada, poplave, suše) svaki dan donose smak svijeta u raznim područjima.

Vrijeme je da se trgnemo i konačno shvatimo da sva živa bića imaju samo jednu, istu Majku koja nas hrani, koja nam je dala dom, koja nas štiti i čuva. Svoju sreću ne možemo graditi na patnji drugih bića niti ne možemo biti istinski sretni dok drugi gladuju, umiru, pate i tuguju.

Kampanjom 'Jedna Majka, jedan svijet' želi se informirati što veći broj ljudi o nužnosti promjena u našim svakodnevnim životima, ali i šire.

Pozivaju se svi (od građana do organizacija) da se, svojim idejama i aktivnostima te volontiranjem, uključe u bilo koji od tri segmenta kampanje koja počinje početkom svibnja, a trebala bi trajati do listopada 2011., te da se otvore umjetnosti davanja tako da:

Broj žiro računa za donacije za sadnice je: 2392007-1100005033, poziv na broj 02 8888, svrha uplate: donacija, korisnik: udruga Umjetnost davanja, V. Nazora 56, Mihovljan.

Ako želite podržati cijelu kampanju novčano, broj žiro računa za donacije je 2392007-1100005033, poziv na broj 02 9999, svrha uplate: donacija, korisnik: udruga Umjetnost davanja, V. Nazora 56, Mihovljan.

Više informacija o kampanji može se naći na www.umjetnost-davanja.hr i na Facebook stranici www.facebook.com/jedna.majka.

Jedna Majka, jedan svijet

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting